A A A A A
Bible Book List

Ezechiel 29 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Împotriva Egiptului

29 În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Faraon, împăratul Egiptului, şi proroceşte împotriva lui şi împotriva întregului Egipt! Vorbeşte şi spune: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ‘Iată că am necaz pe tine, faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare, care te culci în mijlocul râurilor tale şi zici: «Râul meu Nilul este al meu, eu l-am făcut!» Îţi voi pune însă un cârlig în fălci, voi lipi peştii râurilor tale de solzii tăi şi te voi scoate din mijlocul râurilor tale, cu toţi peştii care se află în ele şi care se vor lipi de solzii tăi. Te voi arunca în pustie, pe tine şi pe toţi peştii din râurile tale. Vei cădea pe faţa ogoarelor, nu vei fi ridicat, nici îngropat, ci te voi da de mâncare fiarelor pământului şi păsărilor cerului. Şi toţi locuitorii Egiptului vor şti că Eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel. Când au pus mâna pe tine, te-ai rupt şi le-ai străpuns tot umărul; când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat şi le-ai scrântit şoldurile.’ De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ‘Iată, voi aduce sabia împotriva ta şi voi nimici cu desăvârşire din mijlocul tău oamenii şi vitele. Ţara Egiptului va ajunge o pustietate şi un pustiu şi vor şti că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: «Nilul este al meu, eu l-am făcut!» 10 De aceea, iată că am necaz pe tine şi pe râurile tale şi voi preface ţara Egiptului într-un pustiu şi într-o pustietate, de la Migdol până la Siena şi până la hotarele Etiopiei. 11 Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea şi va rămâne patruzeci de ani fără să fie locuită. 12 Voi preface ţara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor ţări pustiite, şi cetăţile ei vor fi pustii între alte cetăţi pustii, timp de patruzeci de ani. Iar pe egipteni îi voi risipi printre neamuri şi-i voi împrăştia în felurite ţări.’

13 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu:

‘După patruzeci de ani, voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi. 14 Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Egiptului, îi voi aduce înapoi în ţara Patros, în ţara lor de baştină, şi vor alcătui acolo o împărăţie slabă. 15 Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărăţii şi nu se va mai înălţa peste neamuri; îi voi împuţina, ca să nu stăpânească peste neamuri. 16 Împărăţia aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când se întorcea spre ei. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeu.’ ” 17 În al douăzeci şi şaptelea an, în ziua întâi a lunii întâi, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18 „Fiul omului, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleşuve, toţi umerii sunt jupuiţi şi n-a luat de la Tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui. 19 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ‘Iată că dau lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ţara Egiptului; el îi va ridica bogăţiile, o va prăda şi o va jefui; aceasta va fi plata oastei lui! 20 Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau ţara Egiptului, căci pentru Mine s-au ostenit, zice Domnul, Dumnezeu. 21 În ziua aceea, voi da tărie casei lui Israel şi-ţi voi deschide gura veselă în mijlocul lor, şi vor şti că Eu sunt Domnul.’ ”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Ezechiel 29 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Profeţie împotriva Egiptului

29 În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea,[a] Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre Faraon, monarhul Egiptului şi profeţeşte împotriva lui şi împotriva întregului Egipt. Vorbeşte şi spune-le din partea Stăpânului Domn:

«Iată, sunt împotriva ta, Faraon,
    monarh al Egiptului,
marele monstru
    care te odihneşti în mijlocul râurilor tale!
Tu zici: ‘Nilul este al meu!
    L-am făcut pentru mine însumi!’
Dar îţi voi pune cârlige în fălci
    şi voi face ca peştii râurilor tale să se lipească de solzii tăi!
Te voi scoate din mijlocul râurilor tale
    împreună cu toţi peştii care s-au lipit de solzii tăi.
Te voi lăsa în pustie,
    pe tine şi pe toţi peştii din râurile tale.
Vei cădea pe suprafaţa câmpiei
    şi nu vei fi luat sau ridicat,[b]
ci te voi da drept hrană
    fiarelor pământului şi păsărilor cerului.

Atunci toţi locuitorii Egiptului vor şti că Eu sunt Domnul.

Ai fost un toiag de trestie pentru Casa lui Israel. Când te-a luat în mână, te-ai sfărâmat şi i-ai străpuns tot umărul. Când s-a rezemat de tine, te-ai rupt şi i s-au scrântit şoldurile[c]

De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, voi aduce împotriva ta o sabie şi-ţi voi nimici oamenii şi animalele. Ţara Egiptului va ajunge o pustietate şi o ruină şi veţi şti astfel că Eu sunt Domnul. Pentru că ai zis: ‘Râul este al meu! Eu l-am făcut!’, 10 iată, sunt împotriva ta şi a râurilor tale! Voi preface ţara Egiptului într-o mare ruină, într-o pustietate ce se va întinde de la Migdol la Syene[d] şi până la hotarul ţării Cuş[e]. 11 Nu va mai trece prin ea nici picior de om, nici picior de animal şi timp de patruzeci de ani[f] va rămâne nelocuită. 12 Voi preface ţara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor ţări pustiite şi, timp de patruzeci de ani, cetăţile ei vor face parte din rândul cetăţilor lăsate pustii. Îi voi împrăştia pe egipteni printre neamuri şi-i voi risipi în ţări străine

13 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «La sfârşitul celor patruzeci de ani, îi voi strânge pe egipteni dintre popoarele unde au fost împrăştiaţi. 14 Îi voi aduce înapoi pe captivii Egiptului, îi voi aduce înapoi în ţara Patros[g], în patria lor, şi acolo vor fi un regat neînsemnat. 15 Va fi cel mai neînsemnat dintre regate şi nu se va mai înălţa deasupra neamurilor. Îi voi împuţina ca să nu mai stăpânească peste neamuri. 16 Egiptul nu va mai fi o pricină de încredere pentru Casa lui Israel, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când venea să-i ceară ajutorul. Şi vor şti astfel că Eu sunt Stăpânul Domn.»“

Egiptul, răsplata oferită lui Nebucadneţar

17 În anul al douăzeci şi şaptelea, în prima zi a lunii întâi,[h] Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 18 „Fiul omului, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-a pus oştirea să facă o lucrare grea împotriva Tirului. Fiecare cap a fost pleşuvit şi fiecare umăr a fost zdrelit, dar nici el, nici oştirea lui nu au căpătat nici o răsplată din Tir pentru lucrarea pe care au înfăptuit-o împotriva cetăţii.

19 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, îi dau ţara Egiptului lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului. El îi va duce bogăţia, va jefui ce este de jefuit şi va prăda ce este de prădat. Aceasta va fi plata oştirii sale. 20 Ca răsplată pentru ceea ce a lucrat împotriva Tirului îi dau ţara Egiptului, deoarece s-a ostenit pentru Mine, zice Stăpânul Domn

21 În ziua aceea voi înălţa puterea Casei lui Israel[i], iar ţie îţi voi deschide gura să vorbeşti în mijlocul lor. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

Footnotes:

  1. Ezechiel 29:1 7 ianuarie 587 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
  2. Ezechiel 29:5 Probabil cu referire la înmormântare
  3. Ezechiel 29:7 Siriacă, LXX, VUL; TM: rupt şi l-ai lăsat să se sprijinească numai pe picioarele lui
  4. Ezechiel 29:10 Modernul Aswan, la frontiera de sud a Egiptului; expresia de la Migdol la Syene poate fi comparată cu expresia de la Dan la Beer-Şeba, adică de la un capăt la celălalt al ţării
  5. Ezechiel 29:10 Regiunea Nilului Superior; Etiopia
  6. Ezechiel 29:11 De obicei număr generic, desemnând o perioadă de timp lungă şi grea; şi în v. 12
  7. Ezechiel 29:14 Egiptul de Sus (sudul Egiptului)
  8. Ezechiel 29:17 26 aprilie 571 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
  9. Ezechiel 29:21 Lit.: În ziua aceea voi face să răsară un corn pentru Casa lui Israel, cornul fiind în concepţia antică simbolul puterii sau al unui conducător puternic; vezi şi Ier. 23:5; Zah. 3:8; 6:12
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes