A A A A A
Bible Book List

Fjalët e urta 24 Albanian Bible (ALB)

24 Mos i ki zili njerëzit e këqij dhe mos dëshiro të rrish me ta,

sepse zemra e tyre mendon për grabitje dhe buzët e tyre thonë se do të bëjnë të keqen.

Shtëpia ndërtohet me dituri dhe bëhet e qëndrueshme me maturi.

Me dijen mbushen dhomat me lloj-lloj të mirash të çmueshme dhe të pëlqyeshme.

Njeriu i urtë është plot forcë, dhe njeriu që ka dituri e rrit fuqinë e tij.

Sepse me këshilla të urta do të mund të bësh luftën tënde, dhe në numrin e madh të këshilltarëve është fitorja.

Dituria është shumë e lartë për budallanë; ai nuk e hap kurrë gojën te porta e qytetit.

Kush mendon të bëjë keq do të quhet mjeshtër intrigash.

Synimi i pamend është mëkat dhe tallësi është një neveri për njerëzit.

10 Po të mos kesh guxim ditën e fatkeqësisë, forca jote është shumë e pakët.

11 Çliro ata që i tërheqin drejt vdekjes dhe mbaji ata që po i çojnë në thertore.

12 Po të thuash: "Ja, ne nuk e dinim," ai që peshon zemrat a nuk e shikon? Ai që ruan shpirtin tënd nuk e di vallë? Ai do t’i japë secilit simbas veprave të tij.

13 Biri im, ha mjaltin sepse është i mirë; një huall mjalti do të jetë i ëmbël për shijen tënde.

14 Kështu do të jetë njohja e diturisë për shpirtin tënd. Në rast se e gjen, do të ketë një të ardhme dhe shpresa jote nuk do të shkatërrohet.

15 O i pabesë, mos ngre kurthe kundër banesës së njeriut të drejtë, mos shkatërro vendin ku ai pushon,

16 sepse i drejti bie shtatë herë dhe ngrihet, kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi.

17 Kur armiku yt bie, mos u gëzo; kur është shtrirë për tokë, zemra jote të mos gëzohet,

18 me qëllim që Zoti të mos shikojë dhe të mos i vijë keq, dhe të mos largojë prej tij zemërimin e vet.

19 Mos u zemëro për shkak të atyre që bëjnë të keqen dhe mos i ki smirë të pabesët,

20 sepse nuk do të ketë të ardhme për të keqin; llamba e të pabesëve do të fiket.

21 Biri im, ki frikë nga Zoti dhe nga mbreti; mos u bashko me ata që duan të ndryshojnë;

22 mjerimi i tyre do të vijë papritmas, dhe shkatërrimin e të dy palëve kush e njeh?

23 Edhe këto gjëra janë për të urtit. Nuk është mirë të kesh preferenca personale në gjykim.

24 Ai që i thotë të pabesit: "Ti je i drejtë," do të mallkohet nga popujt dhe kombet do ta nëmin.

25 Por ata që e qortojnë të pabesin do të gjejnë kënaqësi dhe mbi ta do të zbresin bekimet më të mira.

26 Ai që jep një përgjigje të drejtë jep një të puthur mbi buzët.

27 Vër në vijë punët e tua të jashtme, vër në rregull arat e tua dhe pastaj ndërto shtëpinë tënde.

28 Mos dëshmo pa arsye kundër të afërmit tënd dhe mos gënje me buzët e tua.

29 Mos thuaj: "Ashtu si ma bëri mua, kështu do t’ia bëj edhe unë; do t’ia kthej simbas sjelljes së tij".

30 Kalova pranë arës së përtacit dhe pranë vreshtit të njeriut që s’ka mend;

31 dhe ja, kudo rriteshin ferrat, ferrishtet e zinin tokën dhe muri prej gurësh ishte shembur.

32 Duke parë këtë, u mendova me kujdes; nga sa pashë nxora një mësim:

33 të flesh pak, të dremitësh pak, të rrish pak me duar në ije për të pushuar;

34 kështu varfëria jote do të vijë si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri i armatosur.

Proverbs 24 New International Version (NIV)

Saying 20

24 Do not envy the wicked,
    do not desire their company;
for their hearts plot violence,
    and their lips talk about making trouble.

Saying 21

By wisdom a house is built,
    and through understanding it is established;
through knowledge its rooms are filled
    with rare and beautiful treasures.

Saying 22

The wise prevail through great power,
    and those who have knowledge muster their strength.
Surely you need guidance to wage war,
    and victory is won through many advisers.

Saying 23

Wisdom is too high for fools;
    in the assembly at the gate they must not open their mouths.

Saying 24

Whoever plots evil
    will be known as a schemer.
The schemes of folly are sin,
    and people detest a mocker.

Saying 25

10 If you falter in a time of trouble,
    how small is your strength!
11 Rescue those being led away to death;
    hold back those staggering toward slaughter.
12 If you say, “But we knew nothing about this,”
    does not he who weighs the heart perceive it?
Does not he who guards your life know it?
    Will he not repay everyone according to what they have done?

Saying 26

13 Eat honey, my son, for it is good;
    honey from the comb is sweet to your taste.
14 Know also that wisdom is like honey for you:
    If you find it, there is a future hope for you,
    and your hope will not be cut off.

Saying 27

15 Do not lurk like a thief near the house of the righteous,
    do not plunder their dwelling place;
16 for though the righteous fall seven times, they rise again,
    but the wicked stumble when calamity strikes.

Saying 28

17 Do not gloat when your enemy falls;
    when they stumble, do not let your heart rejoice,
18 or the Lord will see and disapprove
    and turn his wrath away from them.

Saying 29

19 Do not fret because of evildoers
    or be envious of the wicked,
20 for the evildoer has no future hope,
    and the lamp of the wicked will be snuffed out.

Saying 30

21 Fear the Lord and the king, my son,
    and do not join with rebellious officials,
22 for those two will send sudden destruction on them,
    and who knows what calamities they can bring?

Further Sayings of the Wise

23 These also are sayings of the wise:

To show partiality in judging is not good:
24 Whoever says to the guilty, “You are innocent,”
    will be cursed by peoples and denounced by nations.
25 But it will go well with those who convict the guilty,
    and rich blessing will come on them.

26 An honest answer
    is like a kiss on the lips.

27 Put your outdoor work in order
    and get your fields ready;
    after that, build your house.

28 Do not testify against your neighbor without cause
    would you use your lips to mislead?
29 Do not say, “I’ll do to them as they have done to me;
    I’ll pay them back for what they did.”

30 I went past the field of a sluggard,
    past the vineyard of someone who has no sense;
31 thorns had come up everywhere,
    the ground was covered with weeds,
    and the stone wall was in ruins.
32 I applied my heart to what I observed
    and learned a lesson from what I saw:
33 A little sleep, a little slumber,
    a little folding of the hands to rest
34 and poverty will come on you like a thief
    and scarcity like an armed man.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes