Cântarea de laudă a lui Moise şi a lui Miriam

15 Atunci Moise şi israeliţii au cântat această cântare Domnului:

„Voi cânta Domnului,
    căci Şi-a arătat slava;
i-a năpustit în mare
    pe cal şi pe călăreţ.

Read full chapter