A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Marku 10 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Nerazrješivost ženidbe

10 Krenuvši odande, dođe u područje Judeje, a s onu stranu Jordana. I opet k njemu nahrupi mnoštvo, a on ih je ponovno poučavao kao što bijaše običavao.[a] Pristupiše farizeji te su ga, iskušavajući, pitali: »Je li mužu dopušteno ženu otpustiti?« A on im odgovori: »Što vam je zapovjedio Mojsije?« Oni nato rekoše: »Mojsije je dopustio napisati joj otpusni list i - otpustiti.« Isus im onda reče: »Zbog otvrdjelosti vašega srca napisao vam je tu zapovijed. Ali od početka stvorenja 'muško i žensko stvori ih. Zbog toga će čovjek ostaviti svojega oca i majku te će prionuti uza ženu svoju[b] i njih će dvoje biti jedno tijelo.' Tako da više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog sjedini, čovjek neka ne rastavlja.«

10 Učenici su ga u kući opet o tome ispitivali, 11 pa im reče: »Tko otpusti svoju ženu i oženi se drugom, čini preljub protiv prve. 12 I ako žena napusti svojega muža i uda se za drugoga, preljub čini.«

Isus i dječica

13 Donosili su mu dječicu da ih dotakne, a učenici im priječili.[c] 14 Vidjevši to, Isus se rasrdi pa im reče: »Pustite dječicu neka dolaze k meni, i ne branite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. 15 Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstvo Božje kao malo dijete, zasigurno neće u njega ući.« 16 I zagrlivši ih, blagoslivljao ih je, polažući na njih ruke.

Bogataš

17 Dok je polazio na put, netko pritrča, pade pred njim na koljena i upita ga: »Učitelju dobri! Što mi je činiti da baštinim život vječni?« 18 A Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar do Bog jedini. 19 Zapovijedi znadeš: 'Ne ubij, ne učini preljuba, ne ukradi, ne posvjedoči lažno, ne prevari, poštuj svojega oca i majku!'« 20 On mu nato reče: »Učitelju! Sve sam to držao od svoje mladosti.« 21 Pogledavši na nj, Isus ga zavoli te mu reče: »Jedno ti nedostaje! Idi, prodaj sve što imaš i daj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me!« 22 A on se snuždi zbog te riječi, te ode žalostan jer je imao velik imetak.

23 Pogledavši Isus unaokolo, reče svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici ući u kraljevstvo Božje!« 24 Učenici su bili zapanjeni njegovim riječima, ali im Isus opet reče: »Djeco! Kako je teško ući u kraljevstvo Božje![d] 25 Lakše je devi proći kroz iglene ušice negoli bogatašu ući u kraljevstvo Božje.« 26 A oni se još više snebivali govoreći jedni drugima: »A tko se onda može spasiti?« 27 Pogledavši ih, Isus reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu; jer je Bogu sve moguće!«

Nagrada učenicima

28 Petar mu stade govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i tebe slijedimo.« 29 Isus reče: »Zaista, kažem vam, nema nijednoga koji bi zbog mene i zbog Evanđelja ostavio kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili njive, 30 a da neće sada u ovome vremenu s progonstvima primiti stostruko: i kuće i braću i sestre i majke i djecu i njive, a u budućem svijetu život vječni. 31 A mnogi će prvi biti posljednji, i posljednji prvi.«

Treći navještaj muke i uskrsnuća

32 I bijahu na putu uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima; bili su zapanjeni, a oni koji su ih slijedili, prestrašeni. I uzevši opet Dvanaestoricu, stade im kazivati što mu se ima dogoditi: 33 »Evo, uzlazimo u Jeruzalem, i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Oni će ga osuditi na smrt i predati poganima, 34 izrugati ga i ispljuvati, izbičevati i ubiti, ali on će poslije tri dana ustati.«

Zahtjev Zebedejevih sinova

35 I pristupe k njemu Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, govoreći: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što zaištemo od tebe.« 36 Upita ih: »Što hoćete od mene da vam učinim?«[e] 37 A oni mu rekoše: »Daj nam da u slavi tvojoj sjednemo jedan tebi zdesna, a drugi slijeva.« 38 A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili se krstiti krštenjem kojim se ja krstim?« 39 Oni mu rekoše: »Možemo.« Reče im Isus: »Čašu koju ja pijem pit ćete, i krštenjem kojim se ja krstim bit ćete kršteni, 40 ali nije moje dati vam da sjednete meni zdesna ili slijeva, nego je to za one kojima je pripravljeno.«

41 Čuvši to, ostala se desetorica stadoše srditi na Jakova i Ivana. 42 Dozvavši ih k sebi, Isus im reče: »Znate da oni koji se smatraju vladarima naroda gospoduju njima, i velikaši ih njihovi drže pod svojom vlašću. 43 Nije tako među vama. Nego, tko hoće biti velik među vama, neka bude vaš poslužitelj, 44 i tko hoće biti među vama prvi, neka bude sluga svima. 45 Jer i Sin Čovječji nije došao da mu služe, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«

Jerihonski slijepac

46 I dođu u Jerihon. A kad je izlazio iz Jerihona sa svojim učenicima i brojnim mnoštvom, sjedio je kraj puta slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. 47 Čuvši da je to Isus Nazarećanin, stade vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« 48 I mnogi su ga opominjali da zašuti, ali je on vikao još jače: »Sine Davidov, smiluj mi se!« 49 Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca govoreći mu: »Hrabar budi! Ustani, zove te!« 50 A on, zbacivši svoj ogrtač, skoči i dođe k Isusu. 51 Isus ga nato upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu odgovori: »Učitelju moj, da progledam!« 52 Tada mu Isus reče: »Idi, vjera te tvoja spasila.« I odmah progleda te ga je putem slijedio.

Footnotes:

  1. Mk 10,1 Umjesto »a s onu stranu«, neki rukopisi imaju: »onom stranom«.
  2. Mk 10,7 »te će prionuti uza ženu svoju« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  3. Mk 10,13 Umjesto »im« neki rukopisi imaju »onima koji su (ih) donosili«.
  4. Mk 10,24 Neki rukopisi iza »kako je teško«, dodaju: »onima koji se uzdaju u bogatstvo«.
  5. Mk 10,36 »od mene« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes