A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Marku 6 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Isus u Nazaretu

Otišavši odande stigne u svoj zavičaj, a njegovi su ga učenici slijedili. Kad dođe subota, stade poučavati u sinagogi i mnogi koji su ga slušali divili su se govoreći: »Odakle to njemu? I kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, a brat Jakovljev i Josipov i Judin i Šimunov? Nisu li mu i sestre ovdje među nama?« I sablažnjavali su se o njega. A Isus im je govorio: »Nije prorok bez časti nigdje osim u svojemu zavičaju, među svojim rođacima i u svojoj kući.« I nije mogao ondje učiniti nijedno svoje silno djelo, osim što iscijeli nekoliko nemoćnih položivši na njih ruke. I čudio se njihovoj nevjeri.

Poslanje apostola

Obilazio je okolnim selima i poučavao. Tada dozva Dvanaestoricu i poče ih slati dvojicu po dvojicu dajući im vlast nad nečistim dusima. Zapovjedi im da na put ne uzimaju ništa osim štapa - ni kruha, ni torbe, ni bakrena novca u pojasu; nego da nose samo sandale i da ne odijevaju dviju haljina. 10 I govorio im je: »Gdje god uđete u kuću, ostanite dokle god ne odete odande. 11 I koje god mjesto vas ne primi i ne posluša, izlazeći odande otresite prah ispod svojih nogu, njima za svjedočanstvo!« 12 Otišavši, propovijedali su da se treba obratiti. 13 I mnoge su zle duhove izgonili, mnoge nemoćne uljem pomazivali i iscjeljivali.

Herodova strepnja

14 A dočuo to kralj Herod, jer se Isusovo ime razglasilo te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrišen je od mrtvih i stoga čudesne sile djeluju u njemu.«[a] 15 Drugi su govorili: »Ilija je.« A neki: »Prorok je, kao jedan od proroka.« 16 Čuvši to, Herod govoraše: »Ivan, komu ja odrubih glavu, uskrišen je!«

Umorstvo Ivana Krstitelja

17 Jer sam je Herod poslao da Ivana uhite i svežu ga u tamnici zbog Herodijade, žene svojega brata Filipa kojom se bio oženio. 18 Jer je Ivan govorio Herodu: »Nije ti dopušteno imati ženu svojega brata.« 19 A Herodijada mu zamjerala i htjela ga ubiti, ali nije mogla, 20 jer je Herod poštovao Ivana i štitio ga, znajući da je čovjek pravedan i svet. Kad god bi ga slušao, ostajao bi vrlo zbunjen, a rado ga je slušao.[b]

21 I dođe pogodan dan kad Herod za svoj rođendan priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i galilejskim prvacima. 22 I uđe kći Herodijadina. Zaplesavši, svidje se Herodu i onima koji su s njime bili za stolom. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što hoćeš, i dat ću ti.«[c] 23 I zakle joj se čvrsto: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pola mojega kraljevstva.«[d] 24 Ona izađe i upita svoju majku: »Što da zaištem?« A ona nato reče: »Glavu Ivana Krstitelja!« 25 I odmah žurno uđe kod kralja te zaiska: »Hoću da mi evo sad dadneš na pladnju glavu Ivana Krstitelja.« 26 Kralj se veoma ražalosti, ali zbog zakletve i zbog onih koji su bili za stolom ne htjede je odbiti, 27 nego odmah posla kralj krvnika i zapovjedi da donese Ivanovu glavu. Ovaj ode i odrubi mu glavu u tamnici 28 te donese njegovu glavu na pladnju i dade je djevojci, a djevojka je predade svojoj majci. 29 Kad su to dočuli Ivanovi učenici, dođoše i uzeše njegovo tijelo te ga položiše u grob.

