A A A A A
Bible Book List

Filipenses 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ contøøngˉ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ iin˜n eáangˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e güɨteáamˉbɨˈ teáˋ lají̱i̱ˈ˜ e fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ eáamˊ iin˜n ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ dsíngˈˉ iin˜n nimáang˜tú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ, co̱ˈ jmiˈiáamˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ e nɨcalɨ́ngˉnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ta˜ e nɨcajméˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ.

Jo̱guɨ liúunˈ˜n ˈnʉˋ, dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Evodia có̱o̱ˈ˜guɨ ˈnʉˋ, dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Síntique, e nisɨɨm˜tu̱ˈ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ ˈnʉˋ, dseaˋ i̱ dseángˈˉ i̱ jaˋ calɨtúngˉ dsíiˊ e cajmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ lajɨˋ huáangˉ i̱ dseamɨ́ˋ na i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ nisɨ́ngˉtu̱r røøˋ, co̱ˈ lajɨˋ huáamˉbiñˈ na cacuøˈˊ bíˋ yaaiñ˜ e cajmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜ lajeeˇ e caguiáˋa júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Clemente có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋguɨ dseaˋ caguiaangˉ i̱ cajméeˋ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na nɨcateáangˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ nɨtaang˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nilɨseengˋ lata˜ có̱o̱ˈr˜.

Jo̱ jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ contøøngˉ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ e nijmiˈiáangˋ óoˊnaˈ. Jo̱ güɨlɨcuíingˋ lajaléngˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ guiʉ́ˉ dsíiˊ. Jo̱ nɨjaquiéemˊ e nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ.

Jo̱ jaˋ jmijiuungˇ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ doñiˊ eeˋ e lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e yejí̱ˉ føngˈˆnaˈ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱; jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naˈr jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ, jo̱ jaˋ tiúungˊnaˈ e cuøˈˊnaˈr guiˈmáangˈˇ quiáˈˉ jaléˈˋ e mɨ́ɨˈ˜naˈr do. Jo̱ lajo̱baˈ nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e ningáiñˈˋ; jo̱ có̱o̱ˈ˜ e juguiʉ́ˉ do Fidiéeˇ nijmérˉ íˆ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ óoˊnaˈ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

Íiˋ áaˊnaˈ lali˜ e guiʉ́ˉ

Jo̱ lɨ˜ ngóoˊ cadséngˉguɨ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e ɨ́ˆ óoˊnaˈ lali˜ júuˆ e jáˈˉ jo̱guɨ júuˆ e catɨ́ɨngˉ jmɨˈgóˋ dseaˋ, jo̱guɨ jmangˈˉ júuˆ dséebˊ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ. Jo̱guɨ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ cajo̱ jmangˈˉ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜guɨ júuˆ iáangˋ dsíiˊ jo̱guɨ júuˆ niguoˈˆ. Jo̱guɨ íiˋ áaˊnaˈ lali˜ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ jaléˈˋ e catɨ́ɨngˉ niféˈˋ dseaˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉ.

Jo̱guɨ jmitíˆnaˈ jaléˈˋ e nɨcaˈéeˉe ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ jaléˈˋ e nɨcanʉ́ʉˉnaˈ e nɨcafáˈˉa jo̱guɨ jaléˈˋ e nɨcañíiˉnaˈ e nɨcajméˉe; jo̱ jmeeˉbaˈ lajo̱. Jo̱ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ e seengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, íbˋ dseaˋ nilɨseengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

Jaléˈˋ e cajmɨcó̱o̱ˈ˜ dseaˋ seengˋ fɨˊ Filipos quiáˈˉ Paaˉ

10 Jo̱ eáamˊ jmiˈiáangˋ dsiiˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ uíiˈ˜ e ˈnʉ́ˈˋ nɨcadsengˈˆtu̱ óoˊnaˈ jnea˜ caléˈˋ catú̱ˉ. Dsʉˈ o̱faˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ na e nɨcaˈíngˉ óoˊnaˈ jnea˜, co̱ˈ nɨñibˋ jnea˜ e uíiˈ˜ e jaˋ dsitíingˈ˜ quíiˉbaaˈ faˈ e nɨcajmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jnea˜. 11 Jo̱ dsʉˈ o̱faˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ na uíiˈ˜ e jaˋ seaˋ ˈnéˉe, co̱ˈ nɨcalɨtɨ́ɨmˊbaa e jmiˈiáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ quiéˉe. 12 Co̱ˈ nɨcalɨtɨ́ɨmˊbaa jial seenˉ e tiñíˋ jo̱guɨ lajo̱bɨ mɨ˜ eáangˊ seaˋ cajo̱. Jo̱guɨ nɨcalɨtɨ́ɨmˊbaa cajo̱ e jmiˈiáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ doñiˊ eeˋ e dsingɨ́ɨnˉn, si e røøngˋ túˈˋu o̱si e jø˜ túˈˋu é. Jo̱guɨ nɨcalɨtɨ́ɨmˊbaa cajo̱ e seaˋ lalíingˋ quiéˉe o̱si e jaˋ seaˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ é. 13 Jo̱ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ cuøˈˊ jnea˜ bíˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ lɨ́ˈˋɨ jmóoˋo lajaléˈˋ e ˈnéˉ jmee˜e. 14 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, eáangˊ guiʉ́ˉ cajmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jnea˜ ie˜ lamɨ˜ cangongɨ́ɨnˉn jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ.

15 Jo̱ guiʉ́bˉ ñíˆ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ na fɨˊ Filipos, e jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉe ie˜ lamɨ˜ canaanˉ e caguiáˋa júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ cajmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜ ie˜ jo̱ ie˜ mɨ˜ cajúˉu fɨˊ Macedonia. 16 Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, ie˜ lamɨ˜ cataan˜n fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Tesalónica, casíimˋbaˈ tú̱ˉ ˈnɨˊ néeˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉe. 17 Jo̱ dsʉˈ o̱faˈ jnea˜ ɨˊ dsiiˉ jmangˈˉ e niˈíinˈ˜n, co̱ˈ jnea˜ lɨco̱ˈ iin˜n e nidsicuángˋguɨ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. 18 Jo̱ dsʉˈ jnea˜ nɨcaˈíimˈ˜baa lajaléˈˋ e nɨcacuǿøˈ˜naˈ jnea˜ e casíingˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ Epafrodito, jo̱baˈ seabˋ lalíingˋ quiéˉe náng co̱ˈ jɨˋguɨ cartɨˊ nɨseáangˉ. Jo̱ jaléˈˋ e cacuǿøˈ˜naˈ jnea˜ do lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ e jmeafɨɨˋ jloˈˆ e cacuǿøˈ˜naˈ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dseaˋ do eáamˊ tɨˊ dsíirˊ mɨ˜ íñˈˋ. 19 Jo̱ co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇ quíˉbaaˈ dseaˋ seaˋ lajɨˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ íbˋ dseaˋ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ lajaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ e jloˈˆ e jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ. 20 Jo̱ majmiféngˈˊnaaˈ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ líˋ.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ Paaˉ lɨ˜ cadséngˉ

21 Jo̱ lana guiéenˈ˜n júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ na i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ taang˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ la guiéemˉbre júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ. 22 Jo̱ lajo̱bɨ cajo̱ lajɨɨngˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ la i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ guiéemˈ˜bre júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ, jo̱ dsʉˈ laniingˉguɨ eáangˊ guiéngˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ la fɨˊ Roma.

23 Jo̱ güɨˈɨ́bˆ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Filipos.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes