Add parallel Print Page Options

Ježiš utešuje apoštolov

14  Nech sa vaše srdce nechveje úzkosťou. Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to.

Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou.

A cestu, kam idem, poznáte."

Nie, Pane," namietol Tomáš, nevieme, kam ideš, tak ako by sme mohli poznať cestu?"

Ja som tá Cesta, Pravda i Život!" povedal mu Ježiš. A nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako cezo mňa.

Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Teraz ho už poznáte, lebo ste ho videli."

Pane, ukáž nám Otca a budeme spokojní!" poprosil Filip.

Tak dlho som s vami, Filip, a ešte vždy ma nepoznáš?" vyčítavo povedal Ježiš. Kto videl mňa, videl Otca. Prečo teda žiadaš, aby som ti ho ukázal?

10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Veď všetko, čo hovorím a konám, nepochádza odo mňa, ale od môjho Otca.

11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A ak už neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim činom.

12 Slávnostne vám vyhlasujem, že každý, kto verí vo mňa, bude konať také isté činy ako ja, ba aj väčšie, lebo ja odchádzam k Otcovi.

13 O čokoľvek ho budete prosiť v mojom mene, dá vám, aby Otec bol oslávený v Synovi.

14 A ak budete o niečo prosiť v mojom mene, tak to urobím."

O Duchu pravdy -- Svätý Duch je zasľúbený

15 Ak ma milujete, budete žiť tak, ako som vám prikázal.

16 A ja poprosím Otca, aby namiesto mňa poslal iného zástancu, ktorý vás nikdy neopustí.

17 Bude to Boží Duch -- Duch pravdy. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Ale vy ho poznáte, lebo už teraz žije s vami a raz bude aj vo vás.

18 Nie, neopustím vás a nezanechám vás tu ako siroty. Znova prídem k vám.

19 Onedlho ma už nik na tomto svete neuvidí, ale vy ma uvidíte. A pretože ja žijem, aj vy budete žiť.

20 Potom poznáte, že som vo svojom Otcovi, že vy ste vo mne a ja som vo vás.

21 Kto tieto prikázania zachováva a žije podľa nich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj Otec. Aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba."

22 Tu sa ho spýtal Júda, ale nie Iškariotský: Pane, prečo sa chceš zjaviť nám, a nie svetu?"

23 Ježiš mu odpovedal: Lebo sa dám poznať iba tomu, kto ma miluje a podľa môjho slova žije. Ten bude aj môjho Otca milovať, obaja prídeme k nemu a budeme uňho bývať.

24 Ale kto ma nemiluje, ten sa ani nepridŕža mojich slov. A slová, ktoré vám hovorím, nepochádzajú odo mňa, ale od Boha, ktorý ma poslal.

25 Toto všetko vám vravím, kým som ešte s vami.

26 Svätý Duch, ktorého pošle Otec namiesto mňa, pripomenie vám všetko, čo som vám povedal, a on vás aj všetko naučí.

27 Po svojom odchode vám tu niečo zanechám -- pokoj v mysli aj v srdci. Taký pokoj, aký vám nemôže dať nik na svete. Preto sa nebojte ani nestrachujte!

28 Pamätajte na to, čo som vám povedal: Odchádzam, ale opäť sa vrátim. Ak ma naozaj milujete, mali by ste sa radovať, že odchádzam k Otcovi, lebo on je väčší ako ja.

29 Povedal som vám, čo sa stane, aby ste uverili, keď sa moje predpovede splnia.

30 Už nezostáva veľa času na rozhovor, lebo prichádza zlý vládca tohto sveta. Proti mne však nič nezmôže,

31 lebo sa podriaďujem Otcovej vôli. Robím to z lásky k Otcovi a na svedectvo svetu. A teraz vstaňme a odíďme odtiaľto."