Add parallel Print Page Options

Jun uˈj e xiˈ ttzˈiˈben apóstol Pablo tej xin Filemón

Jun kˈolbebl tuˈn apóstol Pablo te Filemón

Inayena Pablo. Lu ken ntiiˈnctz tuj tzeeˈwa tuˈn tlaj tyol Jesús. Bix lu Timoteo, jun ocslal wuya at wuya tuj tnom tzalu. Ma cub ntzˈiˈbena ja uˈj lu te tey, Filemón. Kcaˈbela tuya Timoteo ax kanema tiˈja, bix kuya kiib tuj taakˈen Jesús. Bix ma txiˈ kkˈoˈna jun kˈolbebl te Apia, jun ocslal kuya, bix te Arquipo, onl ke tuj taakˈen Jesús, bixsen cye ocslal nchi chmet tjay. Jaxit Kman Dios bix Kaaw Jesús, Scyˈoˈn tuˈn Dios, tzaj tz̈itente cyxtalbilxin bix ttz̈yal cyibaja.

Jun tanema Filemón bix tocslabl tiˈ Kaaw Jesús

Tzinx nxiˈ nkˈoˈnwe chjonte te Dios tiˈja oj n‑ula tuj ncˈuˈj, cuma o nbiya ka a tanema bix kˈuklec tcˈuˈja tiˈ Kaaw Jesús, bix cyiˈ t‑xjal Dios. Bix nxiˈ nkanen te Dios tiˈja tuˈn toc tjunena ti jilel jbaˈn tuˈna tiˈ Jesús cyuya ocslal, cuma tey tocslabl juˈx tisenj cye. Tej tuˈn tel niyˈ tiˈj cykilj baˈn ntzaj tkˈoˈn Dios cyej xjal n‑oc cymojban cyiib tuya Jesús, njaw tz̈ˈiyte oj toc kjuna jbaˈn kaakˈen najben te Jesús. Nchin tzalajwe tzalu bix ma kewe ncˈuˈj, cuma o nbi tiiˈn tanema cyiˈ xjal, bix ti tten n‑oc tnimsaˈna cycˈuˈj ocslal matzewe.

Tej t‑xiˈ tcubsaˈn Pablo twitz tiˈj Onésimo jaj jun tkˈopaj Filemón

Juˈ tzunj, amale atet wajwalela tuˈn Jesús tuˈn ncawen tibaja ti pjel tey cuma inayenwe tyolelxin, nejl cxeˈl ncubsaˈn nwitz tey tuˈn at tanema. Inayen Pablo, jun tij, toctz tuj tzeeˈ nuk tiˈjcˈa Jesús, 10 cxeˈl ncubsaˈn nwitz tey tiˈ Onésimo, tkˈopaja. Luxin at wuya tzalu. Jaxin tisen jun ncwal, cuma cyuˈn nyola acˈaj ma jaw itzˈj tanemxin tiˈ Dios, tiˈj ma tzulxin kˈolbel we tuj tzeeˈ.

11 Tej tyem o baj, Onésimo mintiiˈxix ajbeˈnaxin tey. Pero yaltzen jaˈlewe, lu tzunxin najben we, bix nimxsen tajbelelxin tey. 12 Ma tzˈaj nsmaˈnxin tuyey. Kˈimxin tisecˈax inayen otk chin pon. 13 Wajatlewe nuket ata wuya tzalu, bix wajatlewe ma tcyaj Onésimo wuya tzalu te t‑xela, jacˈa tzˈajbenxin we tiˈj lu ken ntiiˈnctz tuj tzeeˈwa nuk tuˈncˈa wocslabl tiˈ Jesús. 14 Pero mintiiˈwe baˈn toc nbinche, cuma min‑ala at tzalu tuˈn tcuyan tey ja lu. Cuma ka ma tzˈoc ncˈojlaˈnxin tzalu, nuk wuˈnx, yaaˈn tuˈn tey tcˈuˈja. 15 Cuyamj ti jilel o baj cyjulu. E xiˈ t‑xooˈna tkˈopaja te cab kˈij, tuˈntzen tcamana tiˈ jun ocslal tisen jun titzˈena te junx maj. 16 Yaaˈn nuk jun kˈopajxin jaˈlewe, sino mas tajbelelxin twitz jun kˈopaj, tisen jun titzˈena n‑oc takˈ tey. Wachexsewe twitzxin. Yaltzen tey, masx baˈn toc takˈxin tey, cuma cˈajbelxin tey, bix tisen jun titzˈena tuj ocslabl. 17 Juˈ tzunj, ka kuya kiib tuj twitza, jaxse kˈimxin tisenx inayen otk chin pon.

18 Katzen at o talkˈa tiˈja, ma at cˈasben tey, kˈoncˈax tiˈ nbiya. 19 Yaaˈn nuk tenwe nyol tiˈj tuˈn nchjonte. Tuˈntzen tcyaj nyol tuj chicˈaj, inayen Pablo ncub ntzˈiˈben ja uˈj lu tuya nkˈab. Yaaˈn jun secrevánt ncub tzˈiˈbente. Cuma e xiˈ nkˈumena tpocbal coˈpbil tey, juˈ tzunj at tcˈasbena we, pero min tzaj nnaˈnwe tey. 20 Jeyˈ, Filemón, jay jun ocslal tiˈ Kaaw Jesús. Bincham xtalbil wiˈj tuˈn tiikˈentey Onésimo tuyaxix cykil tcˈuˈja. Nimsaˈnctzen ncˈuˈj, cuma ocslal koˈ tiˈ Jesús. 21 Nxiˈ ntzˈiˈben uˈj tey, cuma kˈuklec ncˈuˈj ka cbinel tuˈna tisenj nxiˈ nkbaˈn tey, bix ntzkiˈn mas cbinel tuˈna twitzj nxiˈ nkanen tey.

22 Nuksama. Bincham chˈin nposada tjay, bix cynaˈm Dios tuˈn wex tzakpet tuj tzeeˈ. Kˈukl ncˈuˈj tuˈn npon canan cyuyey.

Jun kˈolbebl cyuˈn ocslal te Filemón

23 Epafras, juntl ocslal toctz tuj tzeeˈ, nxiˈ tkˈoˈn jun kˈolbebl tey. 24 Juˈx te Marcos, Aristarco, Demas, bixse Lucas, ejeeˈtzen xinj nchi akˈanan wuya tuj tnom lu, jax nxiˈ cykˈoˈnxin jun kˈolbebl tey.

25 Tzajxit t‑xtalbil Kaaw Jesús cyibaja. Juˈxit tzuna.