Add parallel Print Page Options

Príznaky konca

13  Keď Ježiš vychádzal z chrámu, upozornil ho jeden z učeníkov: Pozri, Majstre, z akých kameňov je postavená tá veľkolepá stavba!"

Ježiš mu na to odpovedal: Z tejto nádhernej stavby nezostane kameň na kameni. Všetko bude zrúcané."

Potom sa utiahol na tiché miesto na svahu Olivového vrchu, odkiaľ bol výhľad na chrám. Peter, Jakub, Ján a Andrej sa ho spytovali,

kedy nastane tá pohroma a čo tomu bude predchádzať.

Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás niekto neoklamal a nezviedol.

Mnohí totiž prídu a budú tvrdiť, že oni spasia svet. A žiaľ, mnohých naozaj zmätú.

Na mnohých miestach vypuknú vojny a nepokoje. Ale neľakajte sa, to bude znamenie konca, ale ešte nie koniec sveta.

Národy a mocnosti budú viesť proti sebe vojny. V mnohých častiach sveta budú zemetrasenia a nastane hlad.

Ale to bude len začiatok bolestí nového veku.

Keď sa to začne diať, dajte si pozor. Budú vás vláčiť po súdoch, budú vás biť v synagógach, vodiť pred vládcov a kráľov a obvinia vás, že ste moji nasledovníci. No takto sa vám naskytne príležitosť vydať svedectvo o tom, že ja som prišiel zachrániť svet.

10 Prv ako nastane koniec sveta, musia sa o mne dozvedieť všetky národy.

11 Keď vás budú vypočúvať, netrápte sa vopred, čo budete hovoriť. Svätý Duch vám v pravej chvíli dá pravé slová.

12 Budú to ťažké časy: brat vydá na smrť svojho brata, otec syna. Deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o život.

13 A vy? Vás budú všetci nenávidieť len zato, že ste moji. Ale každý, kto vytrvá do konca a nezaprie ma, bude spasený.

14 To, čo sa bude diať tu v Jeruzaleme, bude obrazom udalostí na konci sveta. Keď však chrám bude spustošený a znesvätený -- kto čítaš, rozumej -- nečakajte na nič a utečte do hôr.

15 Ak budete v hornej časti domu, nebežte už dolu, aby ste si niečo so sebou vzali.

16 Ak budete pracovať na poli, nechoďte sa domov obliecť.

17 Zle bude v tých dňoch ženám, čo čakajú dieťa, a pridájajúcim matkám.

18 Proste Boha, aby ste nemuseli utekať v zime.

19 Lebo nastanú dni ťažkého súženia, aké tu od stvorenia sveta ešte nebolo a nikdy už ani nebude.

20 Keby Boh tieto dni neskrátil, ani jeden človek by toto utrpenie neprežil. Ale skráti ich, aby zachránil svojich vyvolených.

21 A keď vám niekto povie: Pozri, tento alebo tamten je spasiteľ -- neverte!

22 Vynorí sa mnoho falošných prorokov a budú robiť aj všelijaké zázraky, len aby zviedli tých, čo patria Bohu -- keby to bolo možné.

23 Vopred vás varujem, dajte si na nich pozor!"

Kristov druhý príchod

24 Po dňoch tohto strašného utrpenia sa slnko zatmie, mesiac prestane svietiť,

25 hviezdy sa vychýlia zo svojich dráh a vesmírne sily sa zachvejú.

26 Vtedy všetci ľudia uvidia mňa, Syna človeka, ako prichádzam v oblakoch s mocou a slávou.

27 A vyšlem svojich poslov, aby zhromaždili mojich vyvolených zo všetkých strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

28 Poučte sa z prirovnania o figovníku. Keď sa jeho konáre nalievajú miazgou a pučia listy, viete, že sa blíži leto.

29 A takisto keď uvidíte, že sa dejú veci, o ktorých som vám hovoril, vedzte, že koniec je blízko, predo dvermi.

30 Už vaša generácia sa presvedčí o pravdivosti mojich slov.

31 Nebo aj zem pominú, ale moje slová nikdy nestratia platnosť."

Buďte pripravení

32 Nikto nevie, kedy nastane koniec, nevedia to ani anjeli, ba ani ja sám. Presný deň a hodinu pozná iba Otec.

33 A keďže neviete, kedy ten čas príde, buďte bdelí a modlite sa!

34 Môj príchod možno prirovnať k návratu muža, ktorý odcestoval do cudzích krajov. Prv ako odišiel, každého zamestnanca poveril nejakou prácou, ktorú má zatiaľ vykonať, a vrátnikovi kázal dávať pozor.

35 Aj vy buďte ostražití. Veď neviete, kedy sa má Pán vrátiť. Môže to byť večer, v noci, na svitaní alebo za bieleho dňa.

36 Nerád by som vás našiel spať, keď nečakane prídem.

37 Tieto slová platia vám, ale aj ostatným ľuďom. Musíte bdieť a byť vždy pripravení!"