A A A A A
Bible Book List

Ezechiel 24 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Dărâmarea Ierusalimului

24 În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi! Căci chiar în ziua aceasta se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. Spune o pildă acestei case de îndărătnici şi zi-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Pune, pune cazanul şi toarnă apă în el! Pune bucăţi de carne în el, toate bucăţile cele bune, coapsa şi spata, şi umple-l cu cele mai bune oase. Alege ce e mai bun din turmă şi pune lemnele grămadă sub cazan; fă-l să fiarbă în clocot mare şi să fiarbă şi oasele din el». De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Vai de cetatea cea setoasă de sânge, cazanul cel plin de rugină şi de pe care nu se ia rugina! Scoateţi bucăţile din el unele după altele, fără să trageţi la sorţi. Căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat pe pământ, ca să-l acopere apoi cu ţărână. Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă răzbun i-am vărsat sângele pe stânca goală, pentru ca să nu fie acoperit». De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Vai de cetatea cea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare! 10 Îngrămădeşte multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă, ca să se ardă şi ciolanele. 11 Apoi pune cazanul gol pe jăratic, ca să se încălzească, să i se înfierbânte arama, să i se topească murdăria dinăuntru şi să i se şteargă rugina. 12 Trudă degeaba! Căci rugina de care este plin nu se dezlipeşte de el; rugina nu se va lua de pe el decât prin foc, 13 şi tu doreşti iarăşi nelegiuire în spurcăciunea ta! Pentru că am vrut să te curăţ, şi nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curăţită de spurcăciunea ta până Îmi voi potoli mânia asupra ta. 14 Eu, Domnul, am vorbit! Lucrul acesta se va întâmpla, şi Eu îl voi împlini! Nu Mă voi lăsa, nu voi avea milă, nici nu Mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta şi după faptele tale»’, zice Domnul, Dumnezeu.” 15 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16 „Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jeleşti, nici să nu plângi şi să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea. 17 Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morţi! Leagă-ţi turbanul, pune-ţi încălţămintea în picioare, nu-ţi acoperi barba şi nu mânca pâinea de jale!” 18 Vorbisem poporului dimineaţa, şi seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise. 19 Poporul mi-a zis: „Nu vrei să ne lămureşti ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?” 20 Eu le-am răspuns: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21 ‘Spune casei lui Israel: «Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, voi pângări Locaşul Meu cel Sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi, şi fiii voştri şi fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat după voi, vor cădea ucişi de sabie. 22 Şi atunci veţi face cum am făcut şi eu. Nu vă veţi acoperi barba şi nu veţi mânca pâinea de jale, 23 veţi sta cu turbane pe cap şi cu încălţămintea în picioare, nu vă veţi jeli şi nici nu veţi plânge, ci veţi tânji pentru nelegiuirile voastre şi vă veţi văita între voi. 24 Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. Şi, când se vor întâmpla aceste lucruri, veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeu. 25 Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria şi fala lor, ce le este scump ochilor şi lucrul iubit de ei, pe fiii şi fiicele lor, 26 în ziua aceea, va veni un fugar la tine, ca să-ţi dea de ştire şi să auzi cu urechile tale. 27 În ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi şi nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei, şi vor şti că Eu sunt Domnul.»’ ”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Ezechiel 24 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Cazanul ruginit

24 În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea,[a] Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, scrie data zilei de azi, chiar a acestei zile, deoarece chiar în această zi împăratul Babilonului s-a năpustit asupra Ierusalimului. Rosteşte o pildă cu privire la această Casă răzvrătită şi spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Pune cazanul, pune-l
    şi toarnă apă în el!
Pune în el bucăţi de carne,
    cele mai bune bucăţi: piciorul şi pulpa.
Umple-l cu cele mai bune oase!
    Să fie luat ce-i mai bun din turmă.
Îngrămădeşte apoi lemne sub el
    şi fă-l să fiarbă în clocot,
        ca să fiarbă oasele din el!»

Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Vai de cetatea vărsătoare de sânge,
    cazanul cel plin de rugină
        de pe care nu se duce rugina.
Scoate pe rând din ea bucăţile de carne,
    fără să tragi la sorţi,
căci sângele pe care l-a vărsat ea este în mijlocul ei;
    l-a pus pe suprafaţa stâncii;
nu l-a vărsat pe pământ
    ca să-l acopere apoi cu ţărână.
Ca să-Mi arăt furia, ca să mă răzbun,
    i-am vărsat sângele pe suprafaţa stâncii,
        pentru ca astfel el să nu fie acoperit.»

De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Vai de cetatea cea vărsătoare de sânge!
    Drept urmare şi Eu îi voi mări rugul.
10 Îngrămădeşte multe lemne,
    aprinde focul,
fierbe bine carnea,
    amestecă în zeamă
        şi lasă până vor arde şi oasele!
11 Apoi aşază cazanul gol pe jăratic,
    ca să se încălzească, să i se încingă arama
şi astfel să se topească murdăria de pe el
    şi să i se şteargă rugina.
12 M-am trudit în van,[b]
    căci rugina lui cea multă tot nu a ieşit de pe el,
        nici măcar prin foc.[c]

13 Necurăţia ta este infidelitatea. Pentru că Eu am vrut să te curăţ de necurăţia ta, dar tu nu te-ai curăţit, nu vei mai fi curăţită până când nu Îmi voi potoli furia faţă de tine. 14 Eu, Domnul, am vorbit! A venit vremea şi voi face întocmai! Nu te voi cruţa, nu voi avea milă şi nu-Mi va părea rău! Vei fi judecată după umbletele tale şi după faptele tale, zice Stăpânul Domn.»“

Moartea soţiei lui Ezechiel

15 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 16 „Fiul omului, iată că îţi voi lua printr-o lovitură ceea ce este mai de preţ în ochii tăi. Tu însă să nu jeleşti, să nu plângi şi să nu-ţi dea lacrimile! 17 Suspină în tăcere, dar nu te tângui ca pentru cei morţi! Leagă-ţi turbanul şi pune-ţi sandalele în picioare; să nu-ţi acoperi barba şi să nu mănânci pâinea pe care ţi-o vor aduce oamenii.“

18 Am vorbit poporului dimineaţa, iar seara mi-a murit soţia. A doua zi, dimineaţa, am făcut cum mi s-a poruncit. 19 Cei din popor m-au întrebat:

– Nu vrei să ne lămureşti ce înseamnă ceea ce faci?

20 Eu le-am răspuns:

– Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Spune-i Casei lui Israel că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, voi lăsa să fie pângărit Lăcaşul Meu, fala puterii voastre, ceea ce este mai de preţ în ochii voştri şi de ceea ce vă este sufletul ataşat mai mult, iar fiii voştri şi fiicele voastre, pe care îi veţi fi lăsat în urmă, vor fi răpuşi de sabie. 22 Atunci veţi face şi voi cum am făcut eu. Nu vă veţi acoperi barba şi nu veţi mânca pâine de jale; 23 veţi purta turban pe cap şi sandale în picioare, nu veţi jeli şi nici nu veţi plânge, ci vă veţi măcina sufleteşte din cauza nelegiuirilor[d] voastre şi vă veţi văita între voi. 24 Ezechiel va fi pentru voi un semn. Tot ceea ce a făcut el, veţi face şi voi. Când se vor întâmpla acestea, veţi şti că Eu sunt Stăpânul Domn.»

25 Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi lua tăria, bucuria şi gloria, ce este mai de preţ în ochii lor şi ceea ce le înalţă sufletul mai mult şi, de asemenea,[e] pe fiii lor şi pe fiicele lor, 26 în ziua aceea, va veni un fugar la tine ca să te înştiinţeze. 27 În ziua aceea, când va veni fugarul, ţi se va deschide şi ţie gura, vei vorbi şi nu vei mai fi mut. Vei fi astfel un semn pentru popor şi ei vor şti că Eu sunt Domnul.

Footnotes:

  1. Ezechiel 24:1 15 ianuarie 588 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
  2. Ezechiel 24:12 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
  3. Ezechiel 24:12 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: pe el. / În foc cu rugina lui!
  4. Ezechiel 24:23 Sau: sufleteşte în nelegiuirile
  5. Ezechiel 24:25 25 Vezi v. 21; TM nu conţine: şi, de asemenea,
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes