A A A A A
Bible Book List

Exodul 28 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Instrucţiuni privind veşmintele preoţilor

28 Apoi adu-i lângă tine, dintre israeliţi, pe fratele tău, Aaron, şi pe fiii săi, Nadab şi Abihu, Elazar şi Itamar, ca să-Mi împlinească slujba de preoţi. Fratelui tău, Aaron, să-i faci veşminte sfinte, ca acestea să-i confere demnitate şi să-i servească drept podoabă; să vorbeşti cu toţi acei oameni pricepuţi, pe care i-am umplut cu un duh de înţelepciune, să facă veşmintele lui Aaron, ca să fie sfinţit şi să-Mi împlinească slujba de preot. Acestea sunt veşmintele pe care trebuie să le facă: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică ţesută, o mitră şi un brâu. Atunci când vor face aceste veşminte sfinte pentru fratele tău, Aaron, şi pentru fiii săi, ca aceştia să-Mi împlinească slujba de preoţi, să folosească aur, fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi fir de in subţire.

Instrucţiuni privind efodul

Să facă un efod din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit, lucrat cu măiestrie. Acesta să aibă doi umerari prinşi la cele două margini ale sale, în aşa fel încât să fie unit cu ei. Brâul efodului, care este prins de el, să fie lucrat la fel şi din aceleaşi materiale: din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit.

Să iei două pietre de onix şi să gravezi pe ele numele israeliţilor: 10 şase din numele lor pe o piatră, iar celelalte şase pe cealaltă piatră, în ordinea naşterii lor. 11 Aşa cum este lucrătura gravorului pe o piatră sau aşa cum este gravura unui sigiliu, tot aşa să gravezi pe cele două pietre numele israeliţilor şi să fixezi apoi aceste pietre în monturi de aur. 12 Să pui cele două pietre pe umerarii efodului, ca să fie pietre de aducere-aminte pentru israeliţi. Aaron să poarte numele lor înaintea Domnului, pe umerii săi, ca aducere-aminte. 13 Monturile să le faci din aur; 14 să faci şi două lănţişoare din aur curat, împletite ca nişte funii şi să prinzi aceste lănţişoare de monturi.

Instrucţiuni privind pieptarul

15 Să faci pieptarul judecăţii, lucrându-l cu măiestrie; să-l faci la fel ca efodul, din aur, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit. 16 Să aibă suprafaţa pătrată şi să fie făcut din material dublu; lungimea şi lăţimea să fie de o palmă[a]. 17 Să fixezi pe el patru şiruri de pietre: pe primul şir – un sard, un topaz şi un smarald, 18 pe al doilea şir – un turcoaz, un safir[b] şi un diamant, 19 pe al treilea şir – un iacint, un agat şi un ametist, iar 20 pe al patrulea şir – un crisolit, un onix şi un jasp.[c] Acestea să fie fixate în monturi de aur. 21 Să aveţi douăsprezece pietre cu numele israeliţilor; pe fiecare dintre acestea să fie gravate, asemenea sigiliilor, numele uneia din cele douăsprezece seminţii.

22 Pentru pieptar să faci lănţişoare din aur curat, răsucite ca nişte funii; 23 tot pentru pieptar să mai faci două inele din aur şi să fixezi ambele inele la cele două margini ale pieptarului. 24 Să treci cele două lănţişoare de aur prin cele două inele de la marginile pieptarului, 25 iar celelalte două capete ale lănţişoarelor să le prinzi în cele două monturi şi să le pui peste umerarii efodului, în partea din faţă. 26 Să mai faci două inele de aur şi să le pui la celelalte două margini ale pieptarului, pe partea interioară, în apropierea efodului. 27 Apoi să mai faci încă două inele de aur şi să le pui în partea inferioară a umerarilor efodului, la nivelul legăturilor sale, deasupra brâului efodului. 28 Pieptarul cu inelele lui să fie legat de inelele efodului cu o sfoară albastră, astfel încât să fie fixat peste brâul efodului fără să se mişte de pe efod.[d]

29 Astfel, atunci când va intra în Locul Sfânt, Aaron va purta numele israeliţilor pe inima sa, fixate pe pieptarul judecăţii, pentru o aducere-aminte continuă înaintea Domnului. 30 Pe pieptarul judecăţii să fixezi Urimul şi Tumimul[e]; ele vor fi pe inima lui Aaron atunci când va merge înaintea Domnului. În acest fel, Aaron va purta întotdeauna pe inima sa judecata israeliţilor când va fi înaintea Domnului.

Instrucţiuni cu privire la alte veşminte ale preoţilor

31 Mantia efodului să o faci din fir de culoare albastră. 32 Să aibă o deschizătură pentru cap ca şi deschizătura unei cămăşi cu zale[f], cu un tiv ţesut de jur împrejurul ei, ca să nu se rupă. 33 Pe marginea de jos, de jur împrejur, să-i faci rodii din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, cu clopoţei din aur între ele; 34 să fie câte un clopoţel de aur şi o rodie, un clopoţel de aur şi o rodie, pe marginea de jos a mantiei, de jur împrejur. 35 Aaron să poarte mantia atunci când va face slujba; când va intra în Locul Sfânt, înaintea Domnului şi când va ieşi de acolo, se va auzi sunetul clopoţeilor şi astfel el nu va muri.

36 Să faci apoi o plăcuţă din aur curat şi să gravezi pe ea, aşa cum se gravează un sigiliu: «Sfânt pentru Domnul.» 37 Să o prinzi pe mitră cu o sfoară albastră; ea să se afle în partea din faţă a mitrei. 38 Să fie pe fruntea lui Aaron, iar Aaron va purta asupra lui fărădelegile israeliţilor, când ei îşi vor aduce darurile sfinte; să fie întotdeauna pe fruntea sa, pentru ca ei să fie acceptaţi înaintea Domnului.

39 Să ţeşi apoi o tunică din fir de in subţire şi să faci o mitră tot din fir de in subţire; brâul să fie lucrat la gherghef. 40 Pentru fiii lui Aaron să faci tunici, brâie şi scufii, ca acestea să le confere demnitate şi să le servească drept podoabe. 41 Să-i îmbraci cu ele pe Aaron şi pe fiii lui, după care să-i ungi, să-i învesteşti în slujire şi să-i sfinţeşti, căci ei Îmi vor sluji ca preoţi. 42 Să le faci izmene de in, ca să le acopere goliciunea, de la şold până la coapse. 43 Aaron şi fiii săi să le poarte când intră în Cortul Întâlnirii sau în momentul în care se apropie de altar, ca să slujească în Locul Sfânt; dacă nu vor face aşa, vor aduce vina asupra lor şi vor muri. Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru el şi pentru urmaşii lui după el.

Footnotes:

  1. Exodul 28:16 Vezi nota de la 25:25; aproximativ 0,22 m
  2. Exodul 28:18 Sau: lapislazuli
  3. Exodul 28:20 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură
  4. Exodul 28:28 LXX nu conţine aceste versete; în unele variante, pentru a evita decalajul de versete, LXX trece de la v. 22 direct la v. 29, cu un rezumat al vs. 24-25 în v. 29a; în alte variante, decalajul există
  5. Exodul 28:30 Cuvinte cu origine şi sens nesigur, însemnând probabil: Lumini şi Desăvârşiri; pietre cu funcţie oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză (Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63); LXX le traduce cu Arătarea şi Adevărul; alte indicii nu avem în VT
  6. Exodul 28:32 Sensul termenului ebraic este nesigur
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Exod 28 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Îmbrăcămintea preoţească

28 Apropie de tine pe fratele tău, Aaron, şi pe fiii săi şi ia-i dintre copiii lui Israel şi pune-i deoparte în slujba Mea ca preoţi: pe Aaron şi pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar. Fratelui tău, Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste şi podoabă. Vorbeşte cu toţi cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veşmintele lui Aaron ca să fie sfinţit şi să-Mi împlinească slujbă de preot. Iată veşmintele pe care le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră şi un brâu. Să facă fratelui tău, Aaron, şi fiilor săi veşminte sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot. Să întrebuinţeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi in subţire.

Efodul şi brâul

Efodul să-l facă din aur, din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie. Să aibă doi umerari uniţi cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei. Brâul să fie de aceeaşi lucrătură ca efodul şi prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi de in subţire răsucit. Să iei apoi două pietre de onix şi să sapi pe ele numele fiilor lui Israel: 10 şase din numele lor pe o piatră şi alte şase pe a doua piatră, după şirul naşterilor. 11 Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre şi pe peceţi; să le legi într-o ferecătură de aur. 12 Amândouă aceste pietre să le pui pe umerarii efodului, ca aducere-aminte de fiii lui Israel, şi Aaron le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere-aminte de ei. 13 Să faci apoi nişte ferecături de aur 14 şi două lănţişoare de aur curat, pe care să le împleteşti în chip de sfori, şi lanţurile acestea, împletite astfel, să le pui în ferecături.

Pieptarul

15 Să faci apoi pieptarul judecăţii, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeaşi lucrătură ca efodul; să-l faci din aur, din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit. 16 Să fie în patru colţuri şi îndoit; lungimea lui să fie de o palmă şi lăţimea, tot de o palmă. 17 În el să ţeşi o ţesătură de pietre, şi anume patru rânduri de pietre: în rândul întâi, un sardonix, un topaz şi un smaragd; 18 în al doilea rând, un rubin, un safir şi un diamant; 19 în al treilea rând, un opal, un agat şi un ametist; 20 în al patrulea rând, un hrisolit, un onix şi un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur. 21 Să fie douăsprezece, după numele fiilor lui Israel, săpate ca nişte peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii. 22 Pentru pieptar să faci nişte lănţişoare de aur curat, împletite ca nişte sfori. 23 Să faci pentru pieptar două verigi de aur, şi aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. 24 Cele două lanţuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului. 25 Iar celelalte două capete ale celor două lanţuri împletite să le prinzi de cele două ferecături şi să le pui peste umerarii efodului, în partea dinainte. 26 Să mai faci două verigi de aur şi să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod. 27 Şi să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umerari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umerarii, deasupra brâului efodului. 28 Pieptarul cu verigile lui să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului şi să nu poată să se mişte de pe efod. 29 Când va intra Aaron în Sfântul Locaş, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze totdeauna aducerea-aminte de ei înaintea Domnului. 30 Să pui în pieptarul judecăţii Urim şi Tumim[a], care să fie pe inima lui Aaron când se va înfăţişa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfăţişa înaintea Domnului.

Mantia albastră

31 Mantia de sub efod s-o faci întreagă de materie albastră. 32 La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului şi gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură ţesută, ca gura unei platoşe, ca să nu se rupă. 33 Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui nişte rodii de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, presărate cu clopoţei de aur: 34 un clopoţel de aur şi o rodie, un clopoţel de aur şi o rodie, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur. 35 Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba; când va intra în Locaşul Sfânt înaintea Domnului, şi când va ieşi din el, se va auzi sunetul clopoţeilor, aşa că el nu va muri.

Tabla de aur, tunica, mitra şi brâul

36 Să faci şi o tablă de aur curat şi să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: „Sfinţenie Domnului”. 37 S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei. 38 Ea să fie pe fruntea lui Aaron şi Aaron va purta fărădelegile săvârşite de copiii lui Israel când îşi aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuţi înaintea Lui. 39 Tunica s-o faci de in subţire; să faci o mitră de in subţire şi să faci un brâu lucrat la gherghef. 40 Fiilor lui Aaron să le faci tunici, să le faci brâne şi să le faci scufii, spre cinste şi podoabă. 41 Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron şi pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfinţeşti, şi-Mi vor sluji ca preoţi. 42 Fă-le izmene de in, ca să-şi acopere goliciunea, de la brâu până la glezne. 43 Aaron şi fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar, ca să facă slujba în Locaşul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovaţi şi nu vor muri. Aceasta este o lege veşnică pentru Aaron şi pentru urmaşii lui după el.

Footnotes:

  1. Exod 28:30 Adică: lumină şi desăvârşire.
Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes