A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 13 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Prispodobe

13 Toga istoga dana izađe Isus iz kuće i sjede uz more. I okupi se oko njega veliko mnoštvo, tako te on uđe u lađicu i sjedne. A sav narod stajaše na obali. I onda im je mnogo govorio u prispodobama:

Sijač

»Gle, izađe sijač sijati. I dok je sijao, neko zrnje pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Neko opet pade na kamenito tlo, gdje nije imalo mnogo zemlje te odmah izniknu, jer nije imalo duboke zemlje. A kad sunce ogranu, sagorje; i kako nije imalo korijena, usahnu. Neko opet pade u trnje, i trnje uzraste i uguši ga. Neko opet pade na zemlju dobru te davaše rod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, a treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!«[a]

Zašto Isus govori u prispodobama

10 I pristupiše mu učenici te ga zapitaše: »Zašto im govoriš u prispodobama?« 11 On im odgovori: »Vama je dano upoznati tajne kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. 12 Jer, tko ima, dat će mu se te će obilovati, a tko nema, oduzet će mu se i ono što ima. 13 Govorim im u prispodobama stoga što gledajući ne vide, i slušajući ne čuju i ne razumiju - 14 te se na njima ispunjava Izaijino proroštvo, koje kaže:

'Slušat ćete i slušati, a nećete razumjeti, gledat ćete i gledati, a nećete vidjeti. 15 Jer otupjelo je srce ovog naroda; ušima teško da bi išta čuli, a oči svoje zatvoriše; da svojim očima ne vide, da svojim ušima ne čuju i srcem ne razumiju - da se ne obrate te ih izliječim.'

16 Ali blažene oči vaše, jer gledaju, i uši vaše, jer čuju! 17 Jer kažem vam, zaista, mnogi proroci i pravednici poželješe vidjeti što vi gledate, ali ne vidješe, i čuti što vi čujete, ali ne čuše.«

Tumačenje prispodobe o sijaču

18 »Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. 19 Svakomu tko sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te mu otima ono što je posijano u njegovu srcu. To je onaj posijani uz put. 20 A posijani na kamenito tlo jest onaj koji sluša Riječ i odmah je s radošću prima; 21 ali kako nema korijena u sebi, nestalan je; kad zbog Riječi nastupi kakva nevolja ili progonstvo, odmah se sablazni. 22 A posijani u trnje, to je onaj koji sluša Riječ, ali brige ovoga svijeta i varljivost bogatstva Riječ uguše, te ona ostane bez roda. 23 A posijani u zemlju dobru, to je onaj koji Riječ sluša i razumije, te rod donosi i daje: jedan stostruko, jedan pak šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.«

Kukolj

24 Iznese im drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posija dobro sjeme na svojoj njivi. 25 Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj i posija kukolj posred pšenice pa ode. 26 Kad usjev izniknu i donese rod, pokaza se i kukolj. 27 Tada pristupiše domaćinu sluge pa mu rekoše: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?' 28 On im reče: 'Neprijatelj to učini.' A sluge mu rekoše: 'Hoćeš li dakle da odemo i da ga poberemo?' 29 A on reče: 'Ne, kako ne biste, pobirući kukolj, zajedno s njime počupali i pšenicu. 30 Ostavite neka oboje raste do žetve zajedno. A u vrijeme žetve reći ću žeteocima: Poberite najprije kukolj i svežite ga u snopove, da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu.'«

Gorušično zrno

31 Iznese im i drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze zrno gorušice i posija ga na svojoj njivi. 32 Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća i postane stablo, tako da dolaze ptice nebeske i po njegovim se granama gnijezde.«

Kvasac

33 Kaza im i drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne ukvasa.«

Pouke prispodobama

34 Sve je to Isus mnoštvu izgovorio u prispodobama. I ništa im nije govorio bez prispodoba 35 - kako bi se ispunilo ono što je rečeno po proroku: »U prispodobama ću usta svoja otvoriti, izustit ću što je skriveno od postanka svijeta.«[b]

Tumačenje prispodobe o kukolju

36 Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. I pristupiše mu njegovi učenici govoreći: »Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi!« 37 On odgovori: »Sijač dobrog sjemena jest Sin Čovječji. 38 A njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, kukolj su sinovi Zloga, 39 a neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je pak svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli. 40 Kao što se dakle kukolj pobire i u ognju spali, tako će biti na svršetku svijeta. 41 Sin Čovječji poslat će svoje anđele - i pokupit će iz njegova kraljevstva sve sablazni i bezakonike 42 i baciti ih u peć ognjenu; ondje će biti plač i škrgut zubi. 43 Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega. Tko ima uši, neka čuje!«[c]

Prispodobe o blagu, biseru i mreži

44 »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi koje čovjek nađe, sakrije, pa sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.

45 Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traži osobito biserje. 46 Kad nađe jedan skupocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.

47 Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža, koja se baci u more, zahvati svakovrsne ribe. 48 Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu te skupe dobre ribe u posude, a nevaljale izbace. 49 Tako će biti na svršetku svijeta. Izaći će anđeli, razlučiti zle od pravednih, 50 te ih baciti u peć ognjenu; ondje će biti plač i škrgut zubi.«

Novo i staro

51 »Jeste li razumjeli sve ovo?« Kažu mu: »Jesmo.« 52 Tada im on reče: »Stoga je svaki pismoznanac koji je podučen o kraljevstvu nebeskom nalik domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«

U Nazaretu

53 Kad Isus završi ove prispodobe, ode odande. 54 Došavši u svoj zavičaj stade ih poučavati u njihovoj sinagogi tako da su, zadivljeni, govorili: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? 55 Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, i nisu li braća njegova Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? 56 I sestre njegove, nisu li sve među nama? Odakle mu onda sve to?« 57 I sablažnjavali su se o njega. A Isus im reče: »Prorok je bez časti samo u svojemu zavičaju i u svojoj kući.«

58 I ne učini ondje mnogo svojih silnih djela zbog njihove nevjere.

Footnotes:

  1. Mt 13,9 Iza »uši«, neki rukopisi dodaju: »da čuje«. Usp. Mt 11,15.
  2. Mt 13,35 »svijeta« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  3. Mt 13,43 Iza »uši«, neki rukopisi dodaju: »da čuje«. Usp. Mt 11,15.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes