Add parallel Print Page Options

Om det finns tröst hos Kristus, uppmuntran genom kärlek och gemenskap i Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör mig då verkligt glad genom att leva i harmoni med varandra. Älska varandra, var eniga i ert tänkande och sträva mot samma mål.

Var inte själviska och försök inte imponera på varandra. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på vad som är bra för er, utan tänk också på andras behov.

Ha samma inställning som Kristus Jesus hade.

Fastän han till sin natur[a] var Gud,
    ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid.
Nej, han avstod från allt,
    antog en tjänares gestalt och blev lik en människa.
    Till det yttre blev han människa,
han gjorde sig ödmjuk och lydde
    ända in i döden, döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allt annat
    och gett honom det namn som står över alla andra namn,
10 för att alla ska böja knä för Jesus namn,
    både i himlen och på jorden och under jorden,
11 och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren[b],
    så att Gud, vår Fader, blir ärad.[c]

Var ljus för världen

12 Därför, mina kära, så som ni alltid har varit lydiga, arbeta nu med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara när jag är hos er utan desto mer när jag är borta. 13 Det är ju Gud som verkar i er, så att ni av vilja och i gärning gör det han vill.

14 Gör allt detta utan att klaga och diskutera, 15 så att ni blir klanderfria och rena, Guds fläckfria barn, mitt ibland ett förvrängt och fördärvat släkte, där ni lyser som himlens stjärnor, 16 när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristus dag. Då har mitt lopp och min möda inte varit förgäves. 17 Ja, även om mitt blod måste offras när jag bär fram er tro som ett offer, är jag ändå glad och gläds med er alla. 18 Så ska ni också vara glada och glädjas tillsammans med mig.

Timotheos kommer till Filippi

19 Jag hoppas att Herren Jesus snart ska låta mig skicka Timotheos till er, så att jag kan bli uppmuntrad av färska rapporter från er. 20 Det finns ingen som känner ett sådant ansvar och intresse för er som han. 21 Alla andra ägnar sig bara åt sina egna intressen, inte det som tjänar Jesus Kristus. 22 Men ni vet vad Timotheos har visat prov på. På samma sätt som en son arbetar tillsammans med sin far har han hjälpt mig i arbetet för evangeliet. 23 Och så snart jag vet hur det går för mig hoppas jag kunna skicka honom till er. 24 Jag litar faktiskt på att Herren snart ska låta mig komma också.

Paulus skickar tillbaka Epafroditos

25 Jag tror att jag måste skicka tillbaka vår bror Epafroditos till er. Ni skickade honom till mig för att hjälpa mig med det jag behövde, och han har arbetat och kämpat tillsammans med mig. 26 Men nu längtar han efter er alla och är orolig över att ni har fått höra att han var sjuk. 27 Och han var verkligen svårt sjuk, han höll faktiskt på att dö. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag slapp drabbas av ännu en sorg i allt mitt elände. 28 Därför skickar jag honom mer än gärna tillbaka till er, för att ni ska få glädjen att få träffa honom igen. Dessutom kommer jag då att ha ett bekymmer mindre. 29 Ta väl emot honom i Herren med stor glädje, och visa uppskattning mot sådana som han. 30 Det var ju på grund av sitt arbete för Kristus som han var nära att dö. Han var villig att riskera livet för att hjälpa mig med sådant som ni inte kunde göra.

Footnotes

  1. 2:6 Det grekiska ordet (morfé) betyder också gestalt Se vers 7.
  2. 2:11 Det grekiska ordet för Herren är samma ord som används om Gud i Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, och syftar på det heliga gudsnamnet.
  3. 2:11 Detta var antagligen en sång.