Add parallel Print Page Options

Pravá zbožnosť

Dávajte si pozor, aby ste nekonali dobré skutky verejne pred ľuďmi a nevystavovali svoju dobročinnosť na obdiv, lebo tým sa pripravíte o odmenu svojho Otca v nebesiach.

Preto keď niekomu niečo dávate, nechcite, aby o tom všetci vedeli. Okato -- v chrámoch a na uliciach -- konajú dobro pyšní pokrytci, lebo túžia, aby ich ľudia chválili. Naozaj, vravím vám: tí si svoju odmenu vyberajú už vopred.

Ak ty niekomu pomáhaš, rob to nenápadne; nech tvoja ľavá ruka nevie, čo robí pravá.

A tvoj Otec, ktorý vidí aj skryté veci, ti to odplatí."

Ako sa modliť

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi modlievajú v synagógach a na nárožiach, aby ich ľudia videli. Naozaj, vravím vám: tí už dostali svoju odmenu.

Ale keď sa chceš modliť, choď domov, zavri za sebou dvere a v skrytosti sa modli k svojmu Otcovi a On, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ťa vypočuje.

Neopakujte bezmyšlienkovite modlitbu ako ľudia, ktorí Boha nepoznajú. Myslia si, že ich Boh vypočuje, keď budú svoju prosbu dlho omieľať.

Nenapodobňujte ich, veď váš Otec pozná vaše potreby skôr, ako ich vyslovíte."

Modlitba Pánova

Modlite sa teda takto:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa tvoje meno.

10 Príď tvoje kráľovstvo.

Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi.

11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

12 A odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

13 A neuvoď nás do pokušenia,

ale zbav nás zlého.

14 Ak odpustíte iným ich previnenia, aj váš nebeský Otec odpustí vám.

15 Ale ak im vy neodpustíte, ani vy nemôžete rátať s Božím odpustením."

Prečo a ako sa postiť

16 A ak sa postíte, netvárte sa utrápene, nemračte sa ako pokrytci, ktorí takto upozorňujú svoje okolie na to, že sa postia. Naozaj vám hovorím: tí už dostali svoju odmenu.

17 Ale keď sa ty postíš, pekne sa uprav a tvár sa prirodzene,

18 aby na tebe nikto nič nezbadal. Vie o tom iba tvoj Otec, ktorý vidí to, čo je ľuďom skryté. A jedine tak ti pôst prinesie duchovný úžitok.

19 Nezhromažďujte si bohatstvo na zemi, kde rýchlo stráca svoju hodnotu, alebo ho môžu ukradnúť zlodeji.

20 Zhromažďujte si radšej poklady v nebi, kde nikdy nestratia svoju hodnotu, ani ich neukradne nijaký zlodej.

21 Lebo kde je vaše bohatstvo, tam je aj vaše srdce.

22 Svetlom tela je oko. Ak je tvoje oko čisté, tvoja duša je naplnená jasom.

23 Ale ak je tvoje oko zakalené nečistými myšlienkami a túžbami, si ponorený do hlbokých temnôt. Ak nemáš v sebe svetlo, blúdiš v beznádejnej tme."

Nie bezstarostnosť, ale oslobodenie od starostí

24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Jedného totiž bude nenávidieť a druhého mať v láske, alebo jednému bude dávať prednosť a druhého bude zanedbávať. Nedá sa slúžiť zároveň Bohu aj majetku.

25 Preto vám radím: netrápte sa hmotnými starosťami -- o jedlo, pitie a odev. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako šaty?

26 Pozrite na vtáky: nesejú ani nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok, a predsa ich nebeský Otec živí. Či nie ste omnoho cennejší ako ony?

27 Nech by ste sa akokoľvek starali, aj tak si nepredĺžite život ani o jediný okamih.

28 A prečo sa toľko trápite s oblečením? Pozrite na poľné kvety: nepracujú, nepradú,

29 a predsa ani Šalamún vo svojom kráľovskom majestáte nebol tak oblečený ako hociktorý z nich.

30 A ak teda Boh zaodieva do takej nádhery obyčajné poľné kvietky, ktoré dnes kvitnú a zajtra uschnú, nepostará sa tým skôr o vás? To mu tak málo dôverujete?

31 Preto sa netrápte a nespytujte: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme?

32 Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tieto veci kladú na prvé miesto a trápia sa pre ne. Ale vy máte nebeského Otca, a ten dobre vie, čo všetko potrebujete.

33 Dajte Bohu prvé miesto vo svojom živote a on vám dá, čo budete potrebovať.

34 Netrápte sa teda o budúcnosť. Každý deň má dosť svojich starostí. A Boh vám ich pomôže riešiť aj zajtra."