A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Marku 11 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Ulazak u Jeruzalem

11 Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje on dvojicu svojih učenika i reče im: »Idite u selo što je pred vama, i čim u njega uđete, naći ćete privezano magare na koje još nitko od ljudi nije zajahao. Odriješite ga i dovedite! Ako vam tko rekne: 'Što to činite?' - recite: 'Gospodinu treba', i odmah će ga vratiti ovamo.« Oni otiđoše i nađoše magare privezano vani pred vratima na cesti i odriješe ga. Neki što su ondje stajali pitali su ih: »Što radite i driješite to magare?« A oni im rekoše kao što im zapovjedi Isus, i ovi ih pustiše. I dovedu magare k Isusu, stave na njega svoje haljine, i on zajaha na njeg. Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi nasjekoše zelenih grana po poljima. I oni što su išli pred njim i oni koji su ga slijedili, klicali su: »Hosanna! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! 10 Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi! Hosanna na visinama!«

11 I uđe u Jeruzalem, u Hram. Promotri sve unaokolo, pa kako već bijaše kasno uvečer, ode s Dvanaestoricom u Betaniju.

Nerodna smokva

12 Sutradan, kad izađoše iz Betanije, on ogladnje. 13 Opazivši izdaleka olistalu smokvu, priđe ne bi li na njoj što našao. Kad priđe, ne nađe ništa osim lišća, jer još ne bijaše vrijeme smokvama. 14 I reče joj: »Dovijeka nitko više ploda s tebe ne pojeo!« I njegovi su učenici to čuli.

Čišćenje Hrama

15 I dođu u Jeruzalem. On uđe u Hram i stade istjerivati one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Isprevrta stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima golubova; 16 i nije dopuštao da itko pronese išta kroz Hram. 17 Poučavao ih je govoreći: »Nije li pisano: 'Dom moj zvat će se Dom molitve svim narodima?' A vi ste učinili od njega pećinu razbojničku.« 18 Dočuli to glavari svećenički i pismoznanci te su tražili kako da ga pogube, ali su ga se bojali, jer je mnoštvo bilo zadivljeno njegovim učenjem. 19 I kad bi nastupila večer, izlazili su iz grada.[a]

Usahla smokva

20 Prolazeći onuda ujutro opaziše smokvu usahlu sve do korijenja. 21 A Petar, prisjetivši se, reče mu: »Rabbi, pogledaj! Usahnula je smokva koju si prokleo.« 22 Odgovori mu Isus: »Imajte vjeru Božju! 23 Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: 'Digni se i baci se u more', i ne posumnja u svojemu srcu, nego vjeruje da to što kaže i biva, bit će mu! 24 Stoga vam kažem: sve što molite i ištete, vjerujte da ste primili, i bit će vam.[b] 25 I kad ustanete da molite, oprostite ako imate štogod protiv koga, da i vama Otac vaš koji je na nebesima oprosti vaše prijestupe.« (26) [c]

Odakle Isusu vlast?

27 I dođu opet u Jeruzalem. Dok je hodao po Hramu, pristupe mu glavari svećenički, pismoznanci i starješine. 28 Pitali su ga: »Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast da to činiš?« 29 A Isus im reče: »I ja ću nešto upitati vas. Odgovorite mi, pa ću vam reći kojom vlašću ovo činim. 30 Je li krštenje Ivanovo bilo od Neba ili od ljudi? Odgovorite mi!« 31 A oni stadoše premišljati među sobom govoreći: »Reknemo li 'od Neba', reći će: 'Zašto mu onda ne povjerovaste?' 32 Nego, da reknemo: 'Od ljudi?'« Bojali su se mnoštva jer su svi smatrali Ivana doista prorokom. 33 I odgovoriše Isusu: »Ne znamo.« A Isus im reče: »Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.«

Footnotes:

  1. Mk 11,19 Umjesto »izlazili su«, neki rukopisi donose: »izlazio je«.
  2. Mk 11,24 Umjesto »primili ste«, neki rukopisi imaju: »primate«.
  3. Mk 11,26 Neki rukopisi dodaju tekst koji pojedini prijevodi umeću u redak 26, »Ali ako vi ne oprostite, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti prijestupa vaših.« Usp. Mt 6,15.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes