Add parallel Print Page Options

MAN WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUI FILEMÓN

Pablo y Timoteo tijtaktak rutzil jwich Filemón

In Pablo win prexil jwiˈl in ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, impach Timoteo ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awe Filemón, at lokˈlaj kapach chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y pire Apia pach Arquipo ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri nicˈ tijin tikatij kakˈij chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y pi rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri tijmulbˈaˈ ribˈak la ja aacˈl.

Chwaj chi Kakaj Dios y Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak.

Ri lokˈin tran Filemón

Nojel kˈij, cuando inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios ri inDios, atcuxtajiˈ inwiˈl, jwiˈl tal jtaquil inwiˈl chi talokˈajiˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl y cubˈuliˈ achˈol chirij y talokˈajiˈ juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Jwiˈl at cubˈuliˈ achˈol chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ in, tantzˈonaj re Kakaj Dios pire jcubˈarbˈ achˈol chirij Kakaj Jesucristo tran chi tawetemaj juntir utzil ri tiyeˈsaj chike jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo.

At wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, in subˈlaj inquiˈcotc y subˈlaj xacowirsaj wanm jwiˈl atlokˈinc y jilonli xayaˈ chiquiˈ utzil laj ranmak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

Pablo tichˈaˈw chirij Onésimo

Jwiˈliˈli onque wiˈ subˈlaj jcowil ínchiˈ tambˈijbˈi chawe laj jbˈij Kakaj Jesucristo nen rajwax tabˈan, pero jwiˈl mas tikalokˈaj kibˈ aacˈl, sak tijbˈij tike intzˈonajbˈi tokˈobˈ chawe.

In Pablo inchak riˈjlaj winak, lajori win prexil jwiˈl in ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.

10 Tantzˈonajbˈi tokˈobˈ chawe chirij Onésimo, re xwuxiˈ chapcaˈ walcˈwal jwiˈl xcoj tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij re cuando win prexil. 11 Ojr Onésimo, cuando xwaˈx pi mocom aacˈl, taˈ tzi xan, pero lajori maschak tzi tran y maˈ xitaˈke chawe at tzi tran, jilon chwe in. 12 Lajori tantak chicbˈi jcaˈmul aacˈl. Cˈul pi utzil chapcaˈ in intaw aacˈl.

13 In rajti wanm tiwaˈx wiqˈuil neri li cars pi aqˈuexwach pire inrilbˈej jwiˈl iniˈ ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 14 Pero taˈ chwaj tambˈan jun kelen pi wicˈanke y miti tanchomorsaj aacˈl nen tambˈan pire maˈ takalcatake inwiˈl cuando tabˈan tokˈobˈ chwe, jwiˈl riqˈuiliˈ nojel awanm tabˈan.

15 Onésimo jwiˈl xelmajbˈi quibˈ uxibˈ kˈij aacˈl, lajori tibˈe jekeriˈ aacˈl 16 y re maˈ jiˈtaˈ chiquiˈlon chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw, re maschak tzi jnoˈj, jwiˈl lokˈlaj kechˈelxicchak chirij Kakaj Jesucristo. In mas tanlokˈaj Onésimo y lajori at rajwaxiˈ talokˈaj mas jwiˈl maˈ jiˈtaˈ chiquiˈlon chapcaˈ jun cristian ri taˈ ticojonc, jwiˈl re kechˈelxicchak chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

17 Lajori at wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, wi iniˈ apach chawch chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, cˈul Onésimo chapcaˈ incˈulic in tabˈan.

18 Wi wiˈ nen cˈax bˈanal chawe jwiˈl o wi wiˈneˈ jcˈas aacˈl, tokˈolbˈej chwe in, in tantojaˈn. 19 In Pablo, in laˈ inkˈbˈ tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awe, tambˈijbˈi chawe chi tantojaˈ jcˈas Onésimo. Taˈ rajwax tancuxtajbˈi chawe chi at wiˈ acˈas wiqˈuil jwiˈl xacojaˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximbˈij chawe.

20 At wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, bˈancojoˈ tokˈobˈ chwe laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl pire tayeˈ utzil laj wanm. 21 Tantzˈibˈajbˈi jilonri chawe jwiˈl wetamiˈ chi atcojoniˈn y maˈ xitaˈke tabˈan ri tambˈij chawe, at tabˈanaˈ mas chiwch ri tambˈijbˈic.

Qˈuisbˈire man wuj ri

22 Y tambˈijbˈi chawe chi tatoc jun luwar lamas imbˈe waˈxwiˈ jwiˈl cubˈuliˈ inchˈol chi pent Kakaj Dios tijyaˈ luwar chawechak chi intaw chic aacˈlak chapcaˈ xatzˈonajtak re cuando xatchˈaˈwtak riqˈuil.

23 Filemón, titaksajbˈi rutzil awch jwiˈl Epafras ri impach win prexil jwiˈl tijin tikabˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 24 Y titaksajbˈi rutzil awch jwiˈlak Marcos, Aristarco, Demas y Lucas ri ajtˈoˈoltak we chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.

25 Chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawe.