Add parallel Print Page Options

Varovanie pred zvodmi

17  Nie je možné, aby neprišli pokušenia," povedal Ježiš jedného dňa svojim učeníkom, ale beda tomu, kto ich spôsobuje.

Bolo by mu lepšie, keby mu dali na krk mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol na zlé jedného z tých maličkých.

Vystríham vás predtým."

O odpúšťaní

Ak sa niekto voči tebe previní, pokarhaj ho, a ak to oľutuje, odpusť mu. A keby sa to stalo aj sedem ráz za deň a zakaždým by prišiel za tebou s prosbou:Ľutujem to, zakaždým mu odpusť."

Sila viery

Jedného dňa poprosili učeníci Pána: Daj nám viac viery!"

Odpovedal im: Keby ste mali vieru aspoň ako horčičné semienko a povedali ste tejto moruši:Vytrhni sa aj s koreňmi a presaď sa do mora, stalo by sa to.

A ešte niečo: Ak sa sluha vráti po celodennej práci z poľa, kde oral alebo pásol,

nie je zbavený domácich povinností.

Alebo ste azda počuli, že by si hneď sadol za stôl a že by ho Pán obsluhoval a ďakoval mu za splnenú úlohu?

10 Podobne je to aj s vami. Ak urobíte všetko, čo vám Boh ukladá, povedzte:Vykonali sme iba to, čo bolo našou povinnosťou! "

Uzdravenie desiatich malomocných

11 Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš územím medzi Samáriou a Galileou.

12 Keď prichádzal k jednej dedine, šlo mu oproti desať malomocných. Zastali

13 a zďaleka naňho volali: Ježišu, Majstre, zmiluj sa nad nami!"

14 Pozrel na nich a povedal: Choďte a ukážte sa kňazom!"

Poslúchli a cestou boli zbavení svojej choroby.

15 Keď jeden z nich zistil, že je zdravý, vrátil sa a nahlas chválil Boha.

16 Padol Ježišovi k nohám a z celého srdca mu ďakoval. Bol to Samaritán.

17 Tu sa Ježiš spýtal: Neuzdravil som vás desiatich? Kde je deväť ostatných?

18 Prečo sa nevrátili, aby sa poďakovali Bohu ako tento cudzinec?"

19 Potom sa obrátil k Samaritánovi a doložil: Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila."

Buďte pripravení na môj návrat

20 Jedného dňa sa farizeji pýtali Ježiša, kedy príde Božie kráľovstvo. Odpovedal im: Kráľovstvo Božie neprichádza tak, aby ste to mohli spozorovať.

21 Ani sa nedá povedať:Je tu alebo tam. Veď kráľovstvo Božie je už tu medzi vami!"

22 Svojim učeníkom však povedal: Príde čas, keď si budete túžobne želať, aby ste prežili aspoň jediný deň v kráľovstve Syna človeka. Ale táto túžba sa vám nesplní.

23 Nedajte sa mýliť, keď vám budú hovoriť:Kristus je tam, alebo:Je tuná! Nežeňte sa ta a nechoďte za ním.

24 Ako keď oslepujúci blesk pretne oblohu a ožiari celý obzor, taký jasný bude jeho návrat.

25 Najprv však musí mnoho vytrpieť a táto neveriaca generácia ho zavrhne.

26 V deň, keď Syn človeka znova príde, budú ľudia žiť takisto ako za dní Noema.

27 Aj vtedy sa zaujímali iba o jedlo, pitie a zmyselné rozkoše. Trvalo to až dovtedy, kým nenastala potopa, v ktorej všetci zahynuli. Zachránil sa iba Noe so svojou rodinou v korábe.

28 Podobne to bolo za čias Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili a stavali --

29 až do dňa, keď Lot vyšiel zo Sodomy. Vtedy pršal oheň a síra z neba a všetkých zahubili.

30 Tak to bude v deň, keď príde Syn človeka.

31 V tej chvíli nech budete kdekoľvek, nevracajte sa po nič domov.

32 Spomeňte si, čo sa stalo s Lotovou ženou.

33 Kto by lipol iba na svojom pozemskom živote, stratí ho, ale kto ho odovzdá Bohu, ten ho získa pre večnosť.

34 V tú noc budú dvaja ležať v jednej posteli, jeden bude vzatý, druhý zostane.

35 Dve ženy budú pracovať v domácnosti, jedna bude vzatá, druhá zostane.

36 Dvaja muži budú pracovať na poli, jeden bude vzatý, druhý zostane."

37 Učeníci sa ho spýtali: Kde to bude, Pane?" Ježiš im odpovedal: Kde bude telo, ta sa zlietnu aj supy."