Add parallel Print Page Options

Gintan-aw ni Moises ang Natapos nga Obra(A)

32 Natapos ang tanan nga buluhaton sa Tolda nga Simbahan, nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan. Ginhimo sang mga Israelinhon ang tanan nga ginsugo sang Ginoo kay Moises. 33 Ginpakita nila kay Moises ang Tolda nga Simbahan kag ang tanan nga kagamitan sini: ang mga kaw-it, mga dingding, mga pangbalabag sa dingding, mga haligi, mga sadsaran; 34 ang tabon nga hinimo halin sa mga panit sang lalaki nga mga karnero nga ginlugom sa pula, ang tabon nga hinimo halin sa maayo nga klase sang panit,[a] ang mga kurtina; 35 ang Kahon sang Kasuguan kag ang iya tabon kag mga tukon nga pangtuwang; 36 ang lamisa kag ang tanan nga kagamitan sini; ang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios; 37 ang bulutangan sang suga nga puro bulawan kag ang nagakubay nga mga suga kag kagamitan sini; ang lana para sa mga suga; 38 ang halaran nga bulawan; ang lana nga inughaplas; ang mahamot nga insenso; ang kurtina sang puwertahan sang Tolda; 39 ang halaran nga saway kag ang iya sini parilyahan nga saway, ang iya mga tukon nga pangtuwang, kag ang tanan nga kagamitan sini; ang labador kag ang iya tulungtungan; 40 ang mga kurtina sa palibot sang lagwerta kag ang iya sini mga haligi kag mga sadsaran; ang kurtina sa puwertahan sang lagwerta; ang mga higot kag mga palpal para sa kurtina sang lagwerta; ang tanan nga kagamitan sang Tolda nga Simbahan, nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan; 41 kag ang matahom kag balaan nga mga panapton sang pari nga si Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki, nga ila suksukon kon mag-alagad sila bilang mga pari sa Balaan nga Lugar.

42 Ginhimo sang mga Israelinhon ang tanan nga buluhaton suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. 43 Gintan-aw ni Moises ang ila obra, kag nakita niya nga ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo. Gani ginbendisyunan sila ni Moises.

Read full chapter

Footnotes

  1. 39:34 maayo nga klase sang panit: posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.