Add parallel Print Page Options

Ježiš uzdraví posadnutého

Pristáli na druhom brehu jazera, v kraji Gerazénov.

Práve keď Ježiš vystupoval z člna, pribehol k nemu akýsi muž posadnutý démonmi,

ktorý žil v starých hroboch vytesaných do skaly, a bol taký silný, že nik ho nevládal skrotiť.

Keď mu spútali ruky reťazami a nohy okovami, putá zakaždým rozlámal a reťaze potrhal.

Vo dne v noci sa potĺkal medzi hrobmi, potuloval sa po pustých kopcoch, reval a zraňoval sa ostrými kameňmi.

6-8 Ježiša zbadal už z diaľky, pribehol k nemu a hodil sa na zem. Ježiš prikázal démonovi: Vyjdi z neho!"

Úbožiak zúrivo skríkol: Čo odo mňa chceš, Ježišu, Syn najvyššieho Boha? Prisahaj na Boha, že ma nebudeš trápiť!"

Ježiš sa ho spýtal: Ako sa voláš?" -- Volám sa Légia, lebo mnohí ovládame tohto človeka," zaznela odpoveď.

10 A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z tohto kraja.

11 Na svahu kopca sa práve páslo veľké stádo svíň.

12 Pošli nás do tamtých svíň!" žiadali démoni.

13 Ježiš privolil a nečistí duchovia vošli do prasiat. Vzápätí sa to veľké, asi dvojtisícové stádo splašilo a rútilo sa dolu svahom k jazeru, vbehlo do vody a potopilo sa.

14 Pastieri svíň sa rozbehli do okolitých mestečiek a idúcky všade rozhlasovali, čo sa stalo. Každý, kto o tom počul, bežal sa presvedčiť na vlastné oči.

15 A tak sa okolo Ježiša zhromaždil veľký zástup. Keď videli človeka posadnutého démonmi, ako sedí oblečený pri Ježišovi a správa sa celkom pokojne, vydesili sa.

16 Tí, čo boli svedkami tejto udalosti, im totiž porozprávali, čo sa stalo, aj to, kde sa podelo stádo.

17 A tak začali všetci Ježiša prosiť, aby z ich kraja radšej odišiel.

18 Nastúpil teda zasa do člna. A tu ho uzdravený poprosil: Rád by som zostal s tebou,"

19 ale Ježiš s tým nesúhlasil. Choď domov k svojej rodine a povedz všetkým známym, aký zázrak vykonal Boh a aký bol k tebe milostivý."

20 A uzdravený naozaj chodil po kraji zvanom Desaťmestie a každému rozprával, aké dobrodenie mu Ježiš vykonal. A všetci nad tým žasli.

Vzkriesenie Jairovej dcéry a uzdravenie chorej ženy

21 Keď sa Ježiš znova preplavil na druhý breh, opäť sa okolo neho zhromaždil obrovský zástup ľudí.

22 Bol medzi nimi aj predstavený miestnej synagógy, ktorý sa volal Jairos. Keď ho zazrel, hodil sa pred ním na zem

23 a úpenlivo ho prosil: Umiera mi dcérka. Prosím ťa, poď, polož na ňu ruky, aby bola zasa zdravá!"

24 Ježiš sa pobral s ním.

Nasledoval ho veľký zástup a tlačil sa naňho zo všetkých strán.

25 V dave bola jedna žena, ktorá už dvanásť rokov trpela krvácaním.

26 Liečila sa u mnohých lekárov, minula na liečenie celý majetok, ale nič nepomáhalo, choroba sa jej stále zhoršovala.

27 No dopočula sa o Ježišovi a jeho zázračnej moci, predrala sa k nemu odzadu a dotkla sa ho s vierou:

28 Ak sa čo len dotknem jeho rúcha, určite sa uzdravím!"

29 A naozaj! Len čo sa ho dotkla, krvácanie prestalo a pocítila, že je úplne zdravá.

30 Ježiš ihneď poznal, že z neho vyšla uzdravujúca moc, obrátil sa a spýtal sa: Kto sa dotkol môjho rúcha?"

31 Učeníci mu prekvapene odpovedali: Všetci sa tu na teba tlačia a ty sa spytuješ, kto sa ťa dotkol?"

32 Ale Ježiš sa poobzeral, aby zistil, kto to bol.

33 Tu vyľakaná žena, ktorá sa triasla na celom tele, lebo cítila, čo sa s ňou stalo, padla Ježišovi k nohám a so všetkým sa priznala.

34 Ježiš jej povedal: Dcéra moja, tvoja viera ťa uzdravila. Môžeš pokojne odísť, choroba ťa už nebude trápiť."

35 Ešte sa s ňou zhováral, keď pribehli z Jairovho domu poslovia s odkazom, že je neskoro hľadať pomoc: Tvoja dcéra umrela, je zbytočné obťažovať Majstra."

36 Ale Ježiš akoby nepočul ich reči, povedal Jairovi: Len sa neboj a dôveruj mi!"

37 Nikomu nedovolil ísť s ním a vzal so sebou iba Petra, Jakuba a jeho brata Jána.

38 Celý dom sa ozýval srdcervúcim plačom a nárekom.

39 Vstúpil dnu a spýtal sa: Načo ten plač a rozruch? Veď to dievča neumrelo, iba spí!"

40 Ale oni ho vysmiali. Všetkým kázal odísť a iba s rodičmi a tromi učeníkmi vošiel do miestnosti, kde ležalo dievča.

41 Chytil ju za ruku a povedal: Dievčatko, prikazujem ti, vstaň!"

42 A dvanásťročné dievča ihneď vstalo a chodilo. Všetci boli celkom bez seba.

43 No dôrazne im prikázal, aby nikomu nerozprávali o tom, čo sa stalo. Potom im pripomenul, aby sa dali dievčatku najesť.