Add parallel Print Page Options

Kritika a sebakritika

Neodsudzujte iných, nebudú odsudzovať ani vás.

Lebo tak ako sa vy správate k iným, budú sa správať aj k vám.

Ako to, že vidíš smietku v oku iného, ale brvno vo vlastnom oku nepozoruješ?

Ako môžeš povedať inému: Dovoľ, aby som ti vybral z oka smietku, a brvno vo vlastnom oku ti neprekáža?

Odstráň najprv brvno zo svojho oka, a až potom budeš dobre vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho blížneho.

Je zbytočné vysvetľovať Božie pravdy tým, ktorí nimi pohŕdajú. Nehádžte perly sviniam! Čo sa stane? Perly pošliapu a vás napadnú."

Modlitba pomáha

Proste, a dostanete, hľadajte, a nájdete. Klopte, a otvoria vám.

Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a tomu, kto klope, otvoria.

Keby ktoréhokoľvek z vás poprosilo vlastné dieťa o kus chleba, dali by ste mu azda kameň?

10 A namiesto ryby by ste mu dali hada? Určite nie!

11 Ak teda vy, ľudia tvrdého a hriešneho srdca, viete dávať svojim deťom dobré veci, tým skôr ich dá nebeský Otec tým, ktorí ho o to prosia.

12 Zaobchádzajte s inými tak, ako by ste chceli, aby oni zaobchádzali s vami. V týchto slovách je zahrnutý celý Starý zákon."

Cesta do neba

13 Do neba môžeme vojsť iba úzkou bránou. Priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby, a predsa toľko ľudí sa nimi uberá.

14 Brána a cesta do života sú úzke a je málo tých, ktorí ich nájdu.

15 Majte sa na pozore pred falošnými náboženskými učiteľmi: prichádzajú k vám preoblečení za bezbranné ovce, ale v skutočnosti sú to draví vlci.

16 Strom spoznáte podľa ovocia; ich spoznáte podľa toho, ako žijú a správajú sa.

17 Azda sa oberá hrozno z tŕnia a figy z bodľačia?

18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom dobré.

19 Každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, vytnú a spália.

20 Ovocie -- činy človeka, to je spoľahlivý poznávací znak.

21 Nie každý, kto ma oslovuje Pane, Pane, príde do nebeského kráľovstva. Rozhodujúce je, či poslúcha môjho Otca.

22 V deň posledného súdu mnohí povedia: Pane, Pane, či sme v tvojom mene nekázali, či sme nevyháňali démonov a či sme nerobili mnohé zázraky?

23 Ale ja im odpoviem: Nikdy ste mi nepatrili a páchali ste zlé činy. Choďte preč!

24 Každého, kto počuje tieto slová a koná podľa nich, možno prirovnať k prezieravému mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

25 Spustil sa lejak, privalila sa povodeň a prudká víchrica sa oprela do múrov domu, ale sa nezrútil, lebo mal základy postavené na skale.

26 Ale toho, kto počuje moje slová, no nekoná podľa nich, možno prirovnať k nerozumnému človeku, ktorý si postavil dom na piesku.

27 Spustil sa lejak, privalila sa povodeň, prudká víchrica sa oprela do múrov jeho domu -- a dom s veľkým rachotom spadol."

28 Keď Ježiš dohovoril, ľudia žasli nad jeho učením,

29 lebo na rozdiel od učiteľov, ktorých poznali, z Ježiša a jeho slov vyžarovala zvláštna moc.