A A A A A
Bible Book List

Druhá Mojžíšova 22:18 Bible 21 (B21)

18 Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít.

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

Třetí Mojžíšova 19:31 Bible 21 (B21)

31 Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

Třetí Mojžíšova 20:6 Bible 21 (B21)

Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu.

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

Třetí Mojžíšova 20:27 Bible 21 (B21)

27 Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni – jejich krev ať padne na ně!“

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

Pátá Mojžíšova 18:9-14 Bible 21 (B21)

Zákon o prorocích

Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. 10 Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! [a] Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, 11 zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. 12 Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. 13 Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu.

14 Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští.

Footnotes:

  1. Pátá Mojžíšova 18:10 Lev 18:21; Deut 12:31 (2.Král 23:10; Jer 7:31)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

Druhá Královská 21:6 Bible 21 (B21)

Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu.

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

Druhá Královská 23:24 Bible 21 (B21)

24 Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámu.

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

Jeremjáš 27:9-10 Bible 21 (B21)

Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, [a] kteří vám říkají, ať se babylonskému králi nepoddáváte. 10 Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli.

Footnotes:

  1. Jeremjáš 27:9 Deut 18:10–14 (srov. 2.Král 21:6; Iza 2:6)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes