Add parallel Print Page Options

Počiatok práce Jána Krstiteľa

V tom čase vystúpil Ján Krstiteľ a kázal ľuďom, ktorí prichádzali za ním na Judskú púšť:

Prestaňte hrešiť a obráťte sa k Bohu, lebo prichádza jeho kráľovstvo."

Už pred niekoľkými storočiami predpovedal prorok Izaiáš o Jánovi: Z púšte zaznie hlas: Pripravte cestu Pánovi a odstráňte z nej všetky prekážky."

Ján nosil odev z ťavej srsti, prepásaný koženým opaskom. Živil sa tým, čo poskytovala púšť: kobylkami a medom divých včiel.

Schádzali sa k nemu ľudia z Jeruzalema, z celého Judska i z krajov okolo Jordánu.

Dávali sa krstiť v rieke Jordán, a tým verejne vyznávali svoje hriechy.

Keď Ján videl, že sa prichádzajú krstiť mnohí poprední židovskí náboženskí aj politickí činitelia, farizeji a saduceji -- prísne im povedal: Hadie plemeno, myslíte si, že uniknete Božiemu hnevu?

Dokážte zmenou svojho života, že ste sa odvrátili od svojich hriechov.

Nemyslite si, že vám stačí, keď budete vravieť: My sa nemusíme ničoho báť, ani sa nepotrebujeme zmeniť, lebo sme potomkovia Abraháma, Boží vyvolený národ. To ešte nič neznamená. Veď Boh môže aj tieto kamene oživiť a urobiť z nich Abrahámove deti.

10 Sekera Božieho súdu je už priložená ku koreňu stromu. Každý človek, ktorý nežije novým životom, je ako strom, ktorý nenesie dobré ovocie: bude zoťatý a spálený.

11 Ja krstím vodou tých, ktorí ľutujú svoje previnenia a vyznávajú ich. Ale po mne príde niekto omnoho väčší ako ja, ktorému nie som hodný ani len obuv vyzuť. On vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom.

12 On prečistí zrno, zbaví ho pliev, pšenicu zhromaždí do sýpky a plevy spáli v neuhasínajúcom ohni."

Pokrstenie Ježiša

13 Vtedy prišiel z Galiley Ježiš k Jordánu za Jánom, aby sa dal pokrstiť.

14 Ale Ján sa veľmi bránil: To nie je správne! Ty by si mal pokrstiť mňa, a ty prichádzaš ku mne?"

15 No Ježiš mu odpovedal: Prosím ťa, len ma pokrsť, lebo musíme vykonať všetko, čo Boh žiada." A tak ho Ján pokrstil.

16 Keď Ježiš vystúpil z vody, otvorilo sa nebo a videl, ako naňho zostupuje Boží Duch v podobe holubice.

17 Zároveň zaznel z neba hlas: Toto je môj milovaný syn, moja radosť! Jeho som si vyvolil."