Add parallel Print Page Options

Pravý vínny kmeň

15  Ja som pravý kmeň viniča a môj Otec je vinohradník.

Každý planý výhonok odrezáva a ten, ktorý prináša hrozno, dôkladne strihá, aby prinášal ešte väčšiu úrodu.

Vy už patríte k tým plodným výhonkom, lebo ste prijali moje slová.

Zostaňte pevne so mnou spojení. Veď výhonok oddelený od kmeňa nemôže prinášať nijaké ovocie. Ani vy nemôžete, ak nezostanete vo mne.

Ja som vínny kmeň a vy ste výhonky. Každý, kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša mnoho ovocia. Bezo mňa nič nezmôžete.

Kto nežije so mnou, bude odrezaný ako suchý výhonok, hodia ho na oheň a spália.

Ale ak ste pevne so mnou spojení a konáte podľa mojich slov, smiete prosiť Boha o čokoľvek a dá vám to.

Tým, že budete prinášať hojné ovocie a žiť ako moji učeníci, najlepšie oslávite Boha.

Ako mňa miloval Otec, tak ja milujem vás. Milujte sa takto naďalej.

10 Ak budete zachovávať moje príkazy, budete žiť aj v mojej láske. Aj ja poslušne plním príkazy svojho Otca a žijem v jeho láske.

11 Povedal som vám to, aby vás moja radosť napĺňala a aby vašu radosť nič neskalilo.

12 Preto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

13 Najväčšiu lásku k priateľom prejaví ten, kto za nich položí vlastný život.

14 A vy ste moji priatelia, ak robíte to, o čo vás žiadam.

15 Už vás nevolám sluhami, lebo sluha nevie, aké zámery má jeho pán. Stali ste sa mojimi priateľmi, lebo som sa vám zdôveril so všetkým, čo som sa dozvedel od svojho otca.

16 Ja som si vybral vás, nie vy mňa. A poveril som vás, aby ste trvale prinášali ovocie. A potom vám Otec dá všetko, o čo ho požiadate v mojom mene.

17 Preto vás znova žiadam, aby ste sa navzájom mali radi."

S čím musí kresťan rátať

18 Ak vás budú ľudia nenávidieť, pamätajte, že mňa nenávideli skôr ako vás.

19 Ľudia zo sveta by vás mali radi, keby ste sa im prispôsobili. Ale vy k nim nepatríte, lebo ja som si vás vyvolil. Preto vás nenávidia.

20 Spomeňte si na to, čo som vám hovoril: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. A ak moje slová počúvali, budú počúvať aj vás.

21 Ale to všetko vám budú robiť preto, lebo nevedia, že za mnou i za vami stojí Boh.

22 Keby som nebol prišiel a neprihováral sa im, boli by bez viny. Ale teraz sa nemajú na čo vyhovoriť.

23 Tí, čo pohŕdajú mnou, pohŕdajú Bohom.

24 Keby som pred ich očami nebol vykonal toľko zázrakov, ktoré nik iný nemôže vykonať, boli by bez viny. Videli ich na vlastné oči, a predsa sa zatvrdili proti mne aj proti Otcovi.

25 Ale aj v tomto sa naplnila predpoveď Písma: Nenávideli ma bez príčiny.

26 Ale ja vám pošlem Obhajcu, ktorý bude stáť na vašej strane a bude vás utešovať. Bude to Duch pravdy, ktorý príde od Otca a bude mojím svedkom.

27 Aj vy budete mojimi svedkami, lebo ste boli so mnou od počiatku."