Add parallel Print Page Options

Ježiš uzdraví slepého

Cestou stretol Ježiš človeka, ktorý bol od narodenia slepý.

Majstre, prečo sa narodil slepý?" spytovali sa ho učeníci. Je to následok jeho hriechu, alebo hriechu jeho rodičov?"

Nehľadajte vinu ani uňho, ani u rodičov," odpovedal Ježiš. Je slepý, aby sa na ňom prejavila Božia moc.

Úlohy, ktorými ma Boh poveril, musím splniť, kým je deň. Čoskoro nastane noc, keď nikto nebude môcť pracovať.

A preto, kým som na svete, prinášam svetlo svetu."

Potom pľuvol na zem, urobil pomocou sliny blato, potrel ním slepému oči

a povedal mu: Choď sa umyť do rybníka Siloe." (Siloe znamená Poslaný Bohom.) Slepý poslúchol, umyl sa, a keď sa vrátil, zistil, že vidí.

Jeho susedia a tí, čo ho poznali ako slepého žobráka, sa čudovali: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?"

Jedni hovorili: Je to on!" Iní sa zase nazdávali, že sa iba naňho ponáša. Ale uzdravený povedal: Áno, som to ja!"

10 Ako to, že vidíš? Čo sa stalo?" vyzvedali sa.

11 Nejaký človek menom Ježiš mi potrel oči blatom a kázal sa mi umyť v rybníku Siloe. Poslúchol som ho a odvtedy vidím."

12 A nevieš, kde je teraz?" spytovali sa ho.

To neviem," odpovedal.

Vypočúvanie farizejov

13 Človeka vyliečeného zo slepoty zaviedli k farizejom.

14 To všetko sa totiž stalo v sobotu.

15 Farizeji sa ho na všetko podrobne vypytovali. Porozprával im, ako mu Ježiš potrel blatom oči, ako ho potom poslal umyť sa a ako zrazu videl.

16 Ten človek akiste nie je od Boha, keď pracuje aj v sobotu," namietali niektorí.

Ale ako by mohol hriešny človek robiť také zázraky?" vraveli iní. Strhla sa medzi nimi škriepka.

17 Znova sa teda obrátili na uzdraveného: A čo si o ňom myslíš ty?"

Určite je to Boží prorok," odpovedal im.

18 Farizeji začali pochybovať, či naozaj bol slepý. Zavolali si jeho rodičov

19 a spýtali sa ich: Je to váš syn? A je pravda, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?"

20 Rodičia odpovedali: Áno, je to náš syn a narodil sa nám slepý. To vieme určite. Ale ako sa stalo, že teraz vidí, to nevieme.

21 Ani nevieme nič o tom, kto ho uzdravil. Napokon, má už svoje roky, nech vám to povie sám."

22 Rodičia odpovedali vyhýbavo, lebo sa báli židovských predstavených.

23 Tí totiž rozhodli, že vylúčia zo židovskej obce každého, kto by uznal Ježiša za Mesiáša.

24 A tak si znovu zavolali bývalého slepca a prikázali mu: Vzdaj chválu Bohu, a nie Ježišovi, lebo vieme, že je to hriešny človek."

25 Či je dobrý alebo hriešny, to neviem," odpovedal uzdravený, ale viem, že som bol slepý a teraz vidím!"

26 Ako ťa uzdravil, čo s tebou robil?" spytovali sa ho znova.

27 Veď som vám to všetko už vyrozprával!" ohradil sa. Čo, dobre nepočujete? Prečo to vlastne chcete znova počuť? Chcete sa azda stať jeho učeníkmi?"

28 Ty si jeho učeník!" zlostne sa naňho osopili. My sme učeníci Mojžišovi.

29 O Mojžišovi vieme, že sa s ním zhováral Boh, ale o tomto človeku nevieme ani len to, odkiaľ je."

30 To je naozaj čudné, že neviete nič o človeku, ktorý mi vrátil zrak!" namietol uzdravený.

31 Každý predsa vie, že Boh prosby hriešnikov nepočuje, ale vypočuje toho, kto ho vzýva a plní jeho vôľu. Kto ho ctí a poslúcha, toho počuje.

32 Jakživ som nepočul, že by niekto bol uzdravil človeka slepého od narodenia.

33 Keby toho človeka nebol poslal Boh, nemohol by to urobiť."

34 Mrzák jeden, ty sa nás opovážiš poúčať?" rozkričali sa naňho a vyhnali ho.

Slepota vidiacich

35 Keď sa Ježiš dozvedel, čo sa stalo, vyhľadal uzdraveného a spýtal sa ho: Veríš v Božieho Syna?"

36 Rád by som v neho veril, ale nepoznám ho," odpovedal.

37 Vidíš ho pred sebou. Práve sa s tebou zhovára," odpovedal mu Ježiš.

38 Verím, Pane!" zvolal a padol pred Ježišom na kolená.

39 Prišiel som na tento svet," pokračoval Ježiš, aby som otvoril oči tým, ktorí sú duchovne slepí, a aby som ukázal tým, čo sa domnievajú, že vidia, akí sú slepí."

40 Počuli to farizeji, čo stáli okolo, a spytovali sa: To hovorí o nás, že sme slepí?"

41 Ježiš im odpovedal: Keby ste boli naozaj slepí, mohol by som vám pomôcť. Ale hovoríte, že vidíte, a preto zostávate v hriechu."