A A A A A
Bible Book List

Evanjelium Podľa Lukáša 21 Nádej pre kazdého (NPK)

Dar chudobnej vdovy

21  Ježiš pozoroval, ako zámožní ľudia vhadzujú peniaze do chrámovej pokladnice.

Videl aj jednu chudobnú vdovu, ako tam vhodila dve drobné mince.

Ježiš na to poznamenal: Táto chudobná vdova dala vlastne viac ako ostatní.

Lebo tí darovali iba to, čo im zvyšovalo, ale táto žena dala všetko, čo mala."

Ježiš hovorí o budúcich udalostiach

Niektorí učeníci obdivovali, z akého krásneho kameňa je postavený chrám a ako nádherne je vyzdobený pamätnými darmi. Ale Ježiš povedal:

Prídu dni, keď zo všetkého, čo teraz obdivujete, nezostane kameň na kameni. Všetko sa premení na obrovské rumovisko."

Majstre, kedy sa to stane?" zvolali. Budú tomu predchádzať nejaké znamenia?"

Odpovedal im: Nedajte sa nikým pomýliť. Lebo mnohí prídu a budú sa vyhlasovať za Mesiáša. Budú vravieť:Čas už nastal. Ale neverte im.

Keď počujete o vojnách a povstaniach, nedeste sa. To všetko musí prísť, ale koniec nenastane hneď.

10 Národy povstanú proti národom a kráľovstvá proti kráľovstvám.

11 A budú veľké zemetrasenia a v mnohých krajinách vypukne hlad a mor a na nebi sa budú objavovať nezvyčajné úkazy.

12 Ale tomu všetkému bude ešte predchádzať obdobie veľkého prenasledovania. Budú vás vláčiť po súdoch, vodiť pred kráľov a vládcov, a to len preto, že ste uverili vo mňa.

13 No vtedy budete mať príležitosť svedčiť o mne.

14 A netrápte sa, akými slovami sa budete obhajovať,

15 lebo ja vám vnuknem pravé slová aj vhodné dôkazy, ktoré vaši odporcovia nebudú môcť vyvrátiť.

16 Neraz vás zradia aj vlastní rodičia, súrodenci, príbuzní a priatelia. Ba niektorých z vás aj usmrtia.

17 A všetci vás budú nenávidieť, lebo sa hlásite ku mne.

18 Ale nebojte sa, lebo ani jeden vlas z hlavy sa vám nestratí.

19 Ak vytrváte, získate večný život."

Skaza Jeruzalema

20 Keď uvidíte, že Jeruzalem obkľučujú vojská, vedzte, že sa priblížila jeho skaza.

21 Tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr. Tí, čo budú v Jeruzaleme, nech z neho odídu, a tí, čo budú mimo, nech sa do neho nevracajú.

22 Budú to dni trestu a splní sa všetko, čo o tom napísali proroci.

23 Zle bude v tých dňoch tehotným ženám a pridájajúcim matkám. Veľké utrpenie čaká tento národ, lebo Boží hnev je namierený proti nemu.

24 Mnohých povraždia a mnohých odvlečú do vyhnanstva alebo do zajatia po celom svete a po Jeruzaleme budú šliapať pohania až dovtedy, kým Boh aj s nimi neskoncuje."

Kristov druhý príchod

25 A budú zvláštne úkazy na slnci, na mesiaci aj na hviezdach.

26 Ľudia na zemi budú prežívať nesmiernu úzkosť a nebudú vedieť, kam sa podieť pred hukotom rozbúreného mora. Celý svet zachváti smrteľný strach z neistoty, čo sa ide diať, lebo aj zákony vesmíru sa porušia.

27 A vtedy všetky národy zeme uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou.

28 Keď sa to všetko začne diať, vzpriamte sa a zdvihnite hlavy. Vaša záchrana je blízko!"

Poučenie z figovníka

29 Svoje slová zdôraznil podobenstvom: Všimnite si figovník alebo ktorýkoľvek iný strom.

30 Keď vypučí lístie, viete, že sa blíži leto.

31 A takisto, keď uvidíte všetky znamenia, o ktorých som vám hovoril, poznáte, že sa blíži Božie kráľovstvo.

32 Dôrazne vám hovorím, že skôr, ako nastane koniec tejto epochy, začne sa toto všetko diať.

33 Nebo aj zem sa raz pominú, ale moje slová nikdy nestratia svoju platnosť."

Buďte v strehu a modlite sa

34 Dávajte si pozor, aby vás môj nečakaný príchod neprekvapil. Dbajte, aby vaša myseľ nebola otupená nestriedmosťou, opilstvom a starosťami o živobytie.

35 Lebo inak vás môže ten deň zastihnúť ako pasca, z ktorej nebude úniku.

36 Preto buďte ustavične v strehu a neprestajne sa modlite, aby ste unikli hrôzam, ktoré majú prísť, a mohli ste napokon obstáť pred Synom človeka."

37 Ježiš každý deň učil v chráme, ale na noc odchádzal na vrch, ktorý sa volal Olivový.

38 No hneď zrána prichádzal všetok ľud do chrámu, aby ho počúval.

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

Luke 21 New International Version (NIV)

The Widow’s Offering

21 As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in two very small copper coins. “Truly I tell you,” he said, “this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth; but she out of her poverty put in all she had to live on.”

The Destruction of the Temple and Signs of the End Times

Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said, “As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another; every one of them will be thrown down.”

“Teacher,” they asked, “when will these things happen? And what will be the sign that they are about to take place?”

He replied: “Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming, ‘I am he,’ and, ‘The time is near.’ Do not follow them. When you hear of wars and uprisings, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away.”

10 Then he said to them: “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 11 There will be great earthquakes, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven.

12 “But before all this, they will seize you and persecute you. They will hand you over to synagogues and put you in prison, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. 13 And so you will bear testimony to me. 14 But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. 15 For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. 16 You will be betrayed even by parents, brothers and sisters, relatives and friends, and they will put some of you to death. 17 Everyone will hate you because of me. 18 But not a hair of your head will perish. 19 Stand firm, and you will win life.

20 “When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. 21 Then let those who are in Judea flee to the mountains, let those in the city get out, and let those in the country not enter the city. 22 For this is the time of punishment in fulfillment of all that has been written. 23 How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers! There will be great distress in the land and wrath against this people. 24 They will fall by the sword and will be taken as prisoners to all the nations. Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.

25 “There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. 26 People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. 27 At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 28 When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near.”

29 He told them this parable: “Look at the fig tree and all the trees. 30 When they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is near. 31 Even so, when you see these things happening, you know that the kingdom of God is near.

32 “Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. 33 Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.

34 “Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness and the anxieties of life, and that day will close on you suddenly like a trap. 35 For it will come on all those who live on the face of the whole earth. 36 Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man.”

37 Each day Jesus was teaching at the temple, and each evening he went out to spend the night on the hill called the Mount of Olives, 38 and all the people came early in the morning to hear him at the temple.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes