22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, 23 pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de lege[a]! 24 Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile[b] morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. 25 Căci David zice despre El:

„Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea,
    căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!

26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba[c]!
    Mai mult, trupul meu va locui în nădejde,
27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor[d]
    şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.
28 Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii …
    mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta!“[e]

29 Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. 30 Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui.[f] 31 Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea.

32 Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. 33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi. 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice:

„Domnul I-a zis Domnului meu[g]:
    «Şezi la dreapta Mea,
35 până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut al picioarelor Tale!»“[h]

Read full chapter

Footnotes

  1. Faptele Apostolilor 2:23 Adică neamurile, cei care nu aveau Legea
  2. Faptele Apostolilor 2:24 Termenul grecesc este asociat de obicei în NT cu durerile naşterii
  3. Faptele Apostolilor 2:26 Citatul este din LXX, care în Ps. 16:9 conţine limba, în loc de sufletul, cum apare în TM
  4. Faptele Apostolilor 2:27 Gr.: Hades
  5. Faptele Apostolilor 2:28 Vezi Ps. 16:8-11
  6. Faptele Apostolilor 2:30 Vezi 2 Sa 7:12-13; Ps. 132:11
  7. Faptele Apostolilor 2:34 În TM cuvintele pentru Domnul sunt diferite: Domnul (YHWH) i-a zis Stăpânului (Adoni) meu; în textul grecesc: Domnul (Kurios) i-a zis Domnului (Kurios) meu
  8. Faptele Apostolilor 2:35 Vezi Ps. 110:1