(A) Därför har Gud också
        upphöjt honom över allting
    och gett honom namnet
        över alla namn,[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. 2:9 namnet över alla namn   Det heliga Gudsnamnet, Jhvh eller Herren (2:11).