A A A A A
Bible Book List

Ezekiel 46 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

46 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Ang alagyan pakadto sa sulod nga lagwerta nga nagaatubang sa sidlangan kinahanglan sirado sa sulod sang anom ka adlaw nga tig-ulobra, pero abrihan ini sa Adlaw nga Inugpahuway kag sa tion sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan. Ang pangulo magaagi sa alagyan nga nagaatubang sa sidlangan kag magatindog siya sa tupad sang puwertahan samtang nagahalad ang mga pari sang iya halad nga ginasunog kag sang iya halad nga para sa maayo nga relasyon. Magasimba ang pangulo didto sa may puwertahan kag pagkatapos magaguwa siya, pero ang puwertahan indi pagsiradhan hasta maggab-i. Sa kada Adlaw nga Inugpahuway kag sa kada Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, ang katawhan sang Israel magasimba man sa akon didto sa atubangan sang puwertahan. Sa kada Adlaw nga Inugpahuway, magahalad ang pangulo sa akon sang isa ka gulang nga karnero nga lalaki kag anom ka bataon nga karnero nga lalaki nga wala sing deperensya bilang halad nga ginasunog. Ang halad nga regalo nga iupod sa gulang nga karnero tunga sa sako nga harina, pero pagusto ang pangulo kon pila ang iya iupod nga harina sa kada bataon nga karnero. Sa kada tunga sa sako nga harina nga iupod niya sa mga halad nga karnero, maghalad man siya sang isa ka galon nga lana sang olibo.

“Sa kada Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan magahalad ang pangulo sang isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag anom ka bataon nga karnero nga lalaki, nga wala tanan sing deperensya. Ang halad nga regalo nga iupod sang pangulo sa torite nga baka kag sa gulang nga karnero tig-tunga sa sako nga harina, pero pagusto siya kon pila ang iya iupod nga harina sa kada bataon nga karnero. Sa kada tunga sa sako nga harina nga iupod niya sa mga halad nga sapat, maghalad man siya sang isa ka galon nga lana sang olibo. Kon magsulod ang pangulo sa paghalad, didto siya mag-agi sa balkon sang alagyan, kag didto man siya magguwa.

“Kon magsimba sa akon ang katawhan sang Israel sa templo sa tion sang mga piesta, ang magsulod sa aminhan nga alagyan kinahanglan nga sa bagatnan nga alagyan magguwa, kag ang magsulod sa bagatnan kinahanglan nga sa aminhan magguwa. Wala sing may magsulod-guwa sa amo lang gihapon nga alagyan, kundi kinahanglan nga sa pihak siya nga alagyan magguwa kon sa pihak siya nagsulod. 10 Madungan ang pangulo sa ila kon magsulod sila kag kon magguwa.

11 “Sa tion sang nagkalain-lain nga mga piesta, ang halad nga regalo nga iupod sa torite nga baka kag sa gulang nga karnero tig-tunga sa sako nga harina, pero pagusto ang manughalad kon pila ang iya iupod nga harina sa kada bataon nga karnero. Sa kada tunga sa sako nga harina nga iupod niya sa mga halad nga sapat, maghalad man siya sang isa ka galon nga lana sang olibo. 12 Kon maghalad ang pangulo sang halad nga ginasunog ukon halad nga para sa maayo nga relasyon bilang halad nga kinabubut-on, buksan para sa iya ang alagyan nga nagaatubang sa sidlangan. Kag ihalad niya ang iya mga halad pareho sang iya paghalad sa Adlaw nga Inugpahuway. Pagguwa niya, siradhan dayon ang puwertahan.

13 “Kada aga, dapat may ginahalad sa akon nga karnero nga isa ka tuig nga wala sing deperensya bilang halad nga ginasunog. 14 Iupod sa sini nga karnero ang halad nga regalo nga tatlo ka kilo nga harina, kag isa ka litro nga lana sang olibo nga inugmiksla sa harina. Ini nga pagsulundan parte sa halad nga regalo dapat tumanon hasta san-o. 15 Gani kada aga, dapat may ginahalad sa akon nga karnero, harina, kag lana sang olibo bilang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog.”

16 Nagpadayon pa gid sa pagsiling ang Ginoong Dios, “Kon ang pangulo maghatag sang palanublion nga duta sa isa sa iya mga anak, ina nga duta mangin iya lang sang iya mga kaliwat hasta san-o. 17 Pero kon ihatag niya ini sa isa sang iya mga suluguon, mangin iya ini sang suluguon hasta lang sa Tuig sang Paghilway kag Pag-uli. Sa sina nga tuig, ibalik sang suluguon ang duta sa pangulo. Ang mga anak gid lang sang pangulo ang makapanag-iya sang iya nga duta hasta san-o. 18 Ang pangulo indi dapat nga magkuha sang duta sang mga tawo. Kon maghatag siya sang duta sa iya mga anak, dapat ang iya lang gid nga duta ang iya ihatag, agod ang akon katawhan indi madulaan sang duta.”

19 Pagkatapos sadto gindala ako sang tawo sa balaan nga mga kuwarto sang mga pari nga nagaatubang sa bagatnan. Didto kami nag-agi sa puwertahan nga ara sa kilid sang alagyan. Didto ginpakita niya sa akon ang lugar nga ara sa nakatundan sang sini nga mga kuwarto. 20 Nagsiling siya sa akon, “Dira nga lugar ang mga pari magaluto sang halad nga bayad sa sala, halad sa pagpakatinlo, kag sang halad nga regalo. Dira nila ina lutuon agod malikawan nila ang pagdala sang mga halad sa guwa nga lagwerta. Sa sini nga paagi indi maapektuhan ang mga tawo sang pagkabalaan sini.”[a]

21-22 Gindala niya dayon ako sa guwa nga lagwerta, kag ginpakita sa akon ang apat ka pamusod sini. Sa kada pamusod may magagmay nga lagwerta nga 68 ka tapak ang kalabaon kag 50 ka tapak ang kasangkaron. Palareho ang kadakuon sang mga lagwerta. 23 Ang kada isa sini napalibutan sang manubo nga pader nga mga bato, kag sa kilid sang pader may mga dapog. 24 Nagsiling dayon ang tawo sa akon, “Ina ang mga kusina nga sa diin ang mga nagaalagad sa templo magaluto sang mga halad sang mga tawo.”

Footnotes:

  1. 46:20 maapektuhan… pagkabalaan sini: Tan-awa ang 44:19 kag ang footnote sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Ezekiel 46 New International Version (NIV)

46 “‘This is what the Sovereign Lord says: The gate of the inner court facing east is to be shut on the six working days, but on the Sabbath day and on the day of the New Moon it is to be opened. The prince is to enter from the outside through the portico of the gateway and stand by the gatepost. The priests are to sacrifice his burnt offering and his fellowship offerings. He is to bow down in worship at the threshold of the gateway and then go out, but the gate will not be shut until evening. On the Sabbaths and New Moons the people of the land are to worship in the presence of the Lord at the entrance of that gateway. The burnt offering the prince brings to the Lord on the Sabbath day is to be six male lambs and a ram, all without defect. The grain offering given with the ram is to be an ephah,[a] and the grain offering with the lambs is to be as much as he pleases, along with a hin[b] of olive oil for each ephah. On the day of the New Moon he is to offer a young bull, six lambs and a ram, all without defect. He is to provide as a grain offering one ephah with the bull, one ephah with the ram, and with the lambs as much as he wants to give, along with a hin of oil for each ephah. When the prince enters, he is to go in through the portico of the gateway, and he is to come out the same way.

“‘When the people of the land come before the Lord at the appointed festivals, whoever enters by the north gate to worship is to go out the south gate; and whoever enters by the south gate is to go out the north gate. No one is to return through the gate by which they entered, but each is to go out the opposite gate. 10 The prince is to be among them, going in when they go in and going out when they go out. 11 At the feasts and the appointed festivals, the grain offering is to be an ephah with a bull, an ephah with a ram, and with the lambs as much as he pleases, along with a hin of oil for each ephah.

12 “‘When the prince provides a freewill offering to the Lord—whether a burnt offering or fellowship offerings—the gate facing east is to be opened for him. He shall offer his burnt offering or his fellowship offerings as he does on the Sabbath day. Then he shall go out, and after he has gone out, the gate will be shut.

13 “‘Every day you are to provide a year-old lamb without defect for a burnt offering to the Lord; morning by morning you shall provide it. 14 You are also to provide with it morning by morning a grain offering, consisting of a sixth of an ephah[c] with a third of a hin[d] of oil to moisten the flour. The presenting of this grain offering to the Lord is a lasting ordinance. 15 So the lamb and the grain offering and the oil shall be provided morning by morning for a regular burnt offering.

16 “‘This is what the Sovereign Lord says: If the prince makes a gift from his inheritance to one of his sons, it will also belong to his descendants; it is to be their property by inheritance. 17 If, however, he makes a gift from his inheritance to one of his servants, the servant may keep it until the year of freedom; then it will revert to the prince. His inheritance belongs to his sons only; it is theirs. 18 The prince must not take any of the inheritance of the people, driving them off their property. He is to give his sons their inheritance out of his own property, so that not one of my people will be separated from their property.’”

19 Then the man brought me through the entrance at the side of the gate to the sacred rooms facing north, which belonged to the priests, and showed me a place at the western end. 20 He said to me, “This is the place where the priests are to cook the guilt offering and the sin offering[e] and bake the grain offering, to avoid bringing them into the outer court and consecrating the people.”

21 He then brought me to the outer court and led me around to its four corners, and I saw in each corner another court. 22 In the four corners of the outer court were enclosed[f] courts, forty cubits long and thirty cubits wide;[g] each of the courts in the four corners was the same size. 23 Around the inside of each of the four courts was a ledge of stone, with places for fire built all around under the ledge. 24 He said to me, “These are the kitchens where those who minister at the temple are to cook the sacrifices of the people.”

Footnotes:

  1. Ezekiel 46:5 That is, probably about 35 pounds or about 16 kilograms; also in verses 7 and 11
  2. Ezekiel 46:5 That is, about 1 gallon or about 3.8 liters; also in verses 7 and 11
  3. Ezekiel 46:14 That is, probably about 6 pounds or about 2.7 kilograms
  4. Ezekiel 46:14 That is, about 1 1/2 quarts or about 1.3 liters
  5. Ezekiel 46:20 Or purification offering
  6. Ezekiel 46:22 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  7. Ezekiel 46:22 That is, about 70 feet long and 53 feet wide or about 21 meters long and 16 meters wide
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes