A A A A A
Bible Book List

Evanjelium Podľa Matúša 3 Nádej pre kazdého (NPK)

Počiatok práce Jána Krstiteľa

V tom čase vystúpil Ján Krstiteľ a kázal ľuďom, ktorí prichádzali za ním na Judskú púšť:

Prestaňte hrešiť a obráťte sa k Bohu, lebo prichádza jeho kráľovstvo."

Už pred niekoľkými storočiami predpovedal prorok Izaiáš o Jánovi: Z púšte zaznie hlas: Pripravte cestu Pánovi a odstráňte z nej všetky prekážky."

Ján nosil odev z ťavej srsti, prepásaný koženým opaskom. Živil sa tým, čo poskytovala púšť: kobylkami a medom divých včiel.

Schádzali sa k nemu ľudia z Jeruzalema, z celého Judska i z krajov okolo Jordánu.

Dávali sa krstiť v rieke Jordán, a tým verejne vyznávali svoje hriechy.

Keď Ján videl, že sa prichádzajú krstiť mnohí poprední židovskí náboženskí aj politickí činitelia, farizeji a saduceji -- prísne im povedal: Hadie plemeno, myslíte si, že uniknete Božiemu hnevu?

Dokážte zmenou svojho života, že ste sa odvrátili od svojich hriechov.

Nemyslite si, že vám stačí, keď budete vravieť: My sa nemusíme ničoho báť, ani sa nepotrebujeme zmeniť, lebo sme potomkovia Abraháma, Boží vyvolený národ. To ešte nič neznamená. Veď Boh môže aj tieto kamene oživiť a urobiť z nich Abrahámove deti.

10 Sekera Božieho súdu je už priložená ku koreňu stromu. Každý človek, ktorý nežije novým životom, je ako strom, ktorý nenesie dobré ovocie: bude zoťatý a spálený.

11 Ja krstím vodou tých, ktorí ľutujú svoje previnenia a vyznávajú ich. Ale po mne príde niekto omnoho väčší ako ja, ktorému nie som hodný ani len obuv vyzuť. On vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom.

12 On prečistí zrno, zbaví ho pliev, pšenicu zhromaždí do sýpky a plevy spáli v neuhasínajúcom ohni."

Pokrstenie Ježiša

13 Vtedy prišiel z Galiley Ježiš k Jordánu za Jánom, aby sa dal pokrstiť.

14 Ale Ján sa veľmi bránil: To nie je správne! Ty by si mal pokrstiť mňa, a ty prichádzaš ku mne?"

15 No Ježiš mu odpovedal: Prosím ťa, len ma pokrsť, lebo musíme vykonať všetko, čo Boh žiada." A tak ho Ján pokrstil.

16 Keď Ježiš vystúpil z vody, otvorilo sa nebo a videl, ako naňho zostupuje Boží Duch v podobe holubice.

17 Zároveň zaznel z neba hlas: Toto je môj milovaný syn, moja radosť! Jeho som si vyvolil."

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

Matthew 3 New International Version (NIV)

John the Baptist Prepares the Way

In those days John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea and saying, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.” This is he who was spoken of through the prophet Isaiah:

“A voice of one calling in the wilderness,
‘Prepare the way for the Lord,
    make straight paths for him.’”[a]

John’s clothes were made of camel’s hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.

But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them: “You brood of vipers! Who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. 10 The ax is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.

11 “I baptize you with[b] water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with[c] the Holy Spirit and fire. 12 His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire.”

The Baptism of Jesus

13 Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. 14 But John tried to deter him, saying, “I need to be baptized by you, and do you come to me?”

15 Jesus replied, “Let it be so now; it is proper for us to do this to fulfill all righteousness.” Then John consented.

16 As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. 17 And a voice from heaven said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased.”

Footnotes:

  1. Matthew 3:3 Isaiah 40:3
  2. Matthew 3:11 Or in
  3. Matthew 3:11 Or in
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes