Add parallel Print Page Options

Ang Bulobulsa sa Dughan(A)

Naghimo man sila sang bulobulsa sa dughan, kag maayo gid ang pagkahimo sini. Ang tela sini pareho man sa tela sang espesyal nga panapton: linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. Ining bulobulsa sa dughan napilo sing doble kag kuwadrado—siyam ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron. 10 Gintakdan nila ini sang apat ka kubay sang malahalon nga mga bato. Sa nahauna nga kubay, rubi, topas, kag beril; 11 sa ikaduha nga kubay, emerald, sapiro, kag diamante; 12 sa ikatatlo nga kubay, hasinto, agate, kag ametist; 13 kag sa ikaapat nga kubay, krisolito, onix, kag jasper. Gintakod nila ini sa mga bulutangan nga bulawan. 14 Ang kada bato may ngalan sang isa sa mga anak ni Jacob sa pagrepresentar sang dose ka tribo sang Israel. Ang pag-inggreb sang mga ngalan pareho sa pag-inggreb sang pangmarka.

15 Ginbutangan man nila sang kulokadena nga puro bulawan ang bulobulsa sa dughan. 16 Naghimo man sila sang duha ka bulutangan nga bulawan kag duha ka sulosingsing nga bulawan, kag gin-angot nila ang duha ka sulosingsing sa ibabaw nga mga pamusod sang bulobulsa. 17 Gin-angot nila ang duha ka kulokadena nga bulawan sa duha ka sulosingsing sang bulobulsa, 18 kag ang duha ka punta sang kulokadena gin-angot nila sa duha ka bulutangan nga bulawan nga nagakabit sa strap sang espesyal nga panapton.

19 Naghimo man sila sang duha pa ka sulosingsing nga bulawan. Gin-angot nila ini sa likod sang idalom nga mga pamusod sang bulobulsa sa dughan, nga nagasampaw sa espesyal nga panapton. 20 Naghimo pa gid sila sang duha pa ka sulosingsing nga bulawan kag gin-angot nila ini sa espesyal nga panapton sa may wagkos dampi. 21 Dayon gintabid nila sang asol nga higot ang idalom nga mga sulosingsing sang bulobulsa kag ang mga sulosingsing sang espesyal nga panapton. Sa sini nga paagi matabid sing maayo ang bulobulsa sa espesyal nga panapton. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Read full chapter