A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 26 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Zavjera protiv Isusa

26 Kad Isus završi sve ove besjede, reče svojim učenicima: »Znate da je za dva dana Pasha, i Sin Čovječji predaje se da bude raspet.«

Tada se sabraše glavari svećenički i starješine narodne u dvoru velesvećenika koji se zvao Kaifa i dogovoriše se kako bi Isusa na prijevaru uhitili i ubili. No, govorili su: »Samo ne za Blagdana, da ne nastane pobuna u narodu.«

Žena s pomasti

Kad je Isus bio u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom punom skupocjene pomasti, i dok on bijaše za stolom, izlije mu je na glavu. Vidjevši pak to, učenici se rasrdiše pa rekoše: »Čemu ta rasipnost? Ta to se moglo skupo prodati i dati siromasima.« 10 Isus to primijeti pa im reče: »Što dodijavate ovoj ženi? Ona doista učini dobro djelo prema meni. 11 Jer siromaha uvijek ima uz vas, a mene nemate uvijek. 12 Jer kad ona izli tu pomast na moje tijelo - to mi za ukop učini. 13 Zaista, kažem vam, gdje god se po svem svijetu bude propovijedalo ovo Evanđelje, kazivat će se i ovo što ona učini - njoj u spomen.«

Juda priprema izdaju

14 Onda jedan od Dvanaestorice, koji se zvao Juda Iskariotski, ode glavarima svećeničkim 15 i upita: »Što ste mi voljni dati i ja ću vam ga predati?« A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. 16 I on je otada tražio zgodu da ga preda.

Priprema pashalne večere

17 U prvi dan Beskvasnih kruhova pristupiše učenici k Isusu pa upitaše: »Gdje hoćeš da ti pripravimo blagovati pashu?« 18 A on reče: »Idite u grad k tomu i tomu i recite mu: Učitelj kaže: 'Vrijeme je moje blizu. Kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.'« 19 Učenici učiniše kako im zapovjedi Isus i pripraviše pashu.

Očitovanje izdajnika

20 Kad se spusti večer bijaše on za stolom s Dvanaestoricom. 21 I dok su blagovali, reče: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.« 22 Veoma ožalošćeni, stadoše mu tada jedan za drugim govoriti: »Da nisam ja, Gospodine?« 23 A on odgovori: »Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. 24 Sin Čovječji, doduše, odlazi kao što je pisano za njega, ali jao čovjeku onomu koji izdaje Sina Čovječjega! Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.« 25 A Juda, izdajnik njegov, odgovori nato: »Da nisam ja, Rabbi?« Odgovori mu: »Ti kaza.«

Euharistija - Večera Gospodnja

26 I dok su blagovali, Isus, uzevši kruh i izrekavši blagoslov, razlomi i, davši učenicima, reče: »Uzmite, jedite! Ovo je tijelo moje!« 27 I uzevši čašu te, izrekavši hvalu, dade im govoreći: »Pijte iz nje svi! 28 Jer ovo je moja krv Saveza koja se prolijeva za mnoge radi oproštenja grijeha.[a] 29 A kažem vam, odsada zasigurno neću piti od ovoga trsova roda do onoga dana kad ću ga, novoga, piti s vama u kraljevstvu Oca svojega.«

30 I otpjevavši hvalospjeve, otiđoše na Maslinsku goru.

Najava Petrove zataje

31 Tada im Isus reče: »Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Jer je pisano: 'Udarit ću pastira i ovce stada će se razbježati.' 32 Ali nakon što budem uskrišen, ići ću pred vama u Galileju.« 33 Petar mu odgovori: »Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću sablazniti.« 34 Reče mu Isus: »Zaista, kažem ti, još ove noći, prije no što pijetao zapjeva, triput ćeš me zanijekati.« 35 Reče mu Petar: »Bude li trebalo da i umrem s tobom, nikako te neću zanijekati.« Tako rekoše i svi učenici.

U Getsemanskom vrtu

36 Tada Isus dođe s njima u predio zvan Getsemani i rekne učenicima: »Sjednite ovdje dok ja odem onamo da se pomolim.« 37 I uze sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Stade ga obuzimati žalost i tjeskoba pritiskati. 38 Tada im reče: »Prežalosna mi je duša sve do smrti. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!« 39 I otišavši malo dalje, pade ničice moleći: »Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša! Ali ne kako hoću ja, nego kako hoćeš ti.« 40 I dođe k učenicima i nađe ih gdje spavaju, te reče Petru: »Tako, zar ni jedan sat niste mogli probdjeti sa mnom? 41 Bdijte i molite da ne upadnete u napast. Duh je, doduše, voljan, ali je tijelo slabo.« 42 Opet, po drugi put, ode i pomoli se: »Oče moj! Ako nije moguće da me ova čaša mimoiđe, da je ne pijem, neka bude volja tvoja!« 43 I opet dođe i nađe ih gdje spavaju, jer im se oči bijahu sklapale. 44 Opet ih ostavi, ode te se pomoli treći put govoreći istu besjedu. 45 Tada dođe k svojim učenicima i reče im: »Još spavate i počivate? Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grješničke. 46 Ustanite, pođimo! Evo, približio se moj izdajnik.«

Isus izdan i uhićen

47 Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od Dvanaestorice, a s njim i silna svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. 48 A izdajnik im dade znak rekavši: »Koga poljubim, taj je! Njega uhitite!« 49 I odmah pristupi k Isusu i reče: »Zdravo, Rabbi!« I poljubi ga. 50 A Isus mu reče: »Prijatelju, čini to zbog čega si ovdje!« Oni tada pristupiše, podigoše ruke na Isusa i uhitiše ga. 51 I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom za svoj mač, trgnu ga i udari slugu velesvećenika te mu odsiječe uho. 52 Tada mu Isus reče: »Vrati svoj mač na njegovo mjesto, jer koji se god mača late, od mača će i poginuti. 53 Ili zar misliš da ja ne mogu zazvati Oca svojega - i odmah će stati uza me više od dvanaest legija anđela? 54 No kako bi se onda ispunila Pisma, da ovako treba biti?« 55 U taj čas Isus reče svjetini: »Kao na razbojnika izađoste s mačevima i toljagama da me uhvatite! Svaki sam dan sjedio s vama u Hramu poučavajući i ne uhitiste me. 56 A sve se ovo dogodilo kako bi se ispunila Pisma proročka.« Tada ga svi učenici ostaviše i pobjegoše.

Isus pred Vijećem

57 Nato oni koji uhitiše Isusa odvedoše ga k velesvećeniku Kaifi, gdje se sabraše pismoznanci i starješine. 58 A Petar ga slijedio izdaleka sve do dvora velesvećenika. I ušavši unutra, sjedio je sa stražarima da vidi svršetak.

59 Glavari su svećenički i cijelo Vijeće tražili lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti, 60 ali ne nađoše, premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Najposlije pristupiše dvojica 61 te rekoše: »Ovaj kaza: 'Ja mogu razvaliti Hram Božji, i za tri ga dana sagraditi.'« 62 Ustade tada velesvećenik pa mu reče: »Ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe?« 63 A Isus je šutio. Velesvećenik mu reče: »Zaklinjem te živim Bogom, da nam kažeš, jesi li ti Krist, Sin Božji?« 64 Reče mu Isus: »Ti kaza! Štoviše, kažem vam, odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.« 65 Tada velesvećenik razdrije svoje haljine govoreći: »Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci? Evo, sad ste čuli hulu! 66 Što vam se čini?« Oni mu odgovore: »Zaslužuje smrt!«

67 Tada mu pljunuše u lice i izudaraše ga, a drugi ga ispljuskaše, 68 govoreći: »Proreci nam, Kriste, tko te udario!«

Petar zanijekao Isusa

69 A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: »I ti si bio s Isusom Galilejcem.« 70 A on pred svima zanijeka: »Ne znam o čemu govoriš.« 71 Kad krenu van, prema vratima, ugleda ga druga te reče onima što su bili ondje: »Ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom.« 72 I on opet zanijeka, uza zakletvu: »Ne znam toga čovjeka.« 73 Kratko potom pristupiše oni što ondje stajahu i rekoše Petru: »Uistinu si i ti jedan od njih, jer te i govor tvoj odaje.« 74 Tada se on stade kleti i zaklinjati: »Ne znam toga čovjeka!« I odmah zapjeva pijetao. 75 I sjeti se Petar riječi koju mu je Isus rekao: »Prije no što pijetao zapjeva, triput ćeš me zanijekati.« I on izađe van i zaplaka gorko.

Footnotes:

  1. Mt 26,28 Umjesto »Saveza«, neki rukopisi imaju: »novoga Saveza«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes