A A A A A
Bible Book List

Ezékiel 46 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A szombat és az újhold ünnepe

46 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „A belső udvar keleti kapuja a hat munkanapon maradjon zárva, csak a szombat és az Újhold ünnepén nyissák ki. A fejedelem a külső udvarból lépjen be a kapu előcsarnokába, de álljon meg az oszlopoknál. Mialatt a papok bemutatják a fejedelem égő- és hálaáldozatát, a fejedelem földre hajolva imádkozzon a kapu küszöbénél. Utána forduljon meg, és menjen ki ismét a külső udvarba, de a kapu maradjon nyitva estig. Szombat és Újhold ünnepén a nép ennek a kapunak a bejáratánál földre hajolva imádkozzon az Örökkévaló előtt.

A fejedelem áldozzon az Örökkévalónak minden szombaton hat hibátlan bárányt és egy kost égőáldozatul. A kos mellett ételáldozatul hozzon egy éfá lisztet, a bárányok mellett pedig tetszése szerinti mennyiségű lisztet. Azonban minden éfá liszthez tegyen még egy hin olajat is.

Újhold ünnepén a fejedelem áldozzon egy bikaborjút, hat bárányt és egy kost. Valamennyi állat hibátlan legyen! Adjon a bikaborjú és a kos mellé egy-egy éfá lisztet ételáldozatul, a bárányok mellett pedig tetszése szerinti mennyiségű lisztet. Azonban minden éfá liszthez tegyen még egy hin olajat is.

Egyéb áldozatok

Amikor a fejedelem bejön, a keleti kapu előcsarnokába jöjjön be, és ugyanarra menjen ki.

Amikor azonban az emberek jönnek az Örökkévaló elé az ünnepeken, hogy imádják őt, a déli vagy az északi kapun jöjjenek be. Aki dél felől érkezett, az az északi kapun menjen ki. Aki pedig észak felől jött, az dél felé távozzon. Senki ne forduljon meg, hogy ugyanazon a kapun át menjen ki, mint amelyiken keresztül érkezett, hanem a szemközti kapun át hagyja el a Templom területét. 10 A fejedelem a néppel együtt jöjjön be a külső udvarba, és a néppel együtt is menjen ki.

11 Egyéb ünnepeken is hozzon a fejedelem ételáldozatot: egy-egy éfá lisztet minden bikaborjúhoz és koshoz, a bárányokhoz pedig tetszése szerint. Azonban minden éfá liszthez adjon egy hin olajat is.

12 Amikor a fejedelem önkéntes égő- vagy hálaáldozatot akar bemutatni az Örökkévalónak, nyissák ki számára a keleti kaput, ugyanúgy, mint szombatonként. Majd, miután a fejedelem eltávozott, ismét zárják be.

A naponkénti áldozatok

13 Minden nap vigyetek égőáldozatul az Örökkévalónak egy hibátlan egyéves bárányt. Ezt mindig reggel készítsétek el. 14 A báránnyal együtt minden reggel mutassatok be ételáldozatot is: 1/6 éfá[a] liszthez adjatok 1/3 hin[b] olívaolajat. Ez legyen a napi ételáldozat az Örökkévalónak. 15 Így készítsék el minden reggel a bárányt, az ételáldozatot és az olajat állandó égőáldozatul.”

A fejedelem birtoka

16 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Ha a fejedelem valamelyik fiának ajándékozza birtoka egy részét, akkor az a rész valóban a fiú öröksége és tulajdona lesz. 17 De ha valamelyik szolgájának ajándékoz a fejedelem birtokrészt, az csak a felszabadítás évéig[c] marad a szolga használatában. Akkor a birtok visszatér a fejedelem tulajdonába. Csak a fejedelem fiai tarthatják meg végleg az apjuktól kapott birtokot, mint örökségüket. 18 A fejedelem ne vegye el senki birtokát, ne forgasson ki senkit örökségéből, hanem a saját birtokából adjon örökséget a fiainak! Népem közül senkit se fosszanak meg örökségétől!”

Az áldozati ételek elkészítése

19 Azután az a férfi bevezetett a belső kapu melletti bejáraton a papok szent szobáiba, amelyek észak felé néztek. Ott láttam egy kamrát a nyugati oldalon. 20 A férfi ezt mondta: „A papok ezen a helyen készítsék el az áldozati állatok húsát. Itt főzzék meg a bűnért való és a jóvátételi áldozatokat, és itt süssék meg az ételáldozatot. Ezeket nem szabad kivinniük a külső udvarba, nehogy az emberek hozzáérjenek az Örökkévalónak szentelt áldozatokhoz.”

21-22 Majd kivezetett a külső udvarba, és megmutatta, hogy mind a négy sarokban van egy-egy kisebb zárt udvar. Mindegyik azonos méretű: 40 könyök[d] hosszú és 30 könyök széles. 23 A kis udvarokat fal veszi körül, ezek tövében körös-körül tűzhelyeket láttam. 24 Ezt mondta: „Ezeken a helyeken készítsék el a Templom szolgái az áldozati állatok húsát az emberek számára.”

Footnotes:

  1. Ezékiel 46:14 éfá Ókori űrmérték, kb. 22 liter.
  2. Ezékiel 46:14 hin Ókori űrmérték, kb. 3,2 liter.
  3. Ezékiel 46:17 felszabadítás éve Az 50. vagyis a jubileumi év.
  4. Ezékiel 46:21 könyök Ókori mértékegység: kb. 52 cm. A 47:3 és 48:8 versekben is.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes