A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 21 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

21 Kad se približiše Jeruzalemu te stigoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika, govoreći: »Idite u selo što je pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni! Ako vam tko što i rekne, recite: 'Gospodinu trebaju', i odmah će ih pustiti.« A to se dogodilo kako bi se ispunilo ono što je rečeno po proroku: »Recite kćeri Sionskoj: Gle, kralj tvoj dolazi tebi, krotak, posađen na magarici, i na magaretu, mladetu podjarmljenom.« Učenici otiđoše i učiniše kako im zapovjedi Isus. Dovedoše magaricu i magare pa staviše na njih haljine, a Isus uzjaha na njih. Silno mnoštvo prostrije svoje haljine po putu; drugi su sjekli grane sa stabala te ih prostirali po putu. A mnoštvo što je išlo ispred njega i oni koji su ga slijedili, klicali su: »Hosanna sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosanna na visinama!«

10 Kad pak uđe u Jeruzalem, uskomeša se sav grad. Govorilo se: »Tko je ovaj?« 11 A mnoštvo nato govoraše: »To je prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.«

Čišćenje Hrama

12 Isus uđe u Hram i istjera sve koji su u Hramu prodavali i kupovali. Isprevrta stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima golubova.[a] 13 I reče im: »Pisano je: 'Dom moj zvat će se Dom molitve', a vi od njega činite pećinu razbojničku.« 14 Pristupiše mu u Hramu slijepi i hromi, i on ih iscijeli. 15 A kad glavari svećenički i pismoznanci vidješe zadivljujuća djela koja učini i djecu u Hramu što kliču: »Hosanna Sinu Davidovu!«, vrlo se rasrdiše 16 pa mu rekoše: »Čuješ li što ovi govore?« Isus im nato reče: »Da! A zar niste nikad čitali: 'Iz usta dječice i dojenčadi sebi si pripravio hvalu'?«

17 Tada ih ostavi, ode izvan grada, u Betaniju, te ondje prenoći.

Neplodna smokva

18 Ujutro, vraćajući se u grad, ogladnje. 19 Opazi smokvu kraj puta, priđe joj, ali na njoj ne nađe ništa osim lišća pa joj reče: »Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!« I smokva odmah usahnu. 20 Vidjevši to, učenici se začude: »Kako smokva odmah usahnu!« 21 Isus im odgovori: »Zaista, kažem vam, ako imate vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego ako i gori ovoj reknete: 'Digni se i baci u more!', to će se dogoditi. 22 Što god u molitvi zaištete vjerujući, primit ćete.«

Odakle Isusu vlast?

23 On uđe u Hram, i dok je poučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne. »Kojom vlašću to činiš?« - pitali su ga - »Tko ti dade tu vlast?« 24 Isus im odgovori: »I ja ću nešto upitati vas. Ako mi odgovorite, i ja ću vama reći kojom vlašću ovo činim. 25 Krštenje Ivanovo, odakle li je bilo? Od Neba ili od ljudi?« A oni stadoše premišljati među sobom: »Reknemo li: 'Od Neba', reći će nam: 'Zašto mu onda ne povjerovaste?' 26 A reknemo li: 'Od ljudi', strah nas je mnoštva. Svi, naime, Ivana smatraju prorokom«, 27 pa odgovoriše Isusu: »Ne znamo.« On im onda reče: »Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.«

Dva sina

28 »Što vam se pak čini? Neki je čovjek imao dva sina. Priđe prvomu i reče: 'Sinko, hajde danas radi u vinogradu!' 29 On odgovori: 'Neću', ali se kasnije predomisli i ode. 30 Priđe i drugomu i reče mu isto. A on mu odgovori: 'Evo me, gospodaru', ali ne ode. 31 Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu mu: »Onaj prvi.« Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice prije vas ulaze u kraljevstvo Božje. 32 Jer dođe k vama Ivan putem pravednosti, i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. I premda ste sve to vidjeli, vi se ni kasnije ne predomisliste da mu povjerujete.«

Vinogradari ubojice

33 »Počujte drugu prispodobu! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga plotom, iskopa u njemu tijesak i sagradi kulu pa ga preda vinogradarima u zakup i otputova. 34 Kad se približi vrijeme berbe, posla svoje sluge vinogradarima da preuzmu njegov urod. 35 Ali vinogradari pohvataju njegove sluge, jednoga istuku, drugoga ubiju, trećega kamenuju. 36 Opet im posla sluge, brojnije no prije, ali oni i s njima jednako postupiše. 37 Napokon posla k njima svojega sina govoreći: 'Poštovat će moga sina.' 38 Ali vinogradari, ugledavši sina, rekoše među sobom: 'Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo pa ćemo imati njegovu baštinu.' 39 I uhvate ga, izbace iz vinograda i ubiju. 40 Što će dakle gospodar vinograda, kad dođe, učiniti s tim vinogradarima?« 41 Reknu mu: »Opake će opako pogubiti, a vinograd predati u zakup drugim vinogradarima, koji će mu urod predavati u svoje vrijeme.« 42 Reče im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: 'Kamen koji odbaciše graditelji, taj postade glavnim ugaonim kamenom. Od Gospodina to dođe, i čudesno je u očima našim'?

43 Stoga će se, kažem vam, kraljevstvo Božje uzeti od vas i dati narodu koji donosi njegove plodove. 44 Tko padne na taj kamen, skršit će se, a na koga on padne, satrt će ga.«[b] 45 Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumješe da govori o njima. 46 I nastojali su ga uhititi, ali se pobojaše mnoštva, jer su ga smatrali prorokom.

Footnotes:

  1. Mt 21,12 Umjesto »Hram«, neki rukopisi imaju: »Hram Božji«.
  2. Mt 21,44 Autentičnost cijeloga retka nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes