Add parallel Print Page Options

Zachej

19  Ježiš prechádzal cez mesto Jericho.

Istý muž zvaný Zachej, hlavný výberca daní a veľký boháč,

zatúžil vidieť Ježiša. Bol však nízkej postavy a pre veľký zástup, ktorý sa tlačil okolo Ježiša, ho nevidel.

Predbehol sprievod, vyškriabal sa na morušu a odtiaľ ho pozoroval.

Keď Ježiš došiel až na to miesto, pozrel sa hore a povedal:

Zachej, zostúp rýchlo dolu, lebo dnes chcem byť tvojím hosťom." Zachej čo najrýchlejšie zliezol a s radosťou ho viedol do svojho domu.

Ale ľudia zo zástupu sa pohoršovali: Ide na návštevu k jednému z najväčších zdieračov."

Tu Zachej zastal a povedal Ježišovi: Pane, polovicu svojho majetku rozdám chudobným, a ak som niekoho okradol, štvornásobne mu to vynahradím."

Ježiš mu povedal: Dnes spása zavítala do tvojho domu. Veď ty si bol jedným zo stratených synov Abraháma

10 a ja, Syn človeka, som prišiel hľadať a zachraňovať stratených."

O zverených daroch

11 Keďže bol neďaleko Jeruzalema a mnohí sa domnievali, že Boh pri jeho vstupe do Jeruzalema nastolí svoje kráľovstvo, vyrozprával im podobenstvo, aby ich zbavil nesprávnej predstavy.

12 Jeden vznešený muž odišiel do ďalekej krajiny, aby sa tam dal korunovať a vrátil sa späť ako kráľ.

13 Pred svojím odchodom si zavolal desiatich úradníkov, každému z nich zveril určitú sumu a povedal:Vložte peniaze do niečoho a usilujte sa niečo získať.

14 Ale niektorí z jeho občanov ho nenávideli a poslali za ním poslov s odkazom, že nechcú, aby sa stal ich kráľom.

15 Ale po nejakom čase sa predsa vrátil ako kráľ a dal si predvolať úradníkov, ktorým zveril peniaze. Chcel zistiť, ako s nimi hospodárili.

16 Prišiel prvý a hlásil:Pane, získal som desaťkrát viac, ako si mi zveril. --

17 Výborne, pochválil ho kráľ.Si dobrý hospodár. Správne si zaobchádzal s tou neveľkou sumou, čo som ti zveril. Za odmenu ťa menujem správcom nad desiatimi mestami.

18 Potom pristúpil druhý úradník:Pane, získal som päťnásobne vyšší zisk, ako bola pôvodná suma.

19 Aj toho pán pochválil a ustanovil ho správcom nad piatimi mestami.

20 Ale tretí muž priniesol naspäť len tú istú sumu, ktorú mu kráľ zveril.Uložil som ju na bezpečné miesto, povedal,

21 lebo viem, že si prísny, žiadaš aj to, čo si nedal, a žneš aj to, čo si nezasial.

22 Tomu kráľ povedal: Tvoje vlastné slová ťa súdia, ty leňoch. Vedel si, čo som rozkázal, no neurobil si to.

23 Prečo si moje peniaze aspoň nezveril peňažníkom, aby priniesli úroky?

24 Potom sa obrátil k tým, čo stáli okolo neho:Vezmite mu tie peniaze a dajte tomu, čo vyťažil najviac.

25 Namietli:Pane, veď on už má dosť! --

26 Áno, odpovedal kráľ, ten, čo má, dostane ešte viac, a ten, čo má málo, príde aj o to, čo má.

27 A nepriateľov, ktorí ma nechceli za kráľa, priveďte sem a pred mojimi očami ich pobite. "

Ježišov vstup do Jeruzalema

28 Keď Ježiš dorozprával tento príbeh, pokračoval v ceste do Jeruzalema.

29 Neďaleko Betfage a Betánie pri Olivovom vrchu vyzval svojich učeníkov:

30 Choďte naproti do mestečka. Nájdete tam uviazaného oslíka, na ktorom dosiaľ nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte sem.

31 Keby sa vás niekto spýtal, prečo to robíte, odpovedzte:Pán ho potrebuje. "

32 Šli a našli všetko tak, ako im Pán povedal.

33 Keď odväzovali osliatko, prišli majitelia a spýtali sa ich, prečo to robia.

34 Odpovedali: Pán ho potrebuje."

35 Potom osliatko priviedli k Ježišovi, prestreli mu na chrbát svoje plášte a vysadili naň Ježiša.

36 A ľudia dokonca vystielali svojimi plášťami cestu, po ktorej išiel.

37 Keď sa priblížil k Olivovému vrchu, začal zástup učeníkov nadšene, radostne a hlasno chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré na vlastné oči videli. Volal:

38 Nech žije kráľ, ktorého nám posiela Boh! Nech sa raduje nebo! Sláva Bohu na výsostiach!"

39 Ale niektorí farizeji zo zástupu mu dohovárali: Napomeň svojich učeníkov, aby sa takto nerúhali!"

40 Ale Ježiš im odpovedal: Ak oni budú mlčať, kamene pri ceste budú kričať."

Ježiš plače nad Jeruzalemom

41 Keď už boli blízko a uvidel na mesto, vstúpili mu do očí slzy a so smútkom povedal:

42 Keby si aspoň dnes pochopilo, čo ti môže priniesť pokoj. Ale ty nič nechápeš,

43 a tak príde deň, keď ťa nepriatelia obkľúčia, oboženú valom a zovrú zo všetkých strán.

44 Napokon ťa zrovnajú so zemou, tvoje deti pobijú a nenechajú kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas, keď k tebe prichádza Boh."

Ježiš vyháňa kupcov z chrámu

45 Potom vstúpil do chrámu a začal z neho vyháňať všetkých, čo tu kupčili,

46 a povedal im: Je napísané: Môj chrám je miestom modlitieb, ale vy ste z neho urobili pelech lotrov!

47 Potom deň čo deň vyučoval v chráme. Veľkňazi a učitelia Zákona ho chceli za pomoci popredných občanov pripraviť o život,

48 ale nevedeli, ako to urobiť, lebo ľud mu priam visel na ústach.