Povratak apostola

30 Potom se apostoli okupe kod Isusa te ga izvijestiše o svemu što su činili i poučavali. 31 Tada im reče: »Pođite i vi sami u osamu, na samotno mjesto, i počinite malo« - jer su mnogi dolazili i odlazili, te nisu imali vremena ni jesti. 32 I otploviše lađicom na samotno mjesto, u osamu. 33 A dok su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše, te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i stigoše prije njih.

Isus nahranio pet tisuća ljudi

34 Kad izađe, ugleda veliko mnoštvo i sažali se nad njima jer bijahu kao ovce bez pastira. Tada ih stade poučavati u mnogočemu. 35 Nastupi već i kasni sat kad mu njegovi učenici pristupiše i rekoše: »Ovo je mjesto pusto, i već je kasno. 36 Otpusti ih neka pođu u okolne zaseoke i sela da kupe sebi štogod da pojedu.« 37 A on im odgovori: »Vi im dajte jesti.« A oni mu kažu: »Da pođemo za dvjesta denara kupiti kruha i damo im jesti?« 38 Nato ih upita: »Koliko kruhova imate? Idite i vidite.« Kad doznaše, kažu: »Pet, i dvije ribe.« 39 I zapovjedi im da sve, po skupinama, posjednu po zelenoj travi. 40 I posjedaše redom po stotinu i po pedeset. 41 I uzevši pet kruhova i dvije ribe, pogledavši u nebo izreče blagoslov, pa razlomi kruhove te davaše svojim učenicima da iznesu pred njih. I te dvije ribe razdijeli svima. 42 I svi jedoše i nasitiše se; 43 te nakupiše punih dvanaest košara ulomaka, a i od riba. 44 A onih je što jedoše kruhove bilo pet tisuća muškaraca.[e]

Isus hoda po moru

45 On odmah nagna svoje učenike da uđu u lađicu i da prijeđu prije njega na drugu obalu prema Betsaidi, dok on otpusti mnoštvo. 46 I kad se s njima rastao, ode u goru da se pomoli. 47 A kad se spusti večer, lađica bijaše nasred mora, a on sam na kopnu. 48 I vidjevši ih kako se muče veslajući, jer im bijaše protivan vjetar, oko četvrte noćne straže dođe k njima hodeći po moru. I htjede ih mimoići, 49 a oni, ugledavši ga gdje hodi po moru, pomisliše da je utvara, pa kriknuše. 50 Svi ga, naime, ugledaše te se uplašiše. A on odmah progovori s njima i rekne: »Hrabri budite! Ja sam, ne bojte se!« 51 I uđe k njima u lađicu, a vjetar utihnu. A oni se veoma, prekomjerno, snebivali u sebi;[f] 52 nisu, naime, razumjeli ono s kruhovima, nego im srce bilo otvrdjelo.

Isus iscjeljuje u genezaretskom kraju

53 Preplovivši zatim prijeko, dođoše u zemlju genezaretsku i pristadoše. 54 Čim izađoše iz lađice, odmah ga prepoznaše. 55 Pretrčaše sav onaj kraj i na posteljama stadoše donositi bolesne onamo gdje bi čuli da je on. 56 I kamo god bi ulazio - u sela ili u gradove ili u zaseoke - na trgove bi stavljali bolesnike i usrdno ga molili da se dotaknu barem skuta njegove haljine. I koji bi ga se dotakli, spasavali bi se.

Footnotes:

  1. Mk 6,14 Umjesto »govorilo se (dosl. 'govorili su')«, neki rukopisi imaju: »rekao je«.
  2. Mk 6,20 Umjesto »ostajao bi vrlo zbunjen«, neki rukopisi imaju: »mnogo je toga činio«.
  3. Mk 6,22 Umjesto »kći Herodijadina (dosl. 'kći njegova od Herodijade')«, neki rukopisi imaju: »kći te Herodijade«.
  4. Mk 6,23 »čvrsto« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  5. Mk 6,44 »kruhove« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  6. Mk 6,51 »prekomjerno« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes