Add parallel Print Page Options

15 Siden byggede han sig Huse i Davidsbyen og beredte Guds Ark et Sted, idet han rejste den et Telt Ved den Lejlighed sagde David: "Ingen andre end Leviterne må bære Guds Ark, thi dem har Herren udvalgt til at bære Guds Ark og til at gøre Tjeneste for ham til evig Tid." Og David samlede hele Israel i Jerusalem for at føre Herrens Ark op til det Sted, han havde beredt den. Og David samlede Arons Sønner og Leviterne: Af Kehatiterne Øversten Uriel og hans Brødre, 120; af Merariterne Øversten Asaja og hans Brødre, 220; af Gersoniterne Øversten Joel og hans Brødre, 130; af Elizafans Sønner Øversten Sjemaja og hans Brødre, 200; af Hebrons Sønner Øversten Eliel og hans Brødre, 80; 10 af Uzziels Sønner Øversten Amminadab og hans Brødre, 112.

11 Så lod David Præsterne Zadok og Ebjatar og Leviterne Uriel, Asaja, Joel, Sjemaja, Eliel og Amminadab kalde 12 og sagde til dem: "I er Overhoveder for Leviternes Fædrenehuse; helliger eder tillige med eders Brødre og før Herrens, Israels Guds, Ark op til det Sted, jeg har beredt den; 13 det var jo, fordi I ikke var med første Gang, at Herren vor Gud tilføjede os et Brud; thi vi søgte ham ikke på rette Måde." 14 Så helligede Præsferne og Leviterne sig for at føre Herrens, Israels Guds, Ark op; 15 og Levis Sønner løftede med Bærestængerne Guds Ark op på Skuldrene, som Moses havde påbudt efter HerrenS Ord.

16 Fremdeles bød David Leviternes Øverster at lade deres Brødre Sangerne stille sig op med Musikinstrumenter, Harper, Citre og Cymbler og lade høje Jubeltoner klinge. 17 Så lod Leviterne Heman, Joels Søn, og af hans Brødre Asaf, Berekjas Søn, og af deres Brødre Merariterne Etan, Husjajas Søn, stille sig op 18 og ved Siden af dem deres Brødre af anden Rang Zekarja, Uzziel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Ma'aseja, Mattitja, Elipelehu og Miknejahu og Dørvogterne Obed-Edom og Je'iel; 19 Sangerne Heman, Asaf og Etan skulde spille på Kobbercymbler, 20 Zekarja, Uzziel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Ma'aseja og Benaja på Harper al-alamot; 21 Mattitja, Elipelehu, Miknejahu, Obed-Edom og Je'iel skulde lede Sangen med Citre al-hassjeminit; 22 Konanja, Leviternes Øverste over dem, der bar, skulde lede disse, da han forstod sig derpå; 23 Berekja og Elkana skulde være Dørvogtere ved Arken; 24 Præsterne Sjebanja, Josjafat, Netan'el, Amasaj, Zekarja, Benaja og Eliezer skulde blæse i Trompeterne foran Guds Ark; og Obed-Edom og Jehija skulde være Dørvogtere ved Arken.

25 Derpå drog David, Israels Ældste og Tusindførerne hen for under Festglæde at lade Herrens Pagts Ark bringe op fra Obed-Edoms Hus, 26 og da Gud hjalp Leviterne, der har Herrens Pagts Ark, ofrede man syv Tyre og syv Vædre. 27 David har en fin linned Kappe, ligeledes alle Leviterne, der har Arken, og Sangerne og Konanja, som ledede dem, der bar. Og David var iført en linned Efod. 28 Og hele Israel bragte Herrens Pagts Ark op under Festjubel og til Hornets, Trompeternes og Cymblernes Klang, under Harpe- og Citerspil. 29 Men da Herrens Pagts Ark kom til Davidsbyen, så Sauls Datter Mikal ud af Vinduet, og da hun så Kong David springe og danse, ringeagtede hun ham i sit Hjerte.