14 Aşadar, întrucât copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, El a devenit asemănător cu ei, pentru ca, prin moarte, să-l distrugă pe cel ce are puterea morţii, care este diavolul[a],

Read full chapter

Footnotes

  1. Evrei 2:14 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator