Add parallel Print Page Options

Ang Tolda nga Simbahan(A)

26 “Magpahimo ka sang Tolda nga Simbahan. Ang gamiton sa paghimo sini napulo ka panid nga linen nga ginbordahan sang delana[a] nga asol, granate, kag pula. Kag paburdahi ini sing maayo sang dagway sang mga kerubin. Kinahanglan ang kada panid may kalabaon nga 42 ka tapak kag may kasangkaron nga anom ka tapak. Tambihon ini sa tag-lima; bali duha ka tag-lima. Dayon pahimuan mo sang sulosingsing nga tela nga asol ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela; tag-50 ka sulosingsing ang ibutang sa kada kilid kag kinahanglan nga nagaatubangay ini. Dayon magpahimo ka sang 50 ka kaw-it nga bulawan agod matabid ang mga sulosingsing sang duha ka tinambi nga mga tela. Sa sini nga paagi mahimo ang Tolda nga Simbahan.

“Dayon pahimuan mo sang tabon ang Tolda. Ang gamiton sa paghimo sini onse ka panid nga tela nga hinimo halin sa bulbol sang kanding. Kinahanglan ang kada tela may kalabaon nga 45 ka tapak kag may kasangkaron nga anom ka tapak. Tambihon ang lima ka tela, kag amo man ang nabilin nga anom. Ang ikaanom nga tela piluon sa atubangan sang Tolda. 10 Pabutangi man sang 50 ka sulosingsing ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela, 11 kag tabidon ini sang 50 ka kaw-it nga saway. 12 Paluyluyon sa likod sang Tolda ang katunga sang tela nga sobra, 13 kag paluyluyon man sa kada kilid ang isa kag tunga ka tapak nga tela nga sobra sa pagtabon sang Tolda. 14 Ang ibabaw sang tabon sang Tolda pasampawi sang panit sang lalaki nga karnero nga ginlugom sa pula, kag pasampawi pa gid dayon sang maayo nga klase sang panit.[b]

15 “Ang dingding sang Tolda dapat mga tapi nga akasya. 16 Ang kalabaon sang kada tapi 15 ka tapak kag ang kasangkaron duha ka tapak. 17 Ang kada tapi butangan sang duha ka diladila agod matabid ini sa isa pa ka tapi. Kinahanglan pareho sini ang himuon sa kada tapi. 18 Ang 20 sa sini nga mga tapi idingding sa bagatnan nga parte sang Tolda. 19 Ini nga mga tapi isuok sa 40 ka sadsaran[c] nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 20 Ang aminhan nga parte sang Tolda dingdingan man sang 20 ka tapi 21 kag isuok man sa 40 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 22 Ang nakatundan nga parte sang Tolda dingdingan sang anom ka tapi, 23 kag duha ka tapi sa mga pamusod sini. 24 Ini nga mga tapi sa mga pamusod natabid sing maayo sa idalom kag nahugot sa ibabaw paagi sa isa ka sulosingsing. Kinahanglan pareho gid sini ang himuon sa duha ka tapi sa mga pamusod. 25 Gani may walo ka tapi sa sini nga parte sang Tolda, kag nasuok ini sa 16 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi.

26 “Magpahimo ka man sang mga pangbalabag nga akasya para sa dingding—lima para sa aminhan nga parte sang Tolda, 27 lima man para sa bagatnan nga parte, kag lima pa gid para sa nakatundan nga parte sa likod sang Tolda. 28 Ang pangbalabag sa tunga-tunga sang dingding magahalin sa punta sang Tolda pakadto sa pihak nga punta. 29 Pahaklapi sang bulawan ang mga tapi kag pabutangi ini sang mga sulosingsing nga bulawan nga amo ang gululuan sang mga pangbalabag. Pahaklapi man sang bulawan ang mga pangbalabag.

30 “Kinahanglan nga ipatukod mo ang Tolda nga Simbahan suno gid sa plano nga ginpakita ko sa imo diri sa bukid.

31 “Magpahimo ka man sang kurtina nga linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag paburdahi ini sing maayo sang dagway sang mga kerubin. 32 Ipakabit ini sa mga kaw-it nga bulawan sa apat ka haligi nga akasya nga nahaklapan sang bulawan. Ining apat ka haligi nasuok sa apat ka sadsaran nga pilak. 33 Kon makabit na ang kurtina sa mga kaw-it, ibutang sa likod sini ang Kahon sang Kasuguan. Ang kurtina amo ang magaseparar sa Balaan nga Lugar sa Labing Balaan nga Lugar. 34 Ang Kahon sang Kasuguan dapat didto ibutang sa Labing Balaan nga Lugar kag dapat may takop ini. 35 Ibutang ang lamisa sa guwa sang kurtina sang Labing Balaan nga Lugar, sa aminhan dampi sang Tolda nga Simbahan, kag ibutang sa atubangan sang lamisa ang bulutangan sang suga sa bagatnan dampi.

36 “Magpahimo ka man sang isa pa ka kurtina para sa puwertahan sang Tolda nga Simbahan. Ang kurtina kinahanglan linen nga ginbordahan sang delana[d] nga asol, granate kag pula. Kinahanglan maayo gid ang pagkaborda sini. 37 Dayon ipakabit ini sa mga kaw-it nga bulawan sa lima ka haligi nga akasya nga nahaklapan sang bulawan. Ining lima ka haligi nasuok sa lima ka sadsaran nga saway.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 26:1 delana: sa English, wool.
  2. 26:14 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.
  3. 26:19 sadsaran: sa English, base.
  4. 26:36 delana: sa English, wool.

The Tabernacle(A)

26 “Make the tabernacle(B) with ten curtains of finely twisted linen and blue, purple and scarlet yarn, with cherubim(C) woven into them by a skilled worker. All the curtains are to be the same size(D)—twenty-eight cubits long and four cubits wide.[a] Join five of the curtains together, and do the same with the other five. Make loops of blue material along the edge of the end curtain in one set, and do the same with the end curtain in the other set. Make fifty loops on one curtain and fifty loops on the end curtain of the other set, with the loops opposite each other. Then make fifty gold clasps and use them to fasten the curtains together so that the tabernacle is a unit.(E)

“Make curtains of goat hair for the tent over the tabernacle—eleven altogether. All eleven curtains are to be the same size(F)—thirty cubits long and four cubits wide.[b] Join five of the curtains together into one set and the other six into another set. Fold the sixth curtain double at the front of the tent. 10 Make fifty loops along the edge of the end curtain in one set and also along the edge of the end curtain in the other set. 11 Then make fifty bronze clasps and put them in the loops to fasten the tent together as a unit.(G) 12 As for the additional length of the tent curtains, the half curtain that is left over is to hang down at the rear of the tabernacle. 13 The tent curtains will be a cubit[c] longer on both sides; what is left will hang over the sides of the tabernacle so as to cover it. 14 Make for the tent a covering(H) of ram skins dyed red, and over that a covering of the other durable leather.[d](I)

15 “Make upright frames of acacia wood for the tabernacle. 16 Each frame is to be ten cubits long and a cubit and a half wide,[e] 17 with two projections set parallel to each other. Make all the frames of the tabernacle in this way. 18 Make twenty frames for the south side of the tabernacle 19 and make forty silver bases(J) to go under them—two bases for each frame, one under each projection. 20 For the other side, the north side of the tabernacle, make twenty frames 21 and forty silver bases(K)—two under each frame. 22 Make six frames for the far end, that is, the west end of the tabernacle, 23 and make two frames for the corners at the far end. 24 At these two corners they must be double from the bottom all the way to the top and fitted into a single ring; both shall be like that. 25 So there will be eight frames and sixteen silver bases—two under each frame.

26 “Also make crossbars of acacia wood: five for the frames on one side of the tabernacle, 27 five for those on the other side, and five for the frames on the west, at the far end of the tabernacle. 28 The center crossbar is to extend from end to end at the middle of the frames. 29 Overlay the frames with gold and make gold rings to hold the crossbars. Also overlay the crossbars with gold.

30 “Set up the tabernacle(L) according to the plan(M) shown you on the mountain.

31 “Make a curtain(N) of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen, with cherubim(O) woven into it by a skilled worker. 32 Hang it with gold hooks on four posts of acacia wood overlaid with gold and standing on four silver bases.(P) 33 Hang the curtain from the clasps and place the ark of the covenant law behind the curtain.(Q) The curtain will separate the Holy Place from the Most Holy Place.(R) 34 Put the atonement cover(S) on the ark of the covenant law in the Most Holy Place. 35 Place the table(T) outside the curtain on the north side of the tabernacle and put the lampstand(U) opposite it on the south side.

36 “For the entrance to the tent make a curtain(V) of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen—the work of an embroiderer.(W) 37 Make gold hooks for this curtain and five posts of acacia wood overlaid with gold. And cast five bronze bases for them.

Read full chapter

Footnotes

  1. Exodus 26:2 That is, about 42 feet long and 6 feet wide or about 13 meters long and 1.8 meters wide
  2. Exodus 26:8 That is, about 45 feet long and 6 feet wide or about 13.5 meters long and 1.8 meters wide
  3. Exodus 26:13 That is, about 18 inches or about 45 centimeters
  4. Exodus 26:14 Possibly the hides of large aquatic mammals (see 25:5)
  5. Exodus 26:16 That is, about 15 feet long and 2 1/4 feet wide or about 4.5 meters long and 68 centimeters wide