A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Marku 12 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Zli vinogradari

12 I stade im govoriti u prispodobama. »Čovjek posadi vinograd i ogradi ga plotom, iskopa tijesak, sagradi kulu, predade ga u zakup vinogradarima i otputova. I u pogodno vrijeme posla vinogradarima slugu da uzme od njih od vinogradskoga uroda. A oni ga uhvatiše, istukoše i otpraviše praznih ruku. Opet posla k njima drugoga slugu. I njemu razbiše glavu i pogrdiše ga. I opet posla jednoga, a njega ubiše. Tako i mnoge druge: jedne istukoše, a druge pobiše. Još je imao jednoga, ljubljenog sina. Njega naposljetku posla k njima, govoreći: 'Poštovat će moga sina!' No ti vinogradari rekoše jedni drugima: 'Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i baština će biti naša!' I uhvatiše ga, ubiše i izbaciše izvan vinograda. Što će dakle učiniti gospodar vinograda? Doći će i pogubiti te vinogradare i vinograd dati drugima. 10 Niste li čitali ovo Pismo: 'Kamen koji odbaciše graditelji, taj postade glavnim ugaonim kamenom. 11 Od Gospodina to dođe i čudesno je u očima našim'!«

12 I tražili su da ga uhite, ali se pobojaše mnoštva; jer razumješe da je protiv njih izrekao tu prispodobu. Tada ga ostaviše i otiđoše.

Pitanje o porezu

13 Tada pošalju k njemu neke od farizeja i herodovaca kako bi ga uhvatili u riječi. 14 Dođoše i reknu mu: »Učitelju! Znamo da si istinit i da ti nije stalo ni do koga, jer ne gledaš tko je tko, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno davati porez caru, ili nije? Da damo, ili ne damo?« 15 A on, poznavajući njihovo licemjerje, reče im: »Zašto me iskušavate? Donesite mi denar da ga vidim.« 16 Oni mu donesoše. I upita ih: »Čiji je ovo lik i natpis?« »Carev!«, rekoše mu. 17 A Isus im reče: »Caru podajte carevo, a Bogu Božje!« A oni su mu se divili.

Uskrsnuće i ženidba

18 I dođu k njemu saduceji koji tvrde da nema uskrsnuća. Pitali su ga: 19 »Učitelju! Mojsije nam je napisao: 'Umre li komu brat i ostavi ženu, a djeteta ne ostavi, neka njegov brat uzme tu ženu i podigne potomstvo svojemu bratu.' 20 Bilo je sedmero braće. I prvi uze ženu i umre i ne ostavi potomstva. 21 Uze je tada drugi i umrije ne ostavivši potomstva; isto tako i treći. 22 I nijedan od sedmorice ne ostavi potomstva. Posljednja od sviju umrije i ta žena. 23 O uskrsnuću, kad uskrsnu, komu će od njih ona biti ženom? Jer su je za ženu imala sedmorica.«[a] 24 Isus im reče: »Niste li u zabludi stoga što ne poznajete ni Pisama ni sile Božje? 25 Kad od mrtvih ustanu, niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli na nebesima. 26 A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u Mojsijevoj knjizi, u odlomku o grmu, kako Mojsiju reče Bog: 'Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev'? 27 On nije Bog mrtvih, nego živih. U velikoj ste zabludi.«

Najveća zapovijed

28 Pristupivši jedan od pismoznanaca, koji je slušao gdje oni raspravljaju, i primijetivši kako im je dobro odgovorio, upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« 29 Isus odgovori: »Prva je: 'Čuj, Izraele: Gospodin Bog naš, Gospodin je jedini! 30 Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz sve pameti svoje, i iz sve snage svoje!' 31 Druga je ova: 'Ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga!' Druge veće zapovijedi od ovih nema.« 32 Reče mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si rekao: On je jedini, i nema drugoga osim Njega. 33 I Njega ljubiti iz svega srca, i iz sve misli, i iz sve snage, i ljubiti bližnjega kao sebe samoga, više je nego sve paljenice i žrtve.« 34 Vidjevši kako on pametno odgovori, Isus mu reče: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega.« I nitko se više nije usuđivao išta ga zapitati.

Sin i Gospodin Davidov

35 Poučavajući u Hramu, Isus stade govoriti: »Kako to da pismoznanci kažu da je Krist sin Davidov? 36 Sam David reče u Duhu Svetome: 'Reče Gospodin Gospodinu mojemu: Sjedni meni zdesna dok neprijatelje tvoje ne položim pod noge tvoje.' 37 Sam ga David zove Gospodinom; otkuda mu je onda sin?« I veliko ga mnoštvo slušalo s užitkom.

Čuvajte se pismoznanaca!

38 A on im je u svojoj pouci govorio: »Čuvajte se pismoznanaca koji vole hodati u dugim haljinama, pozdrave na trgovima, 39 prva sjedala u sinagogama i čelna mjesta na gozbama; 40 koji proždiru kuće udovičke, a pod izlikom dugih molitava. Oni će primiti strožu osudu.«

Dar udovičin

41 Onda sjede nasuprot riznici te je promatrao kako ljudi u riznicu ubacuju bakrene novčiće. Mnogi su bogataši ubacivali mnogo. 42 Dođe i neka siromašna udovica i ubaci dvije lepte, što čini jedan kvadrant. 43 Tada dozvavši svoje učenike, reče im: »Zaista, kažem vam, ova je siromašna udovica ubacila više od svih koji su ubacivali u riznicu, 44 jer svi su oni ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje oskudice ubacila sve što je imala - sve što joj je za život.«

Footnotes:

  1. Mk 12,23 »kad uskrsnu« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes