A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Mateju 22 Knijga O Kristu (CRO)

Prispodoba o velikoj gozbi

22 Isus im opet počne govoriti u prispodobama.

'S nebeskim je kraljevstvom kao kad neki kralj pripravi svadbu svojemu sinu.

Pošalje sluge da pozovu uzvanike na svadbu, ali oni odbiju poziv.

Pošalje druge sluge i reče: "Recite uzvanicima: Pripremio sam vam gozbu. Ispekli smo najslasnije meso. Sve je spremno. Dođite na svadbu!'

Ali oni nisu marili te odu svaki za svojim poslom - jedni na svoju njivu, drugi u trgovinu.

Ostali uhvate sluge, premlate ih i ubiju.

Nato se kralj razgnjevi, pošalje vojsku i smakne ubojice te im zapali grad.

A slugama reče: "Svadbena je gozba, eto, spremna, ali uzvanici je nisu bili dostojni.

Idite zato na putove i raskrižja i pozovite na svadbu koga god nađete.'

10 Sluge iziđu na putove i dovedu sve koje su mogli naći: i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostima.

11 Ali kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji nije bio odjeven u prikladnu odjeću za svadbu.

12 "Prijatelju,' upita ga, "kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha?' Čovjek je samo šutio.

13 Tada kralj zapovjedi poslužiteljima: "Svežite mu ruke i noge i izbacite ga u tamu gdje će biti plač i škrgut zuba.

14 Jer mnogi su pozvani, ali je malo izabranih.''

O porezu

15 Tada se farizeji sastanu zaradi dogovora kako da Isusa uhvate u riječi.

16 Odluče mu poslati neke svoje učenike skupa s herodovcima da ga upitaju: 'Učitelju, znamo da govoriš istinu i da si nepristran jer ne gledaš tko je tko, nego prema istini poučavaš putu Božjemu.

17 Reci nam je li dopušteno plaćati porez caru ili nije.'

18 Isus prozre njihovo lukavstvo pa reče: 'Zašto me kušate?

19 Pokažite mi kovani novac[a] pa ću vam reći.' Donesu mu novčić,

20 a on upita: 'Čiji su ovo lik i natpis na kovanici?'

21 'Carevi

22 Kad su to čuli, zadive se pa ga ostave i odu.

O uskrsnuću

23 Toga dana dođu k njemu saduceji, koji tvrde da nema uskrsnuća, i upitaju ga:

24 'Gospodine, Mojsije nam je dao zakon prema kojemu se, umre li oženjen muškarac bez djece, njegov brat mora oženiti njegovom udovicom kako bi ona rodila sina koji će naslijediti posjed umrloga i nositi njegovo ime.

25 Bila su tako u nas sedmorica braće. Prvi od njih se oženio i umro a da nije imao djece, pa je njegova udovica postala ženom drugoga brata.

26 Drugi i treći također su umrli, i tako sva sedmorica.

27 Nakon svih umrla je i žena.

28 Čija će onda ona biti žena o uskrsnuću kad je bila udana za svu sedmoricu?'

29 Isus im odgovori: 'U zabludi ste jer ne razumijete Sveto pismo ni Božju silu!

30 Jer o uskrsnuću se neće ni ženiti ni udavati, već će biti kao anđeli na nebu.

31 A glede uskrsnuća, niste li u Pismu pročitali da je Bog rekao: "Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev' dugo nakon što su oni poumirali?[b]

32 A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih!'

33 Kad je mnoštvo to čulo, ostalo je zadivljeno njegovim učenjem.

Najveća zapovijed

34 Kad su farizeji čuli kako je Isus ušutkao saduceje, pođu skupa k njemu

35 te ga jedan od njih, zakonoznanac, upita da ga iskuša:

36 'Učitelju, koja je najveća zapovijed u Mojsijevu zakonu?'

37 '"Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!'[c]

38 To je prva i najveća zapovijed.

39 Druga, jednako važna, glasi: "Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe!'[d]

40 Sve druge zapovijedi i svi zahtjevi proroka proizlaze iz tih dviju zapovijedi.'[e]

Čiji sin je Mesija

41 Kad su se okupili farizeji, Isus ih upita:

42 'Što mislite o Kristu? Čiji je on sin?''Davidov

43 'A zašto ga onda David, nadahnut Svetim Duhom, naziva Gospodinom kad kaže:
44     'Jahve je rekao mojem Gospodinu:
    Sjedni mi s desne strane
    dok ti ne bacim pod noge
    tvoje neprijatelje?''[f] upita Isus.

45 'Ako ga dakle David naziva svojim Gospodinom, kako mu on onda može biti sin?'

46 Nitko mu nije znao odgovoriti ni riječi. Od toga dana nitko ga se više nije usudio ništa upitati.

Footnotes:

  1. Evanđelje po Mateju 22:19 U grčkome: denar.
  2. Evanđelje po Mateju 22:31 Izlazak 3:6.
  3. Evanđelje po Mateju 22:37 Ponovljeni zakon 6:5.
  4. Evanđelje po Mateju 22:39 Levitski zakonik 19:18.
  5. Evanđelje po Mateju 22:40 U grčkome: O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci.
  6. Evanđelje po Mateju 22:44 Psalam 110: 1.
Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Evanđelje po Mateju 22 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Kraljevska svadbena gozba

22 Isus im ponovno progovori u prispodobama: »Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu svojemu sinu. On posla svoje sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Posla opet druge sluge govoreći: 'Recite uzvanicima: Evo, gozbu sam ugotovio, junci su moji i tovljenici poklani i sve je pripravljeno. Dođite na svadbu.' Ali oni, ne marivši, otiđoše: jedan na svoju njivu, drugi pak za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i pobiju. Kralj se nato razgnjevi i posla svoju vojsku, pogubi one ubojice, a njihov grad spali. Tada reče svojim slugama: 'Svadba je pripravljena, ali je uzvanici nisu bili dostojni. Pođite dakle na raskršća putova, pa pozovite na svadbu koga god nađete.' 10 I sluge izađoše na putove i skupiše sve koje nađoše: i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostima.

11 Kad kralj uđe pogledati goste, zamijeti ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. 12 I reče mu: 'Prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha?' A on ostade bez riječi. 13 Tada reče kralj poslužiteljima: 'Svežite mu ruke i noge i bacite ga van, u tamu; ondje će biti plač i škrgut zubi.' 14 Doista, mnogo je zvanih, ali malo izabranih.«

Caru carevo, Bogu Božje

15 Tada farizeji otiđoše i održaše vijećanje kako da ga uhvate u riječi. 16 Pošalju k njemu svoje učenike zajedno s herodovcima da mu reknu: »Učitelju, znamo da si istinit, i da po istini putu Božjemu učiš, i da ti ni do koga nije stalo, jer ne gledaš tko je tko. 17 Reci nam dakle što misliš: je li dopušteno caru dati porez ili nije?« 18 Znajući njihovu zlobu, Isus im nato reče: »Zašto me iskušavate, licemjeri? 19 Pokažite mi porezni novac!« I oni mu doniješe denar. 20 On ih upita: »Čiji je ovo lik i natpis?« 21 Rekoše mu: »Carev.« Tada im reče: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.« 22 Kad to čuše, zadiviše se te ga ostaviše i otiđoše.

Uskrsnuće i ženidba

23 Toga dana pristupiše k njemu saduceji, tvrdeći da nema uskrsnuća, te ga upitaše:[a] 24 »Učitelju, Mojsije reče: 'Ako tko umre bez djece, neka brat njegov uzme njegovu ženu i neka podigne svojemu bratu potomstvo.' 25 Bijaše pak u nas sedmero braće. I prvi se oženi i umrije bez potomstva ostavivši ženu svojemu bratu. 26 Tako i drugi, i treći, sve do sedmoga. 27 A nakon svih umrije i ta žena. 28 O uskrsnuću dakle, kojemu će od te sedmorice biti ženom? Jer sva su je sedmorica imala.« 29 Isus im odgovori: »U zabludi ste, jer ne razumijete ni Pisama ni sile Božje. 30 Jer o uskrsnuću niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli na nebu.[b] 31 A što se tiče uskrsnuća mrtvih, niste li čitali ono što vam reče Bog: 32 'Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev?' On nije Bog mrtvih, nego živih.« 33 Čuvši to, mnoštvo bijaše zadivljeno njegovim učenjem.

Najveća zapovijed

34 A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se zajedno, 35 pa ga jedan od njih, zakonoznanac, upita da ga iskuša:[c] 36 »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« 37 On mu nato reče: »'Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom pameću svojom.' 38 To je najveća i prva zapovijed. 39 A druga, kao i ova: 'Ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga.' 40 O ovim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Krist i David

41 Kad su se farizeji okupili, Isus ih upita: 42 »Što vi mislite o Kristu? Čiji je on sin?« Reknu mu: »Davidov.« 43 Reče im: »Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad kaže: 44 'Reče Gospodin Gospodinu mojemu: Sjedni meni zdesna dok neprijatelje tvoje ne položim pod noge tvoje'? 45 Ako dakle David njega naziva Gospodinom, kako mu je sin?« 46 I nitko mu nije mogao odgovoriti ni riječi, niti ga se itko od toga dana usudi išta zapitati.

Footnotes:

  1. Mt 22,23 Umjesto »tvrdeći«, neki rukopisi imaju: »koji tvrde«.
  2. Mt 22,30 Umjesto »anđeli«, neki rukopisi imaju: »anđeli Božji«.
  3. Mt 22,35 »zakonoznanac« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Viewing of
Cross references
Footnotes