Add parallel Print Page Options

Key ocslal, ka at tumel cyuyey at jun cyxola ma cub tzˈak tuj jun til, cywaˈbajawtzen juntl maj, bix tuya mansbajil cycˈuˈja oj cyyolena tuya, key nchi nima Espíritu Santo. Pero cycˈojlanx cyiiba, tuˈntzen miˈn chi cub tzˈaka tuj til. Cyonenx cyiiba oj toc pena cyiˈja. Oj nchi onena tiˈj cyiketz mastl juˈwa, njapan baj tajbil Cristo cyuˈna.

Yaaˈn tumel tuˈn tjaw kniman kiib, cuma ka mintiiˈ kpaltel tuj kwitz, nko tzpet, cuma at kpaltel. Yaaˈn tumel tuˈn ktzalaj tiˈj ka mas ma bint kuˈn cywitz juntl. Mas baˈn tuˈn kmlonte kex knaabl, bix ka baˈn ma bint kuˈn, tuˈn ktzalaj tiˈj. Ma kˈoj te jaca juun xjal taakˈen tuˈn tbint tuˈn. Juˈ tzunj, il tiˈj tuˈn toc kcˈuˈj tiˈj kex kaakˈen.

Ejeeˈy o cyiikˈa jxnakˈtzbil tiˈ tyol Dios, baˈn tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈna chˈin waabj cye kej cyxnakˈtzala bix tiˈj alcyej baˈn at cyuyey.

Miˈn chi el tzpeta tiˈj te Dios baˈn tuˈn. Mlay cub cyyajlaˈna jaxin. Jnbint cyuˈna tisen jun awal twitzxin. Alcyej ncuˈx cyawaˈna, jax cjawel cychmoˈna. Katzen ma cuˈx cyawaˈna tajbil cynaabla kaˈ, cjaweltzen cychmoˈna cycyamecya te junx maj. Pero ka ma cuˈx cyawaˈna tajbil Espíritu Santo, cjaweltzen cychmoˈna cychunkˈlala te junx maj kˈoˈn tuˈn Espíritu Santo. Juˈ tzunj, miˈn ko sict tuˈn kbinchante jbaˈn, cuma oj tpon tumel, cjawel kchmoˈn jun baˈn tuˈn Dios, ka min ma cyaj kkˈoˈn tuˈn tbint baˈn kuˈn. 10 Jatzen tyem jaˈlewe tuˈn tcuˈx kawaˈn. Juˈ tzunj, kkˈaˈc kipen tiˈj tuˈn kbinchante jbaˈn te cykilca xjal, bix tneelxix cyekej ocslal tiˈ Cristo.

Njaw tnimsaˈn Pablo tiˈj o bint twitz cruz tuˈn Kaaw Jesucristo

11 Cycyeˈyenx ke nmak letra nxiˈ ntzˈiˈbena jaˈlewe tuˈnx nkˈaba, tuˈntzen tbaj twiˈ nyola. Cˈoquel cycˈuˈja tiˈj mancˈbil nyola cyey.

12 Kej xjal cyxola tzin cykbaˈn il tiˈj tuˈn tel keset ttzˈumel cytzˈalbila, nchi yolenxin juˈwa nuk tuˈn cyelxin baˈn tuj cywitz xjal, bix yaaˈn tuj twitz Dios. Cycyˈixin tuˈn ttzaj cykˈoj kej jawnex judío cyiˈjxin tuˈnj tzin cykˈumenxin ka nchi clet ke xjal nuk tuˈnj tcyimlen Cristo twitz cruz. 13 Jax wuˈna nuk cyajxin tuˈn miˈn chi oc iˈlenxin cyuˈn jawnex judío, cuma amale tzint cykbaˈnxin il tiˈj tuˈn tel keset ttzˈumel cytzˈalbila tuˈn cycuyatey tley Moisés, pero ejeeˈxxin min chi nimanxin cykil tley Moisés. Cyajxin tuˈn cycpeta nuk oˈcx tuˈn t‑xiˈ cykbaˈnxin cyej jawnex judío aj Galacia ma cub cyiˈj cyuˈnxin. 14 Yal weya, min jaw nnimsan wiiba tuˈnj nbint wuˈna. Nuk oˈcx cxeˈl nkˈumena tiˈj o bint twitz cruz tuˈn Kaaw Jesucristo. Tuˈnj tcyimlenxin twitz cruz, ma naj nmojbabl wiiba tuya cynaabl xjal te twitx txˈotxˈ. Mintiiˈtl wajbila tuˈn wela baˈn tuj cywitz xjal te twitz txˈotxˈ, bix jax mintiiˈtl wajbela tuj cywitzxin. 15 Mintiiˈ il tiˈj ka ma tzˈoc jun techel tiˈ kxumlal bix ka min. J‑il tiˈj, jaj ka ma ko oc acˈaj xjal. 16 Cykilca kej xjal ma chi oc acˈaj tuj cyanem, chi temeltzen tuj ttz̈yal tuya Dios, bix ctzaal kˈaˈben tcˈuˈj Dios cyiˈjxin, bix jaxxix t‑xjal Dioskexin.

17 Tetzen jaˈlewe miˈntltzen tzˈoc cybiˈna cyyol ẍtakˈ xnakˈtzal, cuma nimxsen ma tzˈoc pjet nxumlala tuj taakˈen Jesús, te yecˈbil inayenja kbalte jaxxix yol.

Jun kˈolbebl tuˈn Pablo cye ocslal aj Galacia

18 Cyiikˈxita t‑xtalbil Cawel kxol, Jesucristo, tuj cyanema, key hermano.

Oˈcx nyolja.