Add parallel Print Page Options

Nasýtenie štyroch tisícov ľudí

Okolo Ježiša sa opäť zhromaždilo veľké množstvo ľudí. Boli s ním tak dlho, že sa im minuli všetky zásoby. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im:

Je mi ľúto týchto ľudí. Sú tu so mnou už tri dni a nemajú čo jesť.

Ak ich pustím domov hladných, môžu cestou odpadnúť od vysilenia, veď niektorí prišli zďaleka.

Učeníci sa zľakli: Hádam len nechceš, aby sme v tejto pustatine zháňali niečo na jedenie pre toľký národ?" --

Koľko chlebov tu máte?" spýtal sa ich. Sedem," odpovedali mu.

Nato poprosil všetkých zhromaždených, aby si posadali na zem. Potom vzal tých sedem chlebov, poďakoval za ne Bohu, odlamoval z nich a dával svojim učeníkom, aby ich poroznášali ľuďom.

Mali pri sebe aj niekoľko neveľkých rýb. Ježiš sa aj za ne poďakoval a dal ich učeníkom, aby ich poroznášali.

Všetci sa dosýta najedli a ešte sa aj nazbieralo sedem košov zvyškov.

Tentoraz sa nasýtilo asi štyritisíc ľudí. Potom ich pustil Ježiš domov,

10 sám nastúpil do člna aj so svojimi učeníkmi a preplavili sa do dalmanutského kraja.

Túžba po zázrakoch

11 Keď sa o jeho príchode dozvedeli tamojší farizeji, prišli k nemu a pokúšali ho: Urob nejaký zázrak! Chceme vidieť nejaké znamenie z neba, až potom ti uveríme!"

12 Ježiš si smutne vzdychol a povedal: Koľko znamení by ste ešte chceli? Jedno je isté: ľudia ako vy nedostanú od Boha nijaké znamenie!"

13 Nechal ich tam, nastúpil do člna a odplavil sa na druhý breh jazera.

Aj na Božie zázraky možno zabudnúť

14 Učeníci zabudli nakúpiť potraviny, a tak mali v člne iba jeden chlieb.

15 Za plavby im Ježiš kládol na srdce: Dajte si pozor na kráľa Herodesa i na kvas farizejov!" --

16 Čo tým myslí?" spytovali sa jeden druhého. Napokon sa zhodli, že akiste naráža na to, že zabudli kúpiť chlieb.

17 Ježiš vedel, o čom sa dohadujú, a povedal: Nie, nejde o to. Naozaj mi nerozumiete? Je to možné, že ste takí nechápaví?

18 Ako to, že sa na nič nepamätáte?

19 A koľko košov zvyškov ste nazbierali, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?" -- Dvanásť," odpovedali mu.

20 A keď som nasýtil štyritisíc ľudí iba siedmimi chlebmi, koľko ešte zostalo? Spomínate si?" -- Sedem plných košov," priznali.

21 A ešte vždy nechápete?"

Uzdravenie slepého v Betsaide

22 Keď došli do Betsaidy, priviedli k nemu slepca a prosili, aby ho dotykom uzdravil.

23 Ježiš ho vzal za ruku a vyviedol za dedinu. Tam sa naslinenými prstami dotkol očí slepca a spýtal sa ho: Vidíš niečo?"

24 Muž sa poobzeral a zvolal: Áno, vidím ľudí, ale nejasne, vyzerajú ako chodiace stromy."

25 Ježiš sa ešte raz dotkol jeho očí. Keď sa muž znova rozhliadol okolo seba, videl všetko zreteľne a jasne, oči mal úplne zdravé.

26 Pri lúčení mu Ježiš povedal: Cez dedinu radšej nechoď a nikomu o tom nehovor."

Kto je Kristus?

27 Potom Ježiš so svojimi učeníkmi opustil Galileu a prechádzal dedinkami v okolí Cézarey Filipovej, na úpätí vrchu Hermon. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú?"

28 Odpovedali mu: Niektorí sa domnievajú, že si Ján Krstiteľ, iní vravia, že si Eliáš alebo iný veľký prorok." --

29 A za koho ma pokladáte vy?" spytoval sa ďalej. Ty si ten zasľúbený Mesiáš, ty si Kristus!" zvolal Peter.

30 Ale Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili.

Ježiš predpovedá svoje utrpenie

31 V ten deň im prvý raz hovoril o tom, že bude musieť strašne trpieť. Veľkňazi, učitelia Zákona aj židovskí vodcovia ho odsúdia, zabijú, ale tretí deň vstane z mŕtvych.

32 Rozprával o tom celkom otvorene, preto si ho Peter odvolal nabok a usiloval sa ho od toho odhovoriť.

33 Ježiš sa však obrátil k učeníkom a pokarhal Petra: Odíď mi z cesty, pokušiteľ, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské."

34 Potom si pozval k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: Kto ma chce nasledovať, musí sa vzdať svojich vlastných záujmov, dobrovoľne niesť svoj kríž a ísť za mnou.

35 Komu ide len o jeho vlastný život, stratí ho, ale kto je ochotný obetovať ho pre mňa a pre zvesť evanjelia, získa život večný.

36 Lebo čo prospeje človeku, ak získa aj celý svet, a večný život pritom stratí?

37 Je azda na svete niečo cennejšie ako život?

38 Ak sa niekto hanbí za mňa a za moje slová v týchto dňoch nevery a hriechu, za toho sa budem hanbiť aj ja, Mesiáš, keď sa vrátim so svätými anjelmi v sláve svojho Otca."