A A A A A
Bible Book List

Ewangelia według św. Łukasza 3 Updated Gdańsk Bible (UBG)

A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny;

Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów.

Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.

Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą zniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie.

I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże.

Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem?

Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi.

A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.

10 I pytali go ludzie: Cóż więc mamy czynić?

11 A on im odpowiedział: Kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo.

12 Przyszli też celnicy, aby się ochrzcić, i pytali go: Nauczycielu, cóż mamy czynić?

13 A on im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono.

14 Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? I odpowiedział im: Wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie.

15 A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swych sercach o Janie, czy może on nie jest Chrystusem;

16 Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.

17 Ma on swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nieugaszonym.

18 A tak głosząc, dawał ludziom jeszcze wiele innych napomnień.

19 Lecz tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, i z powodu wszystkich złych czynów, których się dopuścił;

20 Dodał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia.

21 I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo;

22 I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.

23 A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego;

24 Syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa;

25 Syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Esliego, syna Naggaja;

26 Syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Józefa, syna Judy;

27 Syna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego;

28 Syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era;

29 Syna Jozego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego;

30 Syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonana, syna Eliakima;

31 Syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida;

32 Syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona;

33 Syna Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy;

34 Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora;

35 Syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Hebera, syna Sali;

36 Syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha;

37 Syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainana;

38 Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes