Add parallel Print Page Options

24 Arons Sønner, delte i Skifter, var: Arons Sønner Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar; Nadab og Abihu døde før deres Fader uden at efterlade sig Sønoer, men Eleazar og Itamar fik Præsteværdigheden. David tillige med Zadok af Eleazars Sønner og Ahimelek af Itamars Sønner inddelte dem efter deres Embedsskifter ved deres Tjeneste. Og da det viste sig, at Eleazars Sønner havde flere Overhoveder end Itamars, delte de dem således, at Eleazars Sønner fik seksten Overhoveder over deres Fædrenebuse. Itamars Sønner otte. Og de delte, begge Hold ved Lodkastning, thi der fandtes hellige Øverster og Guds Øverster både iblandt Eleazars og Itamars Sønner. Skriveren Sjemaja, Netan'els Søn af Levis Slægt, optegnede dem i Påsyn af Kongen, Øversterne, Præsten Zadok, Ahimelek, Ebjatars Søn, og Overhovederne for Præsternes og Leviternes Fædrenebuse. Der udtoges eet Fædrenehus af Itamar for hvert to af Eleazar.

Det første Lod traf Jojarib, det andet Jedaja, det tredje Harim, det fjerde Seorim, det femte Malkija, det sjette Mijjamin, 10 det syvende Hakkoz, det ottende Abija, 11 det niende Jesua, det tiende Sjekanja, 12 det ellevte Eljasjib, det tolvte Jakim, 13 det trettende Huppa, det fjortende Jisjba'al, 14 det femtende Bilga, det sekstende Immer, 15 det syttende Hezir, det attende Happizzez, 16 det nittende Petaja, det tyvende Jehezkel, 17 det een og tyvende Jakin, det to og tyvende Gamul, 18 det tre og tyvende Delaja og det fire og tyvende Ma'azja. 19 Det var deres Embedsskifter ved deres Tjeneste, når de gik ind i Herrens Hus, efter den Forpligtelse deres Fader Aron pålagde dem, efter hvad Herren, Israels Gud, havde pålagt ham.

20 De andre Leviter var: Af Amrams Sønner Sjubael; af Sjubaels Sønner Jedeja. 21 Af Rehabjas Sønner Jissjija, som var Overhoved. 22 Af Jizhariterne Sjelomot; af Sjelomots Sønner Jahat. 23 Hebrons Sønner: Jerija, som var Overhoved, Amarja den anden, Uzziel den tredje, Jekam'am den fjerde. 24 Uzziels Sønner: Mika; af Mikas Sønner Sjamir. 25 Mikas Broder Jissjija; af Jissjijas' Sønner Zekarja. 26 Meraris Sønner: Mali og Musji og hans Søn Uzzijas Sønner. 27 Meraris Søn Uzzijas Sønner: Sjoham, Zakkur og Ibri. 28 Af Mali El'azar, der ingen Sønner havde, og Kisj; 29 af Kisj Kisj's Sønner: Jerame'el.

30 Musjis Sønner: Mali, Eder og Jerimot. Det var Leviternes Efterkommere efter deres Fædrenehuse. 31 Også de kastede Lod ligesom deres Brødre, Arons Sønner, i Påsyn af Kong David, Zadok og Ahimelek og Overhovederne for Præsternes og Leviternes Fædrenehuse - Fædrenehusenes Overhoveder ligesom deres yngste Brødre.