Add parallel Print Page Options

Ježiš predpovedá budúce udalosti

24  Keď Ježiš vychádzal z chrámu, pristúpili k nemu učeníci a ukazovali mu rozličné chrámové budovy.

Ale on im povedal: Vidíte toto všetko? Pamätajte si, všetko to bude zničené, nezostane kameň na kameni."

Kedy sa to stane?" spýtali sa ho učeníci, keď sa usadili na svahu Olivového vrchu. Ktoré udalosti budú znamením tvojho príchodu a konca sveta?"

Ježiš im odpovedal: Buďte v strehu, nedajte sa nikým oklamať.

Lebo mnohí prídu v mojom mene, budú sa vyhlasovať za Mesiáša a mnohých zvedú.

Ak počujete, že niekde vypukla vojna, nezľaknite sa. Vojny musia prísť, ale to ešte nebude koniec.

Národy budú žiť v nepriateľstve a štáty budú proti sebe útočiť. Na mnohých miestach bude zúriť hlad a vyskytnú sa prírodné katastrofy.

Ale to bude len počiatok hrôz.

Vtedy vás preto, že ste sa hlásili ku mne, všade budú nenávidieť, trýzniť, ba aj zabíjať.

10 Mnohí toto násilie nevydržia, zradia vieru aj svojich spolubratov a navzájom sa budú nenávidieť.

11 Zjavia sa aj mnohí falošní proroci a mnohých zvedú.

12 Na svete sa natoľko rozmnoží zlo, že udusí lásku mnohých.

13 Ale ten, kto vytrvá až do konca, bude zachránený.

14 Ale kým nastane koniec, musia sa ľudia všetkých národov dozvedieť radostnú správu, že Boh vládne na tomto svete, všetkých volá k sebe a naplno uplatní svoju moc."

Varovanie obyvateľov Jeruzalema

15 Keď uvidíte, že Jeruzalemu hrozí zneuctenie od pohanov, ako to predpovedal prorok Daniel,

16 vtedy utečte z Judska do hôr;

17 tí, čo budú pred domom, nech nevstupujú dnu, aby si niečo vzali.

18 A tí, čo boli na poli, nech sa nevracajú po odev.

19 Ťažko bude ženám, čo čakajú dieťa, alebo majú malé deti.

20 A modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo vo sviatok.

21 Nastane strašné utrpenie, aké ľudstvo ešte nezažilo a ani nezažije.

22 Ale Boh kvôli svojim vyvoleným skráti toto hrozné obdobie.

23 Keby tak neurobil, nik by sa nezachránil.

Ak počujete: Prišiel Mesiáš a zjavil sa na tom či onom mieste, neverte.

24 Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú konať také ohromujúce veci a zázraky, že takmer získajú aj mojich vyvolených.

25 Pamätajte na toto moje varovanie.

26 A tak, keď vám povedia, že Kristus je už tu, na púšti alebo niekde v úkryte, nič na to nedajte, ani sa nechoďte o tom presvedčiť.

27 Naozajstný príchod Syna človeka bude zjavný, ako keď blesk prešľahne celým nebom od východu až na západ.

28 Znamenia jeho príchodu sa budú hromadiť, ako sa rozrastá kŕdeľ supov, krúžiacich nad zdochlinou.

29 A hneď po tomto veľkom utrpení sa zatmie slnko, pohasne svit mesiaca, hviezdy začnú padať z neba a zachvejú sa nebeské mocnosti.

30 A potom sa zjavia na nebi posledné znamenia môjho príchodu. Všetci ľudia budú zdesene zalamovať rukami a uvidia ma prichádzať s veľkou mocou a slávou.

31 S mohutným hlaholom poľnice pošlem svojich poslov a tí zhromaždia mojich verných zo všetkých svetových strán."

Buďte pripravení

32 Poučte sa z tohto prirovnania: Keď sa konáre figovníka nalievajú miazgou a pučia listy, viete, že čoskoro bude leto.

33 A takisto, keď uvidíte, že sa plní, čo som predpovedal, poznáte, že som blízko predo dvermi.

34 Vravím vám, že ľudstvo nezahynie, kým sa toto všetko nesplní.

35 Nebo a zem pominú, ale moje slová budú platiť večne.

36 O tom dni a o tej hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn. Iba Otec to vie.

37 Môj druhý príchod bude pripomínať časy Noema.

38 Vtedy ľudia o nič nedbali, iba hodovali a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vstúpil do korábu.

39 Ľudia neverili tomu, čo im hrozilo, kým ich nezmietla potopa. Tak to bude aj pri mojom príchode.

40 Dvaja budú spolu pracovať na poli, jeden bude vzatý, druhý zostane.

41 Dve ženy budú pracovať v domácnosti, jedna bude vzatá, druhá zostane.

42 A tak buďte pripravení, lebo neviete, kedy váš Pán príde.

43 Keby hospodár vedel, že v noci príde zlodej, bdel by a zabránil by mu vtrhnúť do domu.

44 Preto aj vy buďte pripravení na môj príchod. Prídem, keď to budete najmenej čakať.

45 Ako sa správa verný a prezieravý sluha, ktorého pán poveril, aby sa staral o ostatné služobníctvo?

46 Ak pán pri svojom príchode zistí, že verne plnil zverené povinnosti, pochváli ho

47 a urobí ho správcom celého svojho majetku.

48 Ale nesvedomitý sluha by si mohol pomyslieť: Pán akosi dlho nechodí,

49 a začal by týrať svojich druhov a hodovať s opilcami.

50 Tu sa pán nečakane vráti a potrestá ho ako najväčšieho podvodníka;

51 vyženie ho ta, kde bude plač a škrípanie zubami."