A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 27 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Isus predan Pilatu

27 Kad osvanu jutro, svi glavari svećenički i starješine narodne održaše vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odvedoše i predadoše upravitelju Pilatu.

Judino samoubojstvo

Kada Juda, njegov izdajnik, vidje da je Isus osuđen, predomisli se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama, govoreći: »Sagriješih što predadoh krv nedužnu.« A oni rekoše: »Što se to nas tiče? Brini se za to sam!« Tada baci srebrnjake u Hram, ode i objesi se. A glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: »Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu, jer su krvarina.« Održaše vijećanje pa kupe za njih lončarevu njivu za ukop stranaca. Zato se ona njiva sve do danas zove »Njiva krvna«. Tada se ispuni ono što je rečeno po proroku Jeremiji: »I uzeše trideset srebrnjaka, cijenu procijenjenoga, koga procijeniše sinovi Izraelovi,[a] 10 te ih dadoše za njivu lončarevu, kako mi zapovjedi Gospodin.«

Isus pred Pilatom

11 Isusa dovedoše pred upravitelja, a upravitelj ga upita: »Jesi li ti kralj židovski?« Isus mu nato reče: »Ti kažeš.« 12 I dok su ga optuživali glavari svećenički i starješine, ništa nije odgovarao. 13 Tada mu Pilat reče: »Ne čuješ li koliko protiv tebe svjedoče?« 14 No on mu ne odgovori ni na jednu riječ tako da se upravitelj veoma čudio.

15 O Blagdanu je upravitelj običavao pustiti svjetini jednoga sužnja, onoga koga bi htjeli. 16 Upravo su tada imali zloglasnog sužnja zvanog Isus Baraba.[b] 17 Kad su se dakle sabrali, reče im Pilat: »Koga hoćete da vam pustim: Isusa Barabu ili Isusa, koji se zove Krist?«[c] 18 Jer je znao da su ga predali iz zavisti.

19 Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: »Ostavi se tog pravednika jer sam danas u snu zbog njega mnogo propatila.«

20 Ali glavari svećenički i starješine nagovoriše svjetinu da zaište Barabu, a da se Isus pogubi. 21 Upravitelj ih nato upita: »Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?« Odgovoriše: »Barabu!« 22 Rekne im Pilat: »Što ću dakle učiniti s Isusom, koji se zove Krist?« Reknu mu svi: »Neka se raspne!« 23 A on upita: »Ta što je zla učinio?« A oni su još jače vikali: »Neka se raspne!«

24 Vidjevši Pilat da ništa ne postiže, nego da nastaje sve veći metež, uze vodu te opere ruke pred svjetinom govoreći: »Nedužan sam od krvi ove! Brinite se za to sami!« 25 A sav narod nato odgovori: »Krv njegova na nas i na djecu našu!« 26 Tada im pusti Barabu, a Isusa, pošto su ga izbičevali, predade da se raspne.

Isusa izruguju

27 Potom upraviteljevi vojnici uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. 28 Svukoše ga i zaogrnuše skrletnim plaštem. 29 I spletoše vijenac od trnja te mu ga staviše na glavu, a u desnicu trsku. Pokleknuvši pred njim, izrugivahu mu se govoreći: »Zdravo, kralju židovski!« 30 I popljuvavši ga, uzeše trsku te ga udarahu njome po glavi. 31 A kad mu se narugaše, svukoše mu plašt, odjenuše mu njegove haljine i odvedoše da ga raspnu.

Raspeće

32 Izlazeći nađoše nekoga Cirenca, imenom Šimuna, pa ga prisiliše da mu ponese križ. 33 I dođoše na mjesto zvano Golgota - što znači »Lubanjsko mjesto« - 34 i dadoše mu piti vino pomiješano sa žuči. I kad okusi, ne htjede piti.

35 Kad ga raspeše, razdijeliše kockom njegove haljine.[d] 36 I sjedeći ondje čuvali su ga. 37 A ponad njegove glave staviše napisanu njegovu krivnju: »Ovo je Isus, kralj židovski.« 38 Tada raspeše s njime dva razbojnika: jednoga zdesna, drugoga slijeva.

Hule i izrugivanja

39 Prolaznici su hulili na njega mašući svojim glavama 40 i govoreći: »Ti koji Hram razvaljuješ i za tri ga dana sagradiš, spasi samoga sebe! Ako si Sin Božji, siđi onda s križa!« 41 Slično su govorili, izrugujući se, i glavari svećenički zajedno s pismoznancima i starješinama: 42 »Druge je spasio, a sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov, neka sada siđe s križa pa ćemo u njega povjerovati! 43 U Boga se uzdao! Neka ga sada izbavi ako ga hoće! Ta nije li rekao: 'Sin sam Božji'?« 44 Tako su ga vrijeđali i razbojnici raspeti s njime.

Isusova smrt

45 Od šestoga sata nastade tama po svoj zemlji - do devetoga sata. 46 O devetomu satu Isus povika jakim glasom: »Eli, eli, lema sabahthani?«, što znači: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?« 47 A neki od onih što su ondje stajali, čuvši to, govorili su: »Ovaj zove Iliju.« 48 I odmah jedan od njih otrča, uze spužvu, natopi je octom pa je nataknu na trsku te mu je davao da pije. 49 A ostali su govorili: »Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.«

50 A Isus opet povika jakim glasom i ispusti duh.

51 I gle, hramski se zastor razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese i stijene raspuknuše, 52 i grobovi se otvoriše, i mnoga tjelesa svetih pokojnika bjehu uskrišena 53 te, izašavši iz grobova poslije njegova uskrsnuća, uđoše u Sveti grad i mnogima se pokazaše. 54 A kad stotnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se dogodi, prestrašiše se veoma te rekoše: »Ovaj uistinu bijaše Sin Božji!«

55 A ondje, izdaleka promatrajući, bijahu mnoge žene koje su Isusa slijedile iz Galileje poslužujući mu. 56 Među njima bijaše Marija Magdalena, i Marija Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.

Isusov ukop

57 A kad se spusti večer, dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bje Isusov učenik. 58 On pristupi k Pilatu i zaište Isusovo tijelo. Pilat tada zapovjedi da mu se preda. 59 I Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno 60 te položi u svoju novu grobnicu koju bijaše izdubio u stijeni. Potom na vrata grobnice dokotrlja velik kamen i ode. 61 A bijaše ondje Marija Magdalena, i druga Marija; sjedile su nasuprot grobu.

Straža na grobu

62 Sutradan, dan poslije Priprave, glavari svećenički i farizeji sabraše se kod Pilata 63 te rekoše: »Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: 'Poslije tri dana bit ću uskrišen.' 64 Zapovjedi dakle da se grob osigura do trećega dana da ne bi noću došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrišen je od mrtvih.' Tako će posljednja prijevara biti gora od prve.« 65 Pilat im reče: »Stražu imate! Idite i osigurajte kako znate.« 66 Oni otiđoše i osiguraše grob: zapečatiše kamen i postaviše stražu.

Footnotes:

  1. Mt 27,9 Umjesto »Jeremiji«, neki rukopisi imaju: »Zahariji«, a drugi: »Izaiji«.
  2. Mt 27,16 »Isus« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima. Usp. Mt 27,17.
  3. Mt 27,17 »Isusa Barabu« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima, te mnogi rukopisi donose samo: »Barabu«. Usp. Mt 27,16.
  4. Mt 27,35 Neki rukopisi dodaju na kraju: »da se ispuni što je rečeno po proroku: 'Razdijeliše haljine moje među sobom i za odjeću moju kocku baciše.'«
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes