Add parallel Print Page Options

Chwaj tambˈij jilonri chawechak, wi jun rajw man textament aj acˈliˈn, niqˈuiˈ jbˈanic chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw, onque riˈ re rajw juntir man textament. Pero wi aj acˈliˈn, wiˈ cristian tichajin re man jtextament asta titaw kˈij tijachsaj re chapcaˈ ri bˈil jwiˈl jkaj.

Oj xkabˈanaˈ chapcaˈ jun acˈl cuando ajwojiˈ laj jkˈabˈak mak ri wiˈ jcwinelak ri reke wich ulew ri titakontak chikabˈ. Pero cuando xtaw kˈij chiwch Kakaj Dios, re xtakch Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol. Kakaj Jesucristo xqˈuisiˈy pi cristianil y riˈ xqˈuisiˈy cuando aj tijiniˈ titakon Jpixbˈ Kakaj Dios chibˈak yak rijajl Israel. Kakaj Jesucristo xresajiˈ juntir yak rijajl Israel laj jkˈabˈ mak pixabˈ li pire ojwuxtak pi ralcˈwal Kakaj Dios.

Atak atakchak ralcˈwal Kakaj Dios. Kakaj Dios xtakch Lokˈlaj Jsantil Jcˈajol laj kanm ri tijbˈij: ¡Kaj! ticheˈ.

Lajori maˈ atak taˈ chiquiˈ chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw, atakchak ralcˈwal Kakaj Dios. Y jwiˈl atakchak ralcˈwal Kakaj Dios, tina jyeˈna chawechak ri bˈil jwiˈl re Abraham ojr.

Pablo subˈlaj tioc il

Atak ojr cuando ajquiˈ chawetemajtak nen tran Kakaj Dios, watak laj jkˈabˈak mak tiox ri maˈ diostak taˈn. Pero lajori xawetemajtakaˈ nen tran Kakaj Dios o riˈ mas tzi jbˈij etemalchak jwiˈl Kakaj Dios nen jbˈanic awanmak. Jilonli taˈ tzi tabˈantak wi chawajak atkˈajtak chic laj jkˈabˈ mak tiox y mak ojr cˈutuˈn ri mitaˈ nen tichacuj. 10 Atak tijin tabˈantak chic mak nimakˈij chi jcˈulic jkˈij jujun kˈij y jujun icˈ y jujun rajlabˈal icˈ y mak junabˈ. 11 In subˈlaj inoc il chawijak taˈ cˈaxreˈ wi lokˈke ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak.

12 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tambˈijbˈi chawechak chi rajwaxiˈ tabˈantak chapcaˈ tambˈan in. Lajori xcaniˈ inyeˈ jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios chapcaˈ atak ri taˈ watak laj jkˈabˈ mak pixabˈ li. Atak taˈ ni jun bˈwelt xabˈantak cˈax chwe 13 y awetamakiˈ chi tijin tantij cˈax jwiˈl jun yajel cuando xincan nabˈe bˈwelt aacˈlak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. 14 Onque subˈlaj cˈaxiˈ man inyaj xintaˈw, pero atak taˈ xinaxuttak y taˈ xa xiˈtak inwch, xinacˈulaˈtakaˈ chapcaˈ jcˈulic jun ranjl Kakaj Dios y chapcaˈ riˈ Kakaj Jesucristo xacˈultak.

15 Lajori maˈ jiˈtaˈ chiquiˈlon aquiˈcotemak chapcaˈ nabˈe, jwiˈl in xwilaˈ chi tzˈetiˈ subˈlaj xinalokˈajtak cuando xinwaˈx aacˈlak. Witi xnaˈ roj xawesajtakaˈ bˈakˈ awchak, roj xayeˈtak chwe.

16 In maˈ jwiˈl taˈ atak incontre ximbˈij tzˈetel tzij chawechak chirij ri tijin tabˈantak. 17 Y mak joˈstaklaj cristian ri rajak tijqˈuex anoˈjak chapcaˈ rilicak subˈlaj tibˈe ranmak chawijak, pero maˈ utzil taˈ rajak chawechak. Riˈke rajak tatos aybˈak chikij pire tibˈe awanmak chirijak rechak. 18 Wi wiˈ jujun tibˈe ranmak chawijak y wi utzil rajak chawijak, tziyiˈn, pero rajwaxiˈ jilon trantak li nojel kˈij maˈ xitaˈke cuando win aacˈlak.

19 Atak lokˈlajtak walcˈwal chirij Kakaj Jesucristo, tijin tantij subˈlaj cˈax awiˈlak chapcaˈ cˈax tijtij jun yaj anm cuando tijyeˈ Dios re. In tancuyaˈ juntir cˈax ri tantij awiˈlak pire titzˈakat jyeˈic anoˈjak laj awanmak jwiˈl Kakaj Jesucristo. 20 In rajti wanm wintibˈi aacˈlak lajori pire inyolow mas aacˈlak jwiˈl subˈlaj ocsalquin il chawijak, jwiˈl ri tijin tabˈantak.

Sara pach Agar

21 Atak ri chawajak tabˈantak ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, chomorsajtak nen tijbˈij mak pixabˈ li. 22 Tzˈibˈaliˈ chi Abraham xwaˈxiˈ quibˈ jcˈajol. Jun jcˈajol xwaˈx riqˈui jun anm ri jbˈij Agar ri wiˈ rajw. Jun jcˈajol chic xwaˈx riqˈui Sara ri taˈ rajw.

23 Man ra winak ri ricˈlal Agar ri wiˈ rajw, maˈ jwiˈl taˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios xqˈuisiˈyc, pero cuando xqˈuisiˈy ra winak ri ricˈlal Sara, ri rixokl Abraham, pirechiˈ xtaw chiwch ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. 24 Riˈ li jun cˈutbˈire lajori chi yak quibˈ anm li, riˈtakaˈ chapcaˈ mak quibˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios ri bˈanal jwiˈl. Jchomorsaˈn Kakaj Dios ri xan riqˈui Moisés bˈa witz Sinaí, riˈ chapcaˈ Agar ri tiqˈuisiˈy ricˈlal pire tiwaˈx rajwak. 25 Agar riˈ chapcaˈ man ojr jchomorsaˈn Kakaj Dios ri xan riqˈui Moisés bˈa witz Sinaí re Arabia y riˈ chapcaˈ yak cristian aj Jerusalén lajori, jwiˈl wiˈtakaˈ laj jkˈabˈ Jpixbˈ Kakaj Dios chapcaˈ riˈ rajwak. 26 Pero man aacˈlaj Jerusalén ri tipe lecj, riˈ chapcaˈ Sara ri kachuch ri taˈ rajw.

27 Jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:
    At anm ri mitaˈ atalcˈwalan, quiˈcoten jwiˈl taˈ waˈsal awicˈlal.
    Quiˈcoten y chˈejejen jwiˈl aquiˈcotem jwiˈl taˈ ni jun bˈwelt tijil cˈax awiˈl chapcaˈ ri tijtij jun yaj anm.
    Pero tiqˈuiyaniˈ ralcˈwal jun anm ri xutul, chiwch jun anm ri wiˈ richjil, ticheˈ.

28 Jilon atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, atakaˈ chapcaˈ Isaac jwiˈl atakchak ralcˈwal Kakaj Dios chapcaˈ bˈilch jwiˈl Kakaj Dios re Abraham. 29 Jilon chapcaˈ bˈanalch ojrtaktzij, ra ricˈlal Agar xanaˈ cˈax re Isaac ri ricˈlal Sara ri xqˈuisiˈy jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. Y lajori jilon tijin trantak mak cristian ri tibˈanowtak lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, tijin trantak cˈax rechak yak ri ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo.

30 Pero li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:
    Esajbˈi man anm ri wiˈ rajw pach man ra ricˈlal, jwiˈl ricˈlal man anm ri wiˈ rajw, taˈ tijnaˈ tijquibˈaj jtextament pach ricˈlal anm ri taˈ rajw, ticheˈ.

31 Jwiˈliˈli atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, oj maˈ oj taˈ rijajl man anm ri wiˈ rajw, oj ojiˈ rijajl man anm ri taˈ rajw.