Add parallel Print Page Options

Učeníci sú svedkami Ježišovej slávy

17  Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyšli na vysoký vrch, aby boli sami.

Zrazu učeníci spozorovali, že sa Ježišov vzhľad zmenil. Tvár mu oslepujúco žiarila ako slnko a odev mu zbelel ako sneh.

Vtom uvideli Mojžiša a Eliáša, ako sa s ním zhovárajú.

Peter zvolal: Pane, ako je nám tu dobre. Ak chceš, postavíme vám tu tri prístrešia, jeden tebe, druhý Mojžišovi, tretí Eliášovi, a zostaneme tu."

Kým to však dopovedal, zahalil ich oblak a počuli hlas: Toto je môj milovaný Syn, moje potešenie, toho poslúchajte!"

Keď to učeníci počuli, padli tvárou na zem a veľmi sa báli.

Ježiš k nim prišiel, dotkol sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa!"

Keď sa rozhliadli, videli iba Ježiša.

Ako zostupovali z vrchu, rozkázal im: Nikomu nevravte, čo ste videli, kým nevstanem z mŕtvych!"

10 Učeníci sa ho spytovali: Prečo učitelia Zákona zdôrazňujú, že pred príchodom Mesiáša má prísť Eliáš?"

11 Ježiš im odpovedal: Majú pravdu. On má prísť a všetko pripraviť.

12 Ale ja vám hovorím, že Eliáš už prišiel, ale oni ho nespoznali a veľmi zle s ním zaobchádzali. Aj pre mňa chystajú iba utrpenie."

13 Vtedy učeníci pochopili, že hovorí o Jánovi Krstiteľovi.

Uzdravenie námesačného chlapca

14 Na úpätí vrchu čakal na nich veľký zástup. Nejaký muž si kľakol pred Ježiša a prosil ho:

15 Pane, zľutuj sa nad mojím synom! Je námesačný a hrozne trpí. Neraz padne do ohňa alebo do vody.

16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale nevedeli mu pomôcť."

17 Ježiš si vzdychol: Čo je to s vami? Neveríte a prekážate Božej moci. Dokedy mám mať s vami trpezlivosť? Priveďte mi ho sem!"

18 Potom Ježiš prikázal démonovi, ktorý zapríčinil chorobu, aby z chlapca vyšiel. A od tej chvíle bol chlapec zdravý.

19 Keď potom učeníci s Ježišom osameli, spýtali sa ho: Prečo sme ho my nemohli uzdraviť?"

20 Ježiš im odpovedal: Lebo málo veríte. Ak budete mať vieru aspoň ako horčičné semienko a poviete tomuto vrchu: Posuň sa!, poslúchne vás. Nič pre vás nebude nemožné.

21 Ale vyháňanie tohto druhu démonov vyžaduje opravdivú modlitbu a pôst.

22 Keď prišli do Galiley, Ježiš im povedal: Mám byť vydaný do rúk tých, ktorí ma zabijú.

23 Ale na tretí deň vstanem z mŕtvych." Učeníkov to veľmi zarmútilo.

Chrámová daň

24 V Kafarnaume prišli k Petrovi výbercovia chrámovej dane a spýtali sa: Tvoj Majster neplatí daň?"

25 Platí," odpovedal Peter.

Len čo vošiel do domu, skôr ako otvoril ústa, predišiel ho Ježiš otázkou: Čo myslíš, Peter, od koho vyberajú králi a panovníci dane a poplatky? Od synov alebo od cudzích?"

26 Od cudzích," odpovedal Peter.

Tak vidíš," povedal Ježiš, synovia sú oslobodení od tejto povinnosti.

27 Ale nebudem ich zbytočne dráždiť. Choď k jazeru, hoď udicu a prvej rybe, ktorú chytíš, otvor ústa. Nájdeš v nich mincu. Zanes im ju a tá bude stačiť na poplatok za nás oboch."