A A A A A
Bible Book List

Første Krønikebog 8Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Benjamins slægt

Benjamin fik følgende sønner i rækkefølge efter alder: Bela, Ashbel, Ahiram, Noha og Rafa. Fra Bela nedstammer slægtsoverhovederne Addar, Gera, Abihud, Abishua, Na'aman, Ahoa, Gera, Shefufan og Huram.

6-7 Ehuds sønner Na'aman, Ahija og Gera var slægtsoverhoveder for dem, der boede i Geba. Men befolkningen blev drevet bort og flyttede til Manahat. Gera, som blev far til Uzza og Ahihud, var deres leder.[a]

8-10 Shaharajim lod sig skille fra sine koner, Hushim og Ba'ara, og flyttede til Moabs land, hvor han giftede sig med Hodesh, og fra ham nedstammer slægtsoverhovederne Jobab, Zibja, Mesha, Malkam, Jeutz, Sakeja og Mirma.

11 Med Hushim havde Shaharajim tidligere fået sønnerne Abitub og Elpa'al. 12 Elpa'al fik sønnerne Eber, Misham og Shemed. Sidstnævnte grundlagde byerne Ono og Lod med tilhørende landsbyer. 13 Desuden fik han sønnerne Beria og Shema, der var overhoveder for den del af slægten, som slog sig ned i Ajjalon og fordrev Gats indbyggere. 14 Elpa'al fik også sønnerne Shashak og Jeremot.[b]

15-16 Fra Beria nedstammer følgende slægtsoverhoveder: Zebadja, Arad, Eder, Mikael, Jishpa og Joha.

17-18 Fra Elpa'al nedstammer Zebadja, Meshullam, Hizki, Heber, Jishmeraj, Jizlia og Jobab.

19-21 Fra Shimi nedstammer Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaj, Zilletaj, Eliel, Adaja, Beraja og Shimrat.

22-25 Fra Shashak nedstammer Jishpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananja, Elam, Antotija, Jifdeja og Penuel.

26-27 Fra Jeroham nedstammer Shamsheraj, Sheharja, Atalja, Ja'areshja, Elija og Zikri. 28 De var slægtsoverhoveder i Benjamins slægt, og de boede alle i Jerusalem.

Folkene i Gibeon og Sauls slægt

29 En mand ved navn Jeuel[c] grundlagde byen Gibeon og bosatte sig der sammen med sin kone Ma'aka. 30 Hans sønner var i rækkefølge efter alder: Abdon, Zur, Kish, Ba'al, Ner,[d] Nadab, 31 Gedor, Ahjo, Zekarja og Miklot. 32 Miklot blev far til Shima. De boede alle sammen tæt ved deres slægtninge i Jerusalem.

33 Ner blev far til Kish,[e] og Kish blev far til Saul. Saul fik sønnerne Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba'al. 34 Jonatan fik sønnen Meribba'al,[f] som fik sønnen Mika. 35 Mika fik sønnerne Piton, Melek, Tarea og Ahaz.

36 Ahaz blev far til Jehoadda, som blev far til Alemet, Azmavet og Zimri.

Zimri blev far til Moza, 37 som blev far til Bina. Bina blev far til Rafa, som blev far til Elasa, som igen blev far til Atzel.

38 Atzel fik sønnerne Azrikam, Bokeru, Jishmael, Shearja, Obadja og Hanan.

39 Atzels bror Eshek fik sønnerne Ulam, Jeush og Elifelet. 40 Ulams sønner var dygtige bueskytter, og han havde ualmindeligt mange børn og børnebørn, i alt 150. Alle de her nævnte personer tilhørte Benjamins stamme.

Footnotes:

  1. 8,6-7 Teksten er uklar og meningen omstridt.
  2. 8,14 Teksten usikker.
  3. 8,29 Fra 9,35. En variant af »Abiel« (1.Sam.9,1).
  4. 8,30 Efter LXX. Både »Ner«, »Miklot« og noget af »Zekarja« mangler i de hebraiske manuskripter, jf. 9,36-44.
  5. 8,33 Sandsynligvis en fejl, da Ner ifølge 1.Sam.14,50 var bror til den Kish, som blev far til Saul.
  6. 8,34 Bedre kendt under navnet Mefiboshet.
Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk (Danish New Living Bible) Copyright © 2002, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes