Add parallel Print Page Options

Ježiš nenechá svojich učeníkov samých

16  Toto všetko som vám povedal, aby ste nepodľahli pochybnostiam.

Lebo vás budú vyháňať zo synagóg, ba aj zabíjať, a pritom budú presvedčení, že slúžia Bohu.

To preto, že nepoznali Otca ani mňa."

Povedal som vám to, aby ste si spomenuli na moje slová, keď sa to všetko stane. Doteraz som o tom nehovoril, lebo som bol s vami.

Môj čas sa však naplnil a čoskoro odídem k tomu, ktorý ma poslal. No nik z vás sa nespytuje, kam idem.

Namiesto toho, aby ste sa radovali, poddávate sa smútku a starostiam.

Verte mi, pre vás bude lepšie, keď odídem. Lebo keby som neodišiel, neprišiel by ten, kto vám bude pomáhať a potešovať vás. Keď odídem, pošlem ho k vám.

A keď príde, ukáže ľuďom, v čom je ich hriech, ale ukáže aj Božiu spravodlivosť a Boží súd.

Hriech je v tom, že ľudia vo mňa neveria.

10 Spravodlivosť je v tom, že odchádzam k Otcovi a už ma neuvidíte.

11 A súd je v tom, že vládca tohto sveta je už odsúdený.

12 Tak veľa by som vám ešte chcel povedať, lenže teraz by ste to nezniesli.

13 Ale keď príde Svätý Duch, ktorý je pravda, odhalí vám celú pravdu. Nebude hovoriť sám od seba, ale oznámi vám to, čo počul. Ba zjaví vám aj to, čo sa má stať v budúcnosti.

14 Tým oslávi mňa, lebo všetko, čo vám zjaví, prijme odo mňa.

15 Všetko, čo má Otec, patrí aj mne. Preto som vám povedal, že vám zvestuje, čo prijme odo mňa."

Vaša radosť sa naplní

16 Onedlho už nebudem medzi vami a neuvidíte ma, ale onedlho ma zasa uvidíte."

17 Niektorí učeníci to nechápali a spytovali sa medzi sebou:

18 Čo to má znamenať: Onedlho ma neuvidíte a onedlho ma zasa uvidíte? A čo to znamená: Odchádzam k Otcovi?"

19 Ježiš spozoroval, že učeníci nechápu jeho slová.

20 Vysvetlím vám to," povedal. Svet sa čoskoro bude radovať z toho, čo sa stane, no vy budete plakať a nariekať. Ale váš zármutok sa čoskoro premení na radosť.

21 Vaša radosť sa bude podobať radosti ženy, ktorá zabudla na všetko utrpenie a pôrodné bolesti, lebo sa jej narodilo dieťa.

22 Teraz ste smutní, ale opäť sa stretneme a vy sa budete radovať. A túto radosť vám už nik nevezme.

23 Potom sa ma už nebudete musieť na nič spytovať.

Znova vás ubezpečujem: O čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám.

24 Doposiaľ ste ho v mojom mene o nič neprosili. Proste a dostanete. A vaša radosť bude dokonalá.

25 Doposiaľ som vám o všetkom hovoril obrazne. Ale teraz nastáva čas, keď to už nebude potrebné a budem vám o Otcovi hovoriť celkom otvorene.

26 Od toho dňa sa môžete so svojimi žiadosťami obracať na Otca priamo, ja ho už nebudem musieť prosiť, aby vás vypočul.

27 Lebo Otec vás miluje zato, že ste vy mňa milovali a uverili ste, že som prišiel od Boha.

28 Áno, prišiel som na svet od Otca, a teraz zasa opúšťam svet a vraciam sa k Otcovi."

29 Teraz konečne hovoríš jasne, nie v obrazoch," povedali mu učeníci.

30 Teraz sme pochopili, že vieš o všetkom a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto na niečo spytoval. Preto naozaj veríme, že si prišiel od Boha."

31 Naozaj tomu veríte?" spýtal sa ich Ježiš.

32 Uvedomte si, že nastane čas, vlastne už nastal, keď sa rozpŕchnete do svojich domovov a necháte ma samého. Ale ja nebudem sám, lebo Otec je so mnou.

33 Toto všetko som vám povedal, aby ste si uchovali v duši pokoj. Tu na svete budete mať mnoho trápenia a ťažkostí. Ale nestrácajte odvahu. Ja som zvíťazil nad svetom."