A A A A A
Bible Book List

Ezra 2 Maori Bible (MAORI)

Na ko nga tama enei o te kawanatanga i maunu atu nei i roto i nga whakarau, i te hunga i whakahekea, i era i whakahekea e Nepukaneha kingi o Papurona ki Papurona, a i hoki nei ki Hiruharama, ki Hura, ki tona pa, ki tona pa;

I haere tahi nei me Herupapera; ko Hehua, ko Nehemia, ko Heraia, ko Reeraia, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mitipara, ko Pikiwai, ko Rehumu, ko Paana. Ko te tokomaha o nga tangata o te iwi o Iharaira:

Ko nga tama a Paroho, e rua mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.

Ko nga tama a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.

Ko nga tama a Araha, e whitu rau e whitu tekau ma rima.

Ko nga tama a Pahata Moapa, no nga tama a Hehua, a Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma rua.

Ko nga tama a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.

Ko nga tama a Tatu, e iwa rau e wha tekau ma rima.

Ko nga tama a Takai, e whitu rau e ono tekau.

10 Ko nga tama a Pani, e ono rau e wha tekau ma rua.

11 Ko nga tama a Pepai, e ono rau e rua tekau ma toru.

12 Ko nga tama a Atakara, kotahi mano e rua rau e rua tekau ma rua.

13 Ko nga tama a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma ono.

14 Ko nga tama a Pikiwai, e rua mano e rima tekau ma ono.

15 Ko nga tama a Arini, e wha rau e rima tekau ma wha.

16 Ko nga tama a Atere, a Hetekia, e iwa tekau ma waru.

17 Ko nga tama a Petai, e toru rau e rua tekau ma toru.

18 Ko nga tama a Ioraha, kotahi rau kotahi tekau ma rua.

19 Ko nga tama a Hahumu, e rua rau e rua tekau ma toru.

20 Ko nga tama a Kipara, e iwa tekau ma rima.

21 Ko nga tama a Peterehema, kotahi rau e rua tekau ma toru.

22 Ko nga tangata o Netopa, e rima tekau ma ono.

23 Ko nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.

24 Ko nga tama a Atamawete, e wha tekau ma rua.

25 Ko nga tama a Kiriataarimi, a Kepira, a Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.

26 Ko nga tama a Rama, a Kapa, e ono rau e rua tekau ma tahi.

27 Ko nga tama a Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.

28 Ko nga tangata o Peteere, o Hai, e rua rau e rua tekau ma toru.

29 Ko nga tama a Nepo, e rima tekau ma rua.

30 Ko nga tama a Makapihi, kotahi rau e rima tekau ma ono.

31 Ko nga tama a tetahi atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.

32 Ko nga tama a Harimi, e toru rau e rua tekau.

33 Ko nga tama a Roro, a Hairiri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma rima.

34 Ko nga tama a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.

35 Ko nga tama a Henaa, e toru mano e ono rau e toru tekau.

36 Ko nga tohunga: ara ko nga tama a Ieraia, o te whare o Hehua, e iwa rau e whitu tekau ma toru.

37 Ko nga tama a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.

38 Ko nga tama a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.

39 Ko nga tama a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.

40 Ko nga Riwaiti: ara ko nga tama a Hehua, a Karamiere; no nga tama a Horawai, e whitu tekau ma wha.

41 Ko nga kaiwaiata: ara ko nga tama a Ahapa, kotahi rau e rua tekau ma waru.

42 Ko nga tama a nga kaitiaki kuwaha: ara ko nga tama a Harumu, ko nga tama a Atere, ko nga tama a Taramono, ko nga tama a Akupu, ko nga tama a Hatita, ko nga tama a Hopai: huihuia kotahi rau e toru tekau ma iwa.

43 Ko nga Netinimi: ara ko nga tama a Tiha, ko nga tama a Hahupa, ko nga tama a Tapaoto,

44 Ko nga tama a Keroho, ko nga tama a Hiaha, ko nga tama a Parono,

45 Ko nga tama a Repana, ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Akupu,

46 Ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Haramai, ko nga tama a Hanana,

47 Ko nga tama a Kirere, ko nga tama a Kahara, ko nga tama a Reaia,

48 Ko nga tama a Retini, ko nga tama a Nekora, ko nga tama a Katama,

49 Ko nga tama a Uha, ko nga tama a Pahea, ko nga tama a Pehai,

50 Ko nga tama a Ahana, ko nga tama a Meunimi, ko nga tama a Nepuhimi,

51 Ko nga tama a Pakapuku, ko nga tama a Hakupa, ko nga tama a Harahuru,

52 Ko nga tama a Patarutu, ko nga tama a Mehira, ko nga tama a Haraha,

53 Ko nga tama a Parakoho, ko nga tama a Hihera, ko nga tama a Tamaha,

54 Ko nga tama a Netia, ko nga tama a Hatipa.

55 Ko nga tama a nga tangata a Horomona: ara ko nga tama a Hotai, ko nga tama a Hoperete, ko nga tama a Perura,

56 Ko nga tama a Taara, ko nga tama a Tarakono, ko nga tama a Kirere;

57 Ko nga tama a Hepatia, ko nga tama a Hatira, ko nga tama a Pokerete o Tepaimi, ko nga tama a Ami.

58 Ko nga Netinimi katoa, ratou ko nga tama a nga tangata a Horomona, e toru rau e iwa tekau ma rua.

59 Na ko nga mea enei i haere mai i Teremera, i Terehareha, i Kerupu, i Arana, i Imere; otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou papa, me to ratou kawai, no Iharaira ranei;

60 Ko nga tama a Teraia, ko nga tama a Topia, ko nga tama a Nekora, e ono rau e rima tekau ma rua.

61 Na, o nga tama a nga tohunga: ko nga tama a Hapaia, ko nga tama a Koto, ko nga tama a Paratirai; i tangohia hoki e ia tetahi o nga tamahine a Paratirai Kireari hei wahine mana, na kua huaina to ratou ingoa ki a ia.

62 I rapua e enei to ratou pukapuka whakapapa, ara to te hunga whakapapa tupuna, heoi kihai i kitea: na reira i kiia ai ratou he poke, i mutu ake ai to ratou tohungatanga.

63 Katahi te kawana ka mea ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga kei a ia nga Urimi me nga Tumime.

64 Ko te huihui katoa, rupeke, rupeke, e wha tekau ma rua mano e toru rau e ono tekau.

65 Haunga a ratou pononga tane, a ratou pononga wahine: e whitu mano enei e toru rau e toru tekau ma whitu; i a ratou ano he kaiwaiata, he tane, he wahine, e rua rau.

66 Ko o ratou hoiho e whitu rau e toru tekau ma ono; ko o ratou meura e rua rau e wha tekau ma rima;

67 Ko o ratou kamera e wha rau e toru tekau ma rima; ko nga kaihe e ono mano e whitu rau e rua tekau.

68 Na ko etahi o nga upoko o nga whare o nga matua, i to ratou haerenga ki te whare o Ihowa i Hiruharama, hihiko tonu ratou ki te homai mea hei whakatu mo te whare o te Atua ki tona wahi.

69 Rite tonu ki o ratou rawa nga mea i homai e ratou ki roto ki nga taonga mo te mahi, e ono tekau ma tahi mano nga moni koura, e rima mano nga pauna hiriwa, me nga kakahu mo nga tohunga kotahi rau.

70 Na noho ana nga tohunga me nga Riwaiti, me etahi o te iwi, me nga kaiwaiata, me nga kaitiaki kuwaha, me nga Netinimi ki o ratou pa, me Iharaira katoa ano hoki ki o ratou pa.

Ezra 2 New International Version (NIV)

The List of the Exiles Who Returned

Now these are the people of the province who came up from the captivity of the exiles, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had taken captive to Babylon (they returned to Jerusalem and Judah, each to their own town, in company with Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum and Baanah):

The list of the men of the people of Israel:

the descendants of Parosh2,172
of Shephatiah372
of Arah775
of Pahath-Moab (through the line of Jeshua and Joab)2,812
of Elam1,254
of Zattu945
of Zakkai760
10 of Bani642
11 of Bebai623
12 of Azgad1,222
13 of Adonikam666
14 of Bigvai2,056
15 of Adin454
16 of Ater (through Hezekiah)98
17 of Bezai323
18 of Jorah112
19 of Hashum223
20 of Gibbar95
21 the men of Bethlehem123
22 of Netophah56
23 of Anathoth128
24 of Azmaveth42
25 of Kiriath Jearim,[a] Kephirah and Beeroth743
26 of Ramah and Geba621
27 of Mikmash122
28 of Bethel and Ai223
29 of Nebo52
30 of Magbish156
31 of the other Elam1,254
32 of Harim320
33 of Lod, Hadid and Ono725
34 of Jericho345
35 of Senaah3,630

36 The priests:

the descendants of Jedaiah (through the family of Jeshua)973
37 of Immer1,052
38 of Pashhur1,247
39 of Harim1,017

40 The Levites:

the descendants of Jeshua and Kadmiel (of the line of Hodaviah)74

41 The musicians:

the descendants of Asaph128

42 The gatekeepers of the temple:

the descendants of
Shallum, Ater, Talmon,
Akkub, Hatita and Shobai139

43 The temple servants:

the descendants of
Ziha, Hasupha, Tabbaoth,
44 Keros, Siaha, Padon,
45 Lebanah, Hagabah, Akkub,
46 Hagab, Shalmai, Hanan,
47 Giddel, Gahar, Reaiah,
48 Rezin, Nekoda, Gazzam,
49 Uzza, Paseah, Besai,
50 Asnah, Meunim, Nephusim,
51 Bakbuk, Hakupha, Harhur,
52 Bazluth, Mehida, Harsha,
53 Barkos, Sisera, Temah,
54 Neziah and Hatipha

55 The descendants of the servants of Solomon:

the descendants of
Sotai, Hassophereth, Peruda,
56 Jaala, Darkon, Giddel,
57 Shephatiah, Hattil,
Pokereth-Hazzebaim and Ami
58 The temple servants and the descendants of the servants of Solomon392

59 The following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Addon and Immer, but they could not show that their families were descended from Israel:

60 The descendants of
Delaiah, Tobiah and Nekoda652

61 And from among the priests:

The descendants of
Hobaiah, Hakkoz and Barzillai (a man who had married a daughter of Barzillai the Gileadite and was called by that name).

62 These searched for their family records, but they could not find them and so were excluded from the priesthood as unclean. 63 The governor ordered them not to eat any of the most sacred food until there was a priest ministering with the Urim and Thummim.

64 The whole company numbered 42,360, 65 besides their 7,337 male and female slaves; and they also had 200 male and female singers. 66 They had 736 horses, 245 mules, 67 435 camels and 6,720 donkeys.

68 When they arrived at the house of the Lord in Jerusalem, some of the heads of the families gave freewill offerings toward the rebuilding of the house of God on its site. 69 According to their ability they gave to the treasury for this work 61,000 darics[b] of gold, 5,000 minas[c] of silver and 100 priestly garments.

70 The priests, the Levites, the musicians, the gatekeepers and the temple servants settled in their own towns, along with some of the other people, and the rest of the Israelites settled in their towns.

Footnotes:

  1. Ezra 2:25 See Septuagint (see also Neh. 7:29); Hebrew Kiriath Arim.
  2. Ezra 2:69 That is, about 1,100 pounds or about 500 kilograms
  3. Ezra 2:69 That is, about 3 tons or about 2.8 metric tons
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